Satakunta on edelleen perustasolla, mutta Rauma ja Pori ovat kiihtymisvaiheessa – suu-nenäsuojukset tulee ottaa laajaan käyttöön

Tiedote 20.11.2020 kello 17.35

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä totesi tänään Porin siirtyneen kiihtymisvaiheeseen, Rauman todettiin olevan kiihtymisvaiheessa jo 13.11.2020.

Satakunnassa tilanne on valtakunnallisesti edelleen hyvä, mutta sekä Raumalla että Porissa ilmaantuvuus on noussut. Tapauksia on Satakunnassa nyt varmistettu 179.

Koronakartassa tänään Satakunnan ilmaantuvuus on 12,5 / 100 000 / 14 vrk.

Tarkemmin analysoitaessa 6. - 19.11.2020 ilmaantuvuus Satakunnassa on kuitenkin 15,3 / 100 000 / 14 vrk (33 tapausta). Tänä aikana on Porissa todettu 14 tapausta (ilmaantuvuus 15,6 tapausta / 100 000 / 14 vrk) ja Raumalla on todettu 16 tapausta (ilmaantuvuus 40,8 tapausta / 100 000 / 14 vrk). Muualla Satakunnassa on rauhallista. Eurassa on todettu yksi tapaus ja Kankaanpäässä 2. Pieniltä paikkakunnilta ei ole mielekästä laskea ilmaantuvuuslukuja, sillä ne ovat alttiita satunnaisvaihtelulle.

Joukkoaltistumistilanteita on Porissa ollut useita ja niistä on tiedotettu erikseen. Altistustilanteita on ollut ravintolassa, pankissa, työpaikalla ja kahdessa koulussa (Porissa ja Raumalla).   Lisäksi mahdollisia altistumistilanteita on ollut harrastustoiminnan piirissä uimahallissa, liikuntakeskuksessa, kahdessa tanssipaikassa ja kamppailuyhdistyksen tiloissa. Tällä hetkellä Satakunnassa on kaikkiaan 247 henkilöä karanteenissa.

Näytteitä on edelleen otettu aktiivisesti, noin 320 näytettä/vrk, mutta väkilukuun suhteutettuna näytemäärät ovat suhteellisesti vähentyneet. On tärkeää, että näytteisiin hakeudutaan herkästi ja nopeasti.  Positiivisten näytteiden osuus on nyt 0,7 %.  Viikko sitten 0,4 %. Suomessa 1,8 % näytteistä on positiivisia.

Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa ripeästi ja tartuntaketjut katkaistaan nopeasti. Viikolla 46 tartunnan lähde selvisi 10 / 16 tapauksessa (68 %). Tunnetuista tartunnoista yksi oli peräisin Italiasta ja yksi Helsingistä. Viisi saatu työpaikalla, yksi turkulaiselta sukulaiselta ja kaksi perhepiiristä. Tällä viikolla on ilmi tullut 14 tartuntaa, joista alustavasti kymmenen  tartunnanlähde on selvillä, neljän ei. Tiedot karttuvat vielä.

Sairaalahoidossa ei ole koronapotilaita.

 

Alueelliset suositukset

Satakunnan tilanne on siis edelleen valtakunnallisesti hyvä, mutta Porin ja Rauman tartunnat ovat lisääntyneet. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä päätti reagoida tilanteeseen aktiivisesti ja etupainotteisesti. Satakunta on maakuntana edelleen perustasolla, mutta Porin ja Rauman kaupungin katsotaan olevan kiihtymisvaiheessa. Päätös perustuu kaupunkien kohonneisiin ilmaantuvuuslukuihin sekä Porin osalta myös useisiin joukkoaltistuksiin sekä siihen, että tämän viikon joukkoaltistuksia aiheuttaneiden tapausten lähde on epäselvä huolimatta aktiivisesta tartunnanjäljityksestä. Rauman osalta ilmaantuvuusluku on korkea ja edelleen selvästi noussut, mutta tartunnanlähteet ovat nyt hyvin selvillä ja tapaukset ovat pääosin olleet jo karanteenissa.

Alueellista maskisuositusta siis edelleen kiristetään. Alueellinen työryhmä suosittelee vakavasti suu-nenäsuojuksen laajempaa käyttöä erityisesti Raumalla ja Porissa. Harkittiin maskisuosituksen käyttöönottoa myös toisen asteen oppilaitoksiin ja yläkouluihin, mutta siihen ei vielä edetty. Koulujen opettajille ja varhaiskasvatukseen maskin tai visiirin käyttöä kuitenkin suositellaan. Tilannetta seurataan tarkoin. Toistaiseksi ei katsottu olevan aihetta rajoittaa harrastustoimintaa, kunhan yleisistä hygieniasuosituksista, suositelluista toimintatavoista ja maskien käytöstä huolehditaan.

Maskin käyttö ei yksinään auta, vaan siihen tulee liittää myös hyvät turvavälit ja käsihygienia. Erittäin tärkeää on, että lievästikin oireisena hakeudutaan testiin ja myös sosiaalisia kontakteja pyritään rajoittamaan. Pyydetään huomioimaan myös se, että pääkaupunkiseudulla on siirrytty leviämisvaiheeseen.

Jos kaikki käytämme suu-nenäsuojusta suositusten mukaan ja noudatamme hygieniaohjeita, suojaamme toinen toisiamme tartunnalta ja saamme pidettyä myös palvelut ja yhteiskunnan paremmin auki.

Aktiivisesti toimien voimme saada tilanteen hyvin hallintaan, mutta siihen tarvitaan kaikkien panosta. Väestön käyttäytyminen ratkaisee.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19