Satakunta edelleen perustasolla – suurin osa uusista tartunnoista matkailuun liittyviä, muista hakeutua testiin matkalta palaamisen jälkeen!

Tiedote 24.6.2021 kello 15:45

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on tänään kokoontunut arvioimaan Satakunnan koronatilannetta ja alueellisia suosituksia. Satakunnassa kokonaistilanne on edelleen rauhallinen, Seuraava kokoontuminen on kahden viikon kuluttua, ellei epidemiatilanne muutu merkittävästi ennen sitä.

Satakunnassa on todettu 23.6.2021 mennessä kaikkiaan 1736 covid-19-tapausta Satasairaalan oman tilaston mukaan. Uusien koronavirustapausten määrä on edelleen laskenut viimeisen kahden täyden viikon seurantajaksolla. 7.-20.6. välisellä ajalla (viikot 23 ja 24) todettiin yhteensä vain 9 uutta koronavirustartuntaa. Kuitenkin kuluvalla viikolla (viikko 25) on todettu jo 8 uutta tapausta, joten tapausmäärien lasku näyttää pysähtyneen. Missään yksittäisessä kunnassa Satakunnan alueella epidemiologinen tilanne ei poikkea yleisestä rauhallisesta tilanteesta.

Viimeisten 14 vuorokauden tapaukset alueellisesti aikavälillä 7.6. – 20.6.2021 (sairaanhoitopiirin oma tilasto):

  • Pori 3
  • Huittinen 2
  • Rauma 2
  • Eura 1
  • Harjavalta 1

Satakunta yhteensä 9 tapausta, ilmaantuvuus 4,1 / 100 000 / 14 vrk.

Tapaukset Satakunnassa viikolla 24

Viikolla 24 (14.-20.6.2021) todettiin vain neljä uutta tapausta. Näistä kolme oli peräisin ulkomailta. Yksi tartunta oli saatu Suomesta, mutta Satakunnan ulkopuolelta. Ulkomailta peräisin olleista tartunnoista kaksi liittyy työntekijöiden maahantuloon. Kotimaisista tartunnanlähteistä kaikki olivat selvitettävissä.

Joukkoaltistuksia ei todettu lainkaan viikolla 24. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin asetettiin 20 henkilöä.

Tartunnanjäljitys toteutuu Satakunnassa edelleen viiveettä.

Kuluvan viikon (viikko 25) kahdeksasta tapauksesta viisi on matkustukseen liittyviä: kaksi ulkomailta ja kolme todennäköisesti laivaristeilyltä. Todennäköisesti vain yksi tapauksista on Satakunnasta peräisin. Näihin tapauksiin liittyy kuitenkin Satakunnassa kohtalainen määrä altistuksia perheissä ja lähipiirissä, joiden perusteella on odotettavissa lisätartuntoja karanteenissa oleville henkilöille seuraavan kahden viikon aikana.

Testaus

Viikolla 24 Satakunnassa analysoitiin yhteensä 2425 koronavirusnäytettä. Positiivisten näytteiden osuus näistä on ollut vain 0,2 %. Testiin hakeutumisen lasku on nyt pysähtynyt. Testaus toimii nopeasti ja testituloksen saa yleensä samana päivänä.

Terveydenhuollon kuormitus

Satasairaalassa ei ole tällä hetkellä osastohoidossa potilaita koronavirustaudin vuoksi. Seuraavan viikon aikana osasto- ja tehohoitoa arvioidaan tarvitsevan 0-1 potilasta kerrallaan.

ATTR:n suositukset

Alueelliset suositukset pysyvät ennallaan. Ne löytyvät Satasairaalan nettisivuilta.

Matkalta palattua tulee muistaa hakeutua testiin

Satakunnan epidemiatilanne on edelleen rauhallinen ja olemme perusvaiheessa. Kuluvalla viikolla tapausmäärien lasku on jo nyt arvioituna kuitenkin pysähtynyt. Maskisuositus on edelleen voimassa ja tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää, suositellaan edelleen maskin käyttöä. Tapahtumissa ja kokoontumisissa tulisi myös muistaa kahden metrin turvaväli, joka tehokkaasti estää tartuntojen leviämistä.

Viime viikkoina on todettu useita matkailuun liittyviä tartuntoja. Erityisesti ulkomaanmatkojen, mutta myös kotimaanmatkailun ja laivaristeilyjen yhteydessä, tulee muistaa koronatartunnan mahdollisuus. Testiin tulee hakeutua hyvin herkästi oireiden ilmaantuessa. Niin vapaa-ajan matkustamiseen kuin työhöntuloon liittyen tulee muistaa hakeutua myös 72 tuntia matkalta paluun jälkeen testiin, mikäli ei ole täydellisen rokotussarjan tai 6 kuukauden sisällä sairastetun taudin antamaa suojaa.

Erityinen huoli kohdistuu tällä hetkellä Venäjältä Suomeen palaaviin. Venäjän epidemiatilanne on huonontunut nopeasti ja ilmaantuvuus on moninkertainen Suomen tasoon nähden. Mikäli olet saapunut Venäjältä, muista käydä 72 tunnin kuluttua paluusta testissä. Testiin tulee hakeutua myöhemminkin, jos kehittyy lieviäkin koronavirustautiin viittaavia oireita. Ennen testituloksen saamista suositellaan noudattamaan omaehtoisen karanteenin ohjeita.