Satakunta on epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa, Eura, Eurajoki, Kokemäki ja Säkylä kuitenkin leviämisvaiheessa

Tiedote 15.4.2021 kello 18:42

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut tänään. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa. Muuta Satakuntaa merkittävästi korkeamman tauti-ilmaantuvuuden vuoksi Eura, Eurajoki, Säkylä ja Kokemäki ovat kuitenkin leviämisvaiheessa.

 

Satakunnan tautitilanne on vakaa – ilmaantuvuus edelleen laskussa

Satakunnassa on nyt todettu 14.4.2021 mennessä kaikkiaan 1521 COVID-19 tapausta Satasairaalan tilastojen mukaan. (Tartuntatautirekisterin mukaan 15.4.2021 on todettu 1501 tapausta).

Satakunnan uusien koronatapausten ilmaantuvuus on hieman laskenut viime viikosta. Tämän päivän koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 43,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk (93 tapausta).

Eurassa, Eurajoella, Säkylässä katsotaan epidemian olevan vielä leviämisvaiheessa. Kokemäellä taudin ilmaantuvuus on selvästi noussut ja kaikkien tautitapausten tartunnanlähde ei ole selvillä. Tämän vuoksi Kokemäen katsotaan olevan myös leviämisvaiheessa. Rauman tilanne on edennyt selvästi parempaan suuntaan ja tartunnanlähteet ovat selvillä lähes 100 %:sti ja Rauman arvioidaan olevan jälleen Satakunnan yleisen tason mukaisesti kiihtymisvaiheessa.

Viimeisten 14 vuorokauden ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 31.3. – 13.4.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

 • Rauma 23 tapausta, ilmaantuvuus 58,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 14 tapausta, ilmaantuvuus 16,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 19 tapausta, ilmaantuvuus 165,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 3 tapausta, ilmaantuvuus 30,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 8 tapausta, ilmaantuvuus 84,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 2 tapausta, ilmaantuvuus 38,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 7 tapausta, ilmaantuvuus 105,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 3 tapausta, ilmaantuvuus 43,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 5 tapausta, ilmaantuvuus 71,2 / 100 000 / 14 vrk

Satakunta yhteensä 84 tapausta, ilmaantuvuus 39,0 / 100 000 / 14 vrk.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 14 ja joukkoaltistukset

Viikolla 14 todettiin 32 tapausta, kun edeltävällä viikolla 13 tapauksia todettiin 55. Tartunnanjäljitys toimii kaikissa kunnissa nopeasti ja tehokkaasti.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 91 % tapauksista ja jäi epäselväksi 9 %:ssa (3/32) tapauksessa. Tartuntalähde on todennäköisesti Satakunnassa kaikissa näistä tapauksista.

Tartunnoista 6 % on saatu välillisesti ulkomailta.

Työperäisiä tartuntoja todettiin 2 tapausta (6 %), joista toinen on lähtöisin Satakunnan ulkopuolelta.

Tartunnoista 16 (50 %) on peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 10 tartuntaa on levinnyt ystävä-/lähipiirissä (31 %). Harrastustoiminnan puitteissa levinneitä tartuntoja ei todettu. Varuskunnasta lähtöisin todettiin yksi tartunta.

Tartunnan saaneista henkilöistä suurin osa eli 78 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (25 / 32 tapausta). Tämä kuvastaa tartunnanjäljityksen toimivuutta alueella. Karanteeniin asetettiin viikon aikana 132 henkilöä.

Satasairaalan yhteispäivystyksessä tapahtui 12.4.2021 joukkoaltistus. Kaikki 22 altistunutta testataan, heistä 9 on asetettu karanteeniin. Tapauksesta on tiedotettu erikseen.

Viikolla 14 Satakunnassa otettiin yhteensä 3648 näytettä, joista 0,9 % on ollut positiivisia. Positiivisten näytteiden osuus on laskussa, joka osaltaan viittaa epidemian rauhoittumiseen.

 

Suurin osa muuntuneita koronaviruskantoja

Suurin osa viimeisen viikon aikana todetuista tapauksista on SataDiagin laboratorion oman tutkimuksen perusteella varianttikantoja. THL:ssa varmistettuja muuntovirustapauksia on Satakunnassa nyt todettu yhteensä 23 tapausta, joista 21 on UK-virustyyppiä ja 2 Etelä-Afrikan virusmuunnosta.

SataDiagin laboratorio on aloittanut tämän viikon alusta kaikkien uusien positiivisten näytteiden analysoinnin menetelmällä, joka tunnistaa UK- ja Etelä-Afrikka/Brasilia –kannoille tyypilliset geenimuutokset. Tähän mennessä 13 tällä viikolla tutkitusta näytteestä 11 on ollut UK-kantaa ja kaksi Etelä-Afrikka tai Brasilia-tyyppistä muuntovirusta (tutkimus ei pysty erottamaan näitä kantoja).

Erityisesti UK-tyyppisen virusmuunnoksen on todettu tarttuvan alkuperäistä villiviruskantaa helpommin. Kuitenkin myös muuntoviruskantojen leviämisen estämisessä kaikki suositellut toimet epidemian hillintään ovat tehokkaita niitä hyvin noudatettaessa.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas vuodeosastohoidossa.  Terveyskeskuksien vuodeosastoilla ei ole tällä hetkellä yhtään potilasta hoidossa koronavirusinfektion vuoksi.

Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla noin 1-4 potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa. Tarvittaessa voidaan hoitaa myös selvästi suurempi määrä potilaita.

 

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä. Rajoituksia ja suosituksia tarkastellaan viikoittain samanaikaisesti epidemiologisen tilanteen kehittymisen kanssa. Tänään tehdyt muutokset aiempiin suosituksiin:

 • Lukio ja toinen aste: Rauman lukio ja toinen aste siirtyvät lähiopetukseen 19.4.2021. Muualla Satakunnassa lähiopetus jo käynnissä.
 • 13-20 –vuotiaiden lasten ja nuorten ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta voidaan aloittaa uudelleen 19.4.2021 alkaen. Suositellaan kuitenkin järjestettävän toimintaa korkeintaan kuuden hengen ryhmissä omalla joukkueella tai ryhmällä noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten OKM ja THL ovat ohjeistaneet etäisyydet huomioiden ja kontakteja välttäen. Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät kuitenkaan ole sallittuja. Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta on edelleen keskeytetty. 
 • Aikuisten harrastustoiminnan keskeytys, suositus on edelleen voimassa. Lasten ja nuorten koulunkäynti ja harrastustoiminta pyritään turvaamaan ensin.
 • Kokoontumisrajoitukset pysyvät toistaiseksi ennallaan kuudessa henkilössä.
 • Julkisten tilojen asteittaisen avaamisen mahdollisuutta arvioidaan seuraavassa ATTR:n kokouksessa 22.4.2021.

 

Lopuksi

Koronavirusepidemia on Suomessa selvästi rauhoittumassa. Myös Satakunnassa tilanne paranee edelleen vähitellen. Kuitenkin esimerkiksi Ruotsissa tilanne on jälleen hyvin vaikea ja liian nopea rajoitusten ja suositusten purkaminen voi johtaa epidemian pahenemiseen meilläkin. Tämän vuoksi rajoitusten purkamista tehdään vähitellen ja tilannetta tarkkaan seuraten.

Rokotukset etenevät Satakunnassakin tasaisesti ja määrien osalta nousujohteisesti virusvektorirokotteiden haasteista huolimatta. Suurin osa yli 70-vuotiaista on jo saanut koronarokotuksen ainakin yhdellä annoksella. Laajemmin väestöään rokottamaan kyenneiden Israelin ja Britannian epidemiatilanne on dramaattisesti parantunut (ei toki pelkästään rokotteiden vuoksi), joten myös meillä on kirkasta valoa tunnelin päässä nähtävissä tulevien kuukausien aikana.

Satakunnassa pyritään nyt mahdollistamaan yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoiminta, kuitenkin rajoitteet huomioiden. Aikuisten tulee vielä jaksaa noudattaa suosituksia, jotta turvaamme lasten- ja nuorten koulunkäynnin ja harrastamisen jatkumisen.