Satakunta on epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa, Eura, Huittinen ja Säkylä kuitenkin leviämisvaiheessa

Tiedote 1.4.2021 kello 20.00

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on tänään kokouksessaan todennut, että kokonaisarvion perusteella Satakunta on kiihtymisvaiheessa. Ilmaantuvuusluku on pysynyt viime viikon tilastoon verrattuna samalla tasolla, positiivisten näytteiden osuus on matala, sairaalakuormitusta ei ole ja tartunnanjäljitys toimii nopeasti ja hyvin. Ilmaantuvuusluvut ovat kuitenkin hieman nousseet Etelä-Satakunnassa. Myös Kankaanpäässä ja Eurajoella on aiempaa enemmän aktiivisuutta.

Muuntovirusten lisääntyminen myös Satakunnassa aiheuttaa huolta ja muuntovirusketjuja pyritään seuraamaan huolellisesti ja ennakoivasti. Olemme saamassa uusia nopeampia keinoja muuntovirusten tunnistamiseen.

 

Satakunnan tilanne on tasaantunut

Satakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 1439 COVID-19 tapausta. (Tartuntatautirekisterin mukaan 1416 tapausta).

Satakunnan uusien koronatapausten ilmaantuvuus on samalla tasolla kuin viikko sitten. Tämän päivän koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 42,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk (92 tapausta). 

Heikoimmalta epidemiatilanne näyttää Säkylässä, Eurassa ja Huittisissa.  Raumalla tilanne on merkittävästi parantunut ja Porissa pysynyt ennallaan.

Pienillä paikkakunnilla yksittäiset perhe-epidemiaketjut ja paikkakunnalle tulleet kausityöntekijät nostavat ilmaantuvuusluvun herkästi korkeaksi, vaikka tilanne on nopealla tartunnanjäljityksellä ja tapausten varhaisella tunnistamisella saatu hyvin hallintaan.

Viimeisten päivien ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 17.-30.3.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

 • Rauma 18 tapausta, ilmaantuvuus 46,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 33 tapausta, ilmaantuvuus 39,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 11 tapausta, ilmaantuvuus 95,7 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 7 tapausta, ilmaantuvuus 70,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 5 tapausta, ilmaantuvuus 52,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 6 tapausta, ilmaantuvuus 53,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 11 tapausta, ilmaantuvuus 165,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 1 tapaus, ilmaantuvuus 14,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 1 tapaus, ilmaantuvuus 14,2 / 100 000 / 14 vrk

Satakunta yhteensä 94 tapausta, ilmaantuvuus 43,6 / 100 000 / 14 vrk.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 12 ja joukkoaltistukset

Viikolla 12 todettiin 57 tapausta. Tartunnanjäljitys toimii edelleen tehokkaasti ja viiveettä.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 86 % tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 14 %:ssa (8/57) tapauksessa. Tartuntalähde on todennäköisesti Satakunnassa näistä seitsemässä (7/8) tapauksessa.

Tartunnoista 8 % on saatu suoraan tai välillisesti ulkomailta.  Kuusi tartuntaa tuli suoraan ulkomailta ja viisi tartuntaa syntyi Suomessa ulkomailta tartunnan saaneilta. Työperäisiä tartuntoja todettiin 15 tapausta (26 %). Tartunnoista kuusi tuli ilmi ennen työn aloittamista seulontanäytteistä tai oli seurausta yhteisasumisesta tai autokyydeistä. 72 tunnin maahan tulon jälkeen otettu seulontanäyte on osoittautunut hyödylliseksi. Kaikkien työnantajien etu on huolehtia, että nämä näytteet tulevat otetuiksi.

Tartunnoista 26 % on peräisin samasta taloudesta. Lisäksi tartuntoja on levinnyt ystäväpiireissä (13 tapausta). Ravintola-, koulu- tai harrastusperäisiä tartuntoja ei todettu.

Tartunnan saaneista henkilöistä 52 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (39/57 tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 203 henkilöä.

Joukkoaltistuksista on raportoitu ajantasaisesti. Merkittäviä joukkoaltistuksia oli Eurajoella lasten ja nuorten jääkiekossa, Eurassa päiväkodissa ja koulussa ja Porin Tarmon lasten voimisteluryhmässä.  Eurajoella oli jääkiekkoaltistusten perusteella päädytty viiden koulu osalta etäopetukseen, altistustilanne on nyt tutkittu ja koulut voivat palata lähiopetukseen pääsiäisen jälkeen.

Viikolla 12 Satakunnassa otettiin yhteensä 3882 näytettä, joista 1,3 % on ollut positiivisia.  

 

COVID-19-potilaiden tarvitsema sairaala- ja terveyskeskushoito epidemian aikana

COVID-19-epidemian aikana Satasairaalassa on hoidettu 62 tartunnan saanutta potilasta Satasairaalan vuodeosastoilla. Keskimääräinen osastohoitoaika on ollut viisi vuorokautta. Terveyskeskusten vuodeosastoilla on hoidettu yhteensä noin 12 COVID-19-potilasta. Osalla heistä osastohoitoaika on ollut melko pitkä.

Satakunnassa osastohoitoa tarvinneista COVID-19-potilaista suurin osa kuuluu ikäryhmään 61-70 vuotta (16 henkilöä). Sekä 81-90-vuotiaista ja 51-60-vuotiasta tartunnan saaneista henkilöistä osastohoitoa on tarvinnut 11 henkilöä molemmista ikäryhmistä. 71-80-vuotiaista osastohoidossa on ollut 8 henkilöä, 41-50-vuotiasta 9 henkilöä, 31-40-vuotiaista 2 henkilöä, 21-30 -vuotiaista 3 henkilöä ja 0-10 vuotiaista 2 henkilöä.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on kuollut koronavirusinfektioon yhdeksän ihmistä. Määrä ei ole kuukauden aikana lisääntynyt.

 

Muuntovirukset ovat lisääntymässä, diagnostiikka Satakunnassa nopeutuu ja tehostuu

Muuntovirukset, erityisesti UK-  ja Etelä-Afrikan varianttivirus, jatkavat leviämistä Suomessa. Muuntovirusten leviäminen on nyt alkanut näkyä myös Satakunnassa useampien lähikontaktien sairastuessa. Muuntovirustartunnat ovat toistaiseksi tulleet Satakuntaan yleensä Varsinais-Suomesta, joskus pääkaupunkiseudulta.

THL:ssa varmistettuja muuntovirustapauksia on Satakunnassa todettu yhteensä 12 tapausta, joista 9 Raumalla ja 3 Porissa. Näiden lisäksi on aiemmin todettu kahdeksan tapausta, joissa on todettu todennäköinen muuntovirus S-geenin deleetiotutkimuksella.

Parhaillaan SataDiagin laboratoriossa ollaan ottamassa käyttöön omaa S-geenin mutaatioita tunnistavaa tutkimusta, jonka avulla tärkeimmät muuntovirukset voidaan melko luotettavasti löytää. Jatkossa tieto mahdollisista muuntoviruksista saadaan kaikista SataDiagin laboratoriossa todettavista tapauksista seuraavana arkipäivänä.  Menetelmän koekäyttöä jatketaan ensi viikon ajan ja se saadaan varsinaiseen käyttöön 12.4.2021. Alustavien testausten mukaan menetelmä toimii hyvin ja sen avulla on nyt tunnistettu 20 todennäköistä muuntovirustartuntaa, näistä 16 on UK-varianttia ja 4 samaan tartuntaketjuun kuuluvaa todennäköisesti Etelä-Afrikan varianttia. Menetelmä ei erota Etelä-Afrikan ja Brasilian muuntovirusta toisistaan.

Muuntovirukset tarttuvat herkästi.  Torjuntatoimet ja karanteeni- ja eristysajat ovat kuitenkin samat kuin muissakin koronatapauksissa, mutta herkemmän tartuttavuuden vuoksi näytteiden ottokäytäntöä ja tartunnanjäljitystä vielä entisestään tehostetaan muuntovirusepäilyissä.

 

Satasairaalan toiminnallinen tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kaksi koronapotilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita.  Terveyskeskuksissa on hoidossa kolme koronapotilasta. Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla 2-4 potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa. Satasairaala pitää yllä valmiussuunnitelman mukaista varautumista.

 

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten rajoitukset ja suositukset ovat luettavissa täältä.

 • Laajin maskisuositus ja etätyösuositukset ovat voimassa toistaiseksi
 • Yläkoulut siirtyivät tämän viikon alussa lähiopetukseen
 • Lukio ja toinen aste:
  ATTR:n suosituksen mukaan lukiot ja toinen aste ovat toimineet etänä Pääsiäiseen saakka. 6.4.2021 alkaen opetus on suunniteltu toteutettavaksi hybridimallina, kunnes 12.4. siirrytään normaaliin lähiopetukseen. Opetuksen palauttaminen normaaliksi edellyttää sitä, että Satakunnan epidemiologinen tilanne ei huonone seuraavien viikkojen aikana. Tilannetta arvioidaan viikoittain.
 • Ammattikorkeakoulut: ATTR suosittelee etäopetusta, mutta harkinnan varaisesti voi siirtyä etä- ja lähiopetusta vuorottelevaan hybridimalliin siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena. Suositellaan lähiopetuksessa enintään kuuden henkilön ryhmäkokoa. Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti, näitä koskien ei anneta erikseen suositusta enimmäishenkilömäärästä, jos turvavälit pystytään säilyttämään.
 • Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminnan keskeytys, suositus on voimassa 11.4.2021 saakka. Mikäli epidemiologinen tilanne ei huonone, harrastustoiminta vapautuu 12.4.2021 alkaen. Asiasta tehdään päätös seuraavassa ATTR:n kokouksessa 8.4.2021.
 • Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa ohjeiden mukaan.
 • Aikuisten harrastustoiminnan keskeytys, suositus on edelleen voimassa 18.4.2021 saakka. Lasten ja nuorten harrastustoiminta pyritään turvaamaan ensin.
 • Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. AVI:n päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön on voimassa 26.4.2021 saakka.
 • Yksityiset kokoontumiset: ATTR suosittelee pidättäytymistä yli kuuden hengen kokoontumisista 18.4.2021 saakka
 • Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on edelleen voimassa AVI:n uudella päätöksellä voimassa huhtikuun ajan.
 • Tartuntatautilakiin (147/2021) sisältyvä 58 c § velvoittaa toimijoita toimenpiteisiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, kuten esimerkiksi yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käsienpesumahdollisuudesta, mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen, torjuntatoimenpiteiden ohjeistuksesta ja tilojen siivouksesta 30.6.2021 saakka. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210147#Pidp448037424

 

Koronavirusrokotukset

Rokotukset ovat edenneet hyvin ja valtakunnallista rokotusohjeistusta noudattaen. Yli 80-vuotiaat, jotka ovat halunneet ottaa rokotuksen ja joiden terveydentila on sen sallinut, on rokotettu. Myös yli 70-vuotiaiden ryhmässä suurin osa satakuntalaisista on jo rokotettu. Seuraavaksi rokotettava ryhmä on 65-70 -vuotiaiden ikäryhmä, joka rokotetaan Astra Zeneca -rokotteella. Ensin riskiryhmiin kuuluvat, mutta myös terveiden 65-70-vuotiaiden rokotukset alkavat Satakunnan kunnissa. Kunnat ilmoittavat tarkemmin rokotusjärjestelyistä.

Osassa kunnista on jonkun verran tiedonsiirto-ongelmia tiedonsiirrossa kansalliseen rokotusrekisteriin, mutta kaikki Satakunnan kunnat etenevät rokotuksissa hyvin ja varsin samanaikaisesti.

Viikolla 16 käynnistyvät myös kakkosrokotukset ensimmäisten rokotusten rinnalla.

 

Pääsiäiseksi toivotaan kauniita säitä, ulkoilua ja aikaa läheisten kanssa        

Koronatilanne Satakunnassa on melko vakaa, mutta muuntovirusten yleistyminen voi keikauttaa tilanteen nopeasti huonommaksi. Siksi toivomme, että satakuntalaiset jaksavat noudattaa kokoontumisrajoituksia. Keinot epidemian ehkäisemiseksi evät ole muuttuneet. Muistetaan siis edelleen kontaktien rajoittaminen, yli 2 metrin etäisyys, hyvä käsihygienia ja maskien käyttö, jos liikutaan lähipiirin ulkopuolella. Toivomme pääsiäiseksi hyviä ulkoilusäitä ja aikaa viettää läheisten kanssa.