Satakunta on epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy perustasoa. Eura ja Kokemäki ovat vielä leviämisvaiheessa.

Tiedote 22.4.2021 kello 18.27

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on kokoontunut tänään. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy jo perustasoa. Ilmaantuvuusluku on selvässä laskussa kahta kuntaa lukuun ottamatta. Eura ja Kokemäki ovat vielä leviämisvaiheessa.

 

Satakunnan epidemiatilanne kehittyy myönteiseen suuntaan

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on todettu 21.4.2021 mennessä yhteensä 1553 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema on 1522 tapausta.

Tämän päivän koronakartan perusteella koronaviruksen ilmaantuvuus on 29,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk (64 tapausta).

Viimeisten 14 vuorokauden ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 7. - 20.4.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

 • Rauma 9 tapausta, ilmaantuvuus 23,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 14 tapausta, ilmaantuvuus 16,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 12 tapausta, ilmaantuvuus 104,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 4 tapausta, ilmaantuvuus 40,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 3 tapausta, ilmaantuvuus 31,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 1 tapaus, ilmaantuvuus 19,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 3 tapausta, ilmaantuvuus 45,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 2 tapausta, ilmaantuvuus 29,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 11 tapausta, ilmaantuvuus 156,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Satakunta yhteensä 59 tapausta, ilmaantuvuus 27,4 / 100 000 / 14 vrk.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 15

Viikolla 15 todettiin 36 tapausta, kun edeltävällä viikolla 14 tapauksia todettiin 32. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat hyvin selvillä.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 89 % tapauksista ja jäi epäselväksi 11 %:ssa (4/36) tapauksessa. Näistä tartuntalähde on todennäköisesti Satakunnassa kolmessa tapauksessa (8 %).

Tartunnoista 14 % on saatu suoraan tai välillisesti ulkomailta.

Työperäisiä tartuntoja todettiin vain yksi tapaus. Tartunnoista 5 (14 %) on peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 11 tartuntaa on levinnyt ystävä-/lähipiirissä (31 %). Kolmen tartunnan lähde on naapurustossa ja neljä tartuntaa liittyy varuskuntaan tai varusmiesten järjestämiin yksityisjuhliin vapaa-ajalla. Päiväkodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnan piirissä ei viime viikolla esiintynyt tartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä 53 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (19 / 36 tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 54 henkilöä, joka on selvästi vähemmän kuin aikaisempina viikkoina.

Viikolla 15 Satakunnassa otettiin yhteensä 3605 näytettä, joista 1,0 % on ollut positiivisia. Positiivisten näytteiden osuus on pysynyt suurin piirtein samana edelliseen viikkoon verrattuna. Positiivisten näytteiden osuus oli Porissa vain 0,3 % ja Raumalla 0,8 %.

 

UK-varianttivirus on Satakunnan valtavirus

Kahden viimeisen viikon aikana kaikki todetut tapaukset ovat SataDiagin oman tutkimuksen perusteella olleet todennäköisesti muuntovirusten aiheuttamia. UK-muuntovirus on Satakunnassa, samoin kuin muuallakin Suomessa nyt selkeästi valtavirus. Etelä-Afrikan variantti on Satakunnassa selvästi harvinaisempi ja se on liittynyt lähinnä kahteen tartuntaketjuun.

Tartunnanjäljitys lähtee nyt siitä, että uusi tapaus on todennäköisesti muuntoviruksen aiheuttama ja altistuneista otetaan aktiivisesti näytteitä myös oireettomassa vaiheessa. Tavallisimmin näytteet pyritään ottamaan noin neljäntenä tai viidentenä päivänä altistumisen jälkeen, sillä tällöin on jo melko todennäköistä löytää oireeton kantajuus. Negatiivinen näyte ei kuitenkaan vapauta lähikontaktia karanteenista. Jos oireita ilmaantuu, näytteet otetaan heti.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas tehohoidossa, vuodeosastolla ei ole nyt koronapotilaita. Terveyskeskuksissa ei ole potilaita koronavirusinfektion vuoksi.

Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla noin 1-3 potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

 

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

Rajoituksia ja suosituksia tarkastellaan viikoittain samanaikaisesti epidemiologisen tilanteen kehittymisen kanssa. Tilanne on Satakunnassa paranemassa ja pyrkimyksenä on hallitusti ja asteittain päästä kohti normaalia kesää. Tänään on tehty muutoksia seuraaviin suosituksiin:

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta:
ATTR suosittelee, että harrastustoiminta jatkuu, kuitenkin huomioiden että

 • lasten sisä- ja ulkotiloissa toteutettava ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
 • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona, mutta lasten harrastustoiminta on sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä ilman henkilörajoitusta.
 • ATTR arvioi tilannetta viikoittain ja epidemiatilanteen salliessa ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pyritään jatkossa vapauttamaan.
 • suositus on voimassa 9.5.2021 asti.

13-20 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta:

Ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta voidaan aloittaa uudelleen seuraavin ehdoin:

 • Ryhmäharrastustoiminta ulkotiloissa sallitaan oman ryhmän puitteissa ilman henkilörajoitusta.
 • Ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa sallitaan omalla joukkueella tai ryhmällä noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet.
 • Sisätiloissa ryhmäkoko suositellaan rajattavan korkeintaan kymmeneen henkilöön etäisyydet huomioiden ja kontakteja välttäen.
 • Lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja sisällä, mutta ovat ulkona.
 • Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta on edelleen keskeytetty sisä- ja ulkotiloissa
 • Suositus on voimassa 9.5.2021 asti.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta

ATTR suosittelee, että

 • aikuisten ryhmäharrastustoiminta sisätiloissa pidetään keskeytettynä koko Satakunnassa edelleen.  
 • 26.4.2021 alkaen aikuisten ryhmäliikunta ulkotiloissa sallitaan ilman lähikontakteja.
 • Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten, kuten aiemminkin.
 • Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia. 
 • Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Kokoontumisrajoitus on edelleen kuudessa henkilössä 14.5.2021 saakka. Epidemiologisen tilanteen salliessa suositus nostetaan 10 henkilöön.

Julkisten tilojen käyttö:

 • ATTR suosittelee, että julkisia tiloja avataan hallitusti.
 • Kirjastojen toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin. Lukupaikat suljetaan ja kirjastoihin sovitut tapahtumat perutaan tai toteutetaan etänä. Jos tämä ei ole mahdollista, kirjastot tulisi sulkea.
 • Nuorisotilat voivat olla auki, jos niissä asioivat voivat säilyttää riittävät turvavälit. Nuorisotilojen toimintaa supistetaan eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. Samalla jalkaudutaan tarjoamaan nuorille tietoa koronaviruksesta, testiin hakeutumisesta ja tuetaan jaksamista. Jos tämä ei ole mahdollista, nuorisotalot tulisi sulkea. Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa. Tiloissa sallittava henkilömäärä voidaan harkita paikallisesti tilojen koon ja muiden olosuhteiden mukaan
 • Kulttuuritilat ja museot voivat avata, mutta asiakasmäärä tulee rajata niin, että kahden metrin turvavälit säilyvät ja tartuntatautilain pykälän 58 c edellytykset täyttyvät.
 • Mainittakoon, että teattereita, elokuvateattereita ja konsertteja koskevat AVI:n julkisia tilaisuuksia koskevat määräykset ja kuuden hengen rajoitus, siihen ei ATTR voi ottaa kantaa.
 • 2007 syntyneille ja vanhemmille suunnatuissa työväen- ja kansalaisopistoissa, taiteen perusopetuksessa ja näihin rinnastettavissa jatketaan etäopetuksessa.
 • Sisäleikkipuistot ja -leikkipaikat pidetään suljettuina.
 • Kauppakeskusten oleskelutilat pidetään suljettuina oleskelun välttämiseksi.
 • Suositus on, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet.

Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostus:
Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset on turvattava, mutta vierailuista tulee sopia henkilökunnan kanssa.

 • Suositellaan, että vieraita olisi kerrallaan korkeintaan kaksi.
 • Vierailut tulee toteuttaa noudattaen THL:n ohjeistusta ja suojaimia tulee käyttää koko vierailun ajan.
 • Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä yksityiskodeissa, tulee huomioida suositukset yksityistilaisuuksien henkilömäärien rajoituksista.
 • Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.
 • THL:n 22.4.2021 päivitetty ohje koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidossa

 

Rokotukset

Rokotukset etenevät Satakunnassa hyvin ja rokotemäärät ovat lisääntymässä. Yhteistä sopimuspohjaa käyttäen Satakunnan kunnat pyrkivät ensi viikon aikana tekemään sopimukset yksityisten työterveyshuoltojen kanssa. Mikäli tämä toteutuu, viikolta 19 tai 20 lähtien yksityiset työterveyshuollot saadaan mukaan rokottamiseen.  Yksityisten toimijoiden tulee noudattaa rokotusasetusta ja THL:n rokotusjärjestystä ja raportoida annetuista rokotuksista kunnille.

Kun oma vuoro rokotukselle tulee, on tärkeää se ottaa, vain siten yhteiskunta saadaan avattua ja voimme välttyä epidemian seuraavalta aallolta.

 

Lopuksi

Epidemiatilanteen määrittely tapahtuu selkeiden kriteereiden mukaisesti. Tilanne Satakunnassa on vähitellen parantunut varotoimien, rajoitusten, tehokkaan tartunnanjäljityksen ja rokotusohjelman etenemisen myötä. Kiitos tästä kuuluu kaikille satakuntalaisille. Toisaalta, herkemmin tarttuvat muuntovirukset ovat lisääntyneet ja muodostuneet valtaviruksiksi. Rajoitusten keventämisen tulee siksi tapahtua harkitusti ja asteittain. Jos myönteinen kehitys jatkuu, on todennäköistä, että ensi viikolla Satakunta pääsee jo perustasolle ja rajoituksia päästään edelleen keventämään.