Satakunta on epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa, Rauma, Eura, Eurajoki ja Säkylä kuitenkin leviämisvaiheessa

Tiedote 8.4.2021 kello 18:42
 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on tänään kokouksessaan todennut, että kokonaisarvion perusteella Satakunta on kiihtymisvaiheessa, mutta Eura, Eurajoki, Rauma ja Säkylä ovat leviämisvaiheessa. Satakunnan ilmaantuvuusluku on pysynyt vakaana, alle 50 tapauksen / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Positiivisten näytteiden osuus on lievästi noussut, mutta on edelleen varsin matala, 1,5 %.

Aiempaan nähden tilanne on sikäli huonontunut, että UK-muuntoviruksesta on tullut valtavirus myös Satakunnassa.

 

Satakunnan tilanne on melko vakaa, Rauma on siirtynyt takaisin leviämisvaiheeseen

Satakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 1489 COVID-19 tapausta. (Tartuntatautirekisterin mukaan 1457 tapausta).

Satakunnan uusien koronatapausten ilmaantuvuus on samalla tasolla kuin viikko sitten. Tämän päivän koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 42,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk (92 tapausta).

Porin alueella tilanne on edelleen rauhallinen. Suurin muutos edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna on tapahtunut Raumalla, jossa on selvitelty erityisesti nuorten keskuudessa levinnyttä tartuntaketjua. Eurassa, Eurajoella, Raumalla ja Säkylässä katsotaan epidemian olevan vielä leviämisvaiheessa.

Viimeisten päivien ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 24.3. – 6.4.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

 • Rauma 29 tapausta, ilmaantuvuus 74,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 24 tapausta, ilmaantuvuus 28,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 18 tapausta, ilmaantuvuus 156,5 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 2 tapausta, ilmaantuvuus 20,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 10 tapausta, ilmaantuvuus 105,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 3 tapausta, ilmaantuvuus 26,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 1 tapaus, ilmaantuvuus 19,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 11 tapausta, ilmaantuvuus 165,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 2 tapausta, ilmaantuvuus 29,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 12 tapausta, ilmaantuvuus 28,5 / 100 000 / 14 vrk

Satakunta yhteensä 103 tapausta, ilmaantuvuus 47,8 / 100 000 / 14 vrk.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 13 ja joukkoaltistukset

Viikolla 13 todettiin 55 tapausta. (Viikolla 12 tapauksia todettiin 57). Tartunnanjäljitys toimii edelleen nopeasti ja tehokkaasti. Tartunnanjäljitys soittaa potilaale usein jo ennen kuin hän itse saanut tietää covid-testin tuloksen.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 84 % tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 16 %:ssa (9/55) tapauksessa. Tartuntalähde on todennäköisesti Satakunnassa näistä viidessä (5/9) tapauksessa.

Tartunnoista 13 % on saatu suoraan tai välillisesti ulkomailta.  Kuusi tartuntaa tuli suoraan ulkomailta ja yksi tartunta syntyi Suomessa ulkomailta tartunnan saaneelta.  

Työperäisiä tartuntoja todettiin 9 tapausta (16 %). 72 tunnin maahan tulon jälkeen otettu seulontanäyte on osoittautunut hyödylliseksi. Kaikkien työnantajien etu on huolehtia, että nämä näytteet tulevat otetuiksi, jotta joukkoaltistuksilta vältytään.

Tartunnoista 18 tartuntaa (32 %) on peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 8 tartuntaa on levinnyt ystäväpiireissä (14,5 %). Harrastustoiminnan puitteissa levinneitä tartuntoja todettiin 4. Kaksi tartuntaa syntyi lasten jääkiekkoharrastuksen piirissä ja kaksi tartuntaa saatiin kuntosalilta. Viime viikolla todettiin yksi lapsen päiväkotitartunta, edellisestä päiväkotitartunnasta on useita viikkoja aikaa. Koulussa tapahtuneita tartuntoja ei ilmennyt.

Tartunnan saaneista henkilöistä 56 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (31/55 tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 184 henkilöä.

Viikolla 13 Satakunnassa otettiin yhteensä 3702 näytettä, joista 1,5 % on ollut positiivisia.  Pääsiäisen aikana näytteitä otettiin hiukan aiempaa vähemmän, mutta viikkotasolla näytemäärä oli vain 180 näytettä vähemmän kuin edellisellä viikolla.

 

UK-virusvariantti on levinnyt Satakunnan valtavirukseksi

Kuten pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa aiemmin, myös Satakunnassa on koronaviruksen UK-virusmuunnos vallannut alaa ja siitä on tullut selkeästi valtavirus myös Satakunnassa. Tämä on täysin odotettua. Viruskanta on aiempaa herkemmin leviävä ja tämä asettaa haasteita nopealle tartunnanjäljittämiselle.

THL:ssa varmistettuja muuntovirustapauksia on Satakunnassa nyt todettu yhteensä 16 tapausta, joista 9 Raumalla, 3 Porissa ja 1 Eurassa.

SataDiagin laboratoriossa on 29.3. alkaen ollut koekäytössä uusi tutkimus, jonka avulla pystytään tunnistamaan tärkeimmät muuntoviruskannat varsin luotettavasti ja nopeasti. Menetelmä tunnistaa koronaviruksen S-geenissä kaksi pistemutaatiota. Näiden mutaatioiden perusteella pystytään alustavasti tunnistamaan nk.  UK-muunnos ja Etelä-Afrikan / Brasilian kanta. Menetelmä ei kuitenkaan erota Etelä-Afrikan varianttia Brasilian muunnoksesta, sillä molemmilla näillä on molemmat tutkittavat pistemutaatiot.  Jatkossa alustava tieto muuntoviruksista saadaan kaikista SataDiagin laboratoriossa todettavista tapauksista tavallisesti seuraavana tai viimeistään sitä seuraavana arkipäivänä.  Menetelmän koekäyttöä jatketaan tämän viikon ajan ja se saadaan varsinaiseen käyttöön 12.4.2021.

Tähän mennessä em. tutkimusta käyttäen on Satakunnassa todettu 30 UK-muuntovirustapausta.  Etelä-Afrikan / Brasilian muuntoviruskantoja on todettu yhteensä 8.

Muuntovirusten herkemmän tartuttavuuden vuoksi näytteiden ottokäytäntöä ja tartunnanjäljitystä on entisestään tehostettu ja myös oireettomien altistuneiden tutkimista on lisätty.

 

Satasairaalan tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on vuodeosastohoidossa kaksi koronapotilasta ja terveyskeskusten vuodeosastoilla on hoidossa kaksi koronapotilasta. Viimeisen viikon aikana sairaalahoidossa on ennusteen mukaisesti ollut kerrallaan hoidossa 1-3 potilasta. Hyvän hoidon ansiosta tehohoidoilta on vältytty.

Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla noin 2-4 potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

 

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä. Rajoituksia ja suosituksia tarkastellaan viikoittain samanaikaisesti epidemiologisen tilanteen kehittymisen kanssa.

 • Laajin maskisuositus ja etätyösuositukset ovat voimassa toistaiseksi
 • Lukio ja toinen aste:
  ATTR:n suosituksen mukaan lukiot ja toinen aste toimivat etänä Pääsiäiseen saakka. 6.4.2021 siirryttiin hybridimallin. 12.4. siirrytään normaaliin lähiopetukseen lukuun ottamatta Rauman lukiota ja toista astetta, joka jatkaa joukkoaltistusten vuoksi etäopetuksessa 16.4.2021 saakka.
 • Ammattikorkeakoulut: ATTR suosittelee etäopetusta, mutta harkinnan varaisesti voi siirtyä etä- ja lähiopetusta vuorottelevaan hybridimalliin siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena. Suositellaan lähiopetuksessa enintään kuuden henkilön ryhmäkokoa. Koetilanteet on järjestettävä koronaturvallisesti.
 • Yli 12-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan keskeytystä joudutaan jatkamaan vielä viikolla, sillä viime viikolla lasten harrastustoiminnassa todettiin tartuntoja ja UK-viruksen leviäminen voi muuttaa tilannetta Satakunnassa. Suositus on nyt voimassa 19.4.2021 saakka. Suositusta harkitaan purettavaksi ensi kokouksessa viikon kuluttua, mikäli epidemiologinen tilanne ei huonone.
 • Alle 12-vuotiaat lapset saavat edelleen harrastaa ohjeiden mukaan.
 • Aikuisten harrastustoiminnan keskeytys, suositus on edelleen voimassa. Lasten ja nuorten harrastustoiminta pyritään turvaamaan ensin.
 • Kokoontumisrajoitukset pysyvät toistaiseksi ennallaan kuudessa henkilössä
 • AVI:n määräykset ovat ennallaan: Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on edelleen voimassa AVI:n päätöksellä voimassa huhtikuun ajan.
 • Tartuntatautilakiin (147/2021) sisältyvä 58 c § velvoittaa toimijoita toimenpiteisiin covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi, kuten esimerkiksi yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käsienpesumahdollisuudesta, mahdollisuudesta turvavälien säilyttämiseen, torjuntatoimenpiteiden ohjeistuksesta ja tilojen siivouksesta 30.6.2021 saakka

 

Lopuksi

Satakunnan tilanne on melko vakaa, mutta UK-muuntoviruksen lisääntyminen asettaa haasteita tartunnanjäljitykselle. Jotta epidemia saadaan painettua alas, on hyvin tärkeää hakeutua näytteisiin viiveettä. Kontaktien välttäminen ja varotoimien noudattaminen ovat edelleen avainasemassa. Jos pystymme pitämään tartuntatilanteen hyvänä ja rokottamisen aktiivisena, ulospääsy epidemiatilanteesta alkaa vähitellen häämöttää. On kuitenkin erittäin tärkeää, että rajoitustoimien purku tehdään hallitusti ja asteittain, jotta tilanne ei uudelleen pahene.

Tahdomme kiittää satakuntalaisia siitä, että pääsääntöisesti ohjeita on jaksettu hyvin noudattaa. Yhteinen tavoitteemme on, että kesällä elämä voisi olla vapaampaa.