Satakunta on epidemiologisesti perustasolla, Eura on leviämisvaiheessa, Rauma ja Kokemäki ovat kiihtymisvaiheessa.

Tiedote 27.5.2021 kello 18:35
Tiedotetta korjattu 28.5.2021 kello 14:49 seuraavasti:

Yksityistilaisuudet:
Kiihtymisvaiheen kunnissa yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus on enintään 20 henkilöä ja leviämisvaiheen kunnassa enintään 10 henkilöä.

Yksityisjuhlat:
Kiihtymisvaiheen kunnissa suositellaan henkilömäärän rajausta enintään 20 henkilöön kerrallaan ja leviämisvaiheen kunnissa 10 henkilöön kerrallaan.

 

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti perustasolla.  Eura on edelleen leviämisvaiheessa ja Rauma ja Kokemäki ovat kiihtymisvaiheessa.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1694 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1657 tapausta. Koronakartassa ilmaantuvuus 27.5.2021 oli 28,3 / 100 000 asukasta / 14 vrk (61 tapausta).

14 vuorokauden ilmaantuvuus viimeisen kahden viime viikon aikana 12.-25.5.2021
(Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):
Satakunta yhteensä 66 tapausta, ilmaantuvuus 30,6 / 100 000 / 14 vrk.

 • Eura 33 tapausta, ilmaantuvuus 287,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 6 tapausta, ilmaantuvuus 85,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Rauma 19 tapausta, ilmaantuvuus 48,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 6 tapausta, ilmaantuvuus 7,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 1 tapaus, ilmaantuvuus 15,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Eurassa, Kokemäellä ja Raumalla positiivisten näytteiden osuus on muuta Satakuntaa korkeampi ja kaikkiin näihin on liittynyt useita joukkoaltistumisia, joista on erikseen tiedotettu heti tuoreeltaan. Noin viikon kuluttua tiedetään, miten laajoista epidemioista on kyse.

Muualla Satakunnassa tilanne on rauhallinen ja ollaan vakaasti perustasolla. Esimerkiksi Porissa ja Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on matalalla tasolla.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 20, puolet Satakunnan tartunnoista liittyy kultajuhlien joukkokokoontumisiin

Viime viikolla todettiin 34 tapausta, kun edeltävällä viikolla tapauksia oli 37. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 88 % tapauksista ja jäi epäselväksi 12 %:ssa (4/34) tapauksessa. Rauman kultajuhliin liittyneisiin joukkokokoontumisiin liitettiin 11 tartuntaa ja näistä syntyneitä jatkotartuntoja tunnistettiin Raumalla kuusi. Kaikkiaan siis noin puolet Satakunnan viime viikon tartunnoista oli peräisin joko suoraan tai epäsuoraan Rauman kultajuhlinnasta.

Viime viikolla tartunnoista vain 2 (6 %) on saatu ulkomailta. Työperäisiä tartunnoista oli viime viikolla vain kolme tapausta (9 %). Tartunnoista 10 (29 %) oli peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 6 tartuntaa oli saatu ystävä-/lähipiirissä.

Kouluissa, päiväkodeissa ja harrastustoiminnan piirissä ei todettu uusia tartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä 47 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (16 tapausta).

 

Näytteiden otto Satakunnassa

Näytteiden otto on ollut erittäin vilkasta. Viikolla 20 otettiin 4760 näytettä, joista positiivisia oli 0,7 %. Edellisellä viikolla otettiin 4586 näytettä, joista positiivisten osuus oli 0,7 %.

On edelleen tärkeää hakeutua testiin koronavirukseen viittaavien oireiden ilmetessä erityisesti leviämis- ja kiihtymisalueilla, mutta myös muualla Satakunnassa.

 

Satakunnan muuntoviruskannat

Satakunnassa on juuri varmistettu ensimmäinen Intian variantin aiheuttama Covid-19 infektio. Tartunta oli saatu Intiassa ja sitä osattiin heti epäillä. Varmistuksen saaminen THL:lta vei noin kolme viikkoa. Intian virusmuunnoksen tartuntaketjussa on yhteensä kolme henkilöä, jotka ovat olleet karanteenissa heti Suomeen tultuaan ja tartuntaketju on suljettu eikä jatkotartuntoja ole todettu. Löydös on tehty Raumalla eikä liity mitenkään kultajuhliin.

UK-varianttivirus on edelleen selvästi vallitseva virustyyppi Satakunnassa, kuten useilla alueilla Suomessa.

Kaikki positiiviset näytteet tutkitaan edelleen omassa laboratoriossa yleisimpien muuntovirusten toeteamiseksi, ja lisäksi näytteitä lähetetään THL:lle varsinaiseen sekvensointiin. Kaikki Intiasta tulleet lähetetään kiireelliseen tunnistukseen THL:lle.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on nyt kaksi koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta osastohoidossa. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas.

Sairaalakuormitukselle ei ennakoida merkittävää nousua. Tulevalla viikolla vain noin 1-2 koronapotilaan kerrallaan arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0 -1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

Tartunnanjäljitys Raumalla, Eurassa ja Kokemäellä on ollut ajoittain voimakkaasti kuormittunut.

 

ATTR:n suositukset ja rajoitukset Satakunnassa

STM ja valtioneuvosto ovat eilen ja tänään tiedottaneet koronaepidemian hallinnan toimintasuunnitelmien päivityksestä, joiden mukaan kesäkuussa rajoitustoimia ja suosituksia tullaan keventämään. Kokouksessa oli käytettävissä vasta ministeriön ohjauskirjeen luonnos. Hallituksen ohjauksen mukaisesti alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu seurata alueensa epidemiologista kehitystä ja tehdä sen mukaiset päätökset oikea-aikaisesti sekä riittävän ennakoivina ja laaja-alaisina. Rajoitusten liian varhaisesta purkamisesta varoitetaan.

ATTR jatkaa johdonmukaista linjaa suositusten ja rajoitusten lieventämisessä asteittain ja hallitusti tilannetta tarkasti seuraten.

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

Seuraaviin suosituksiin ja rajoituksiin Satakunnassa tuli muutoksia:

 

Yksityistilaisuudet

ATTR suosittelee, että 31.5.2021 alkaen perustason kunnissa järjestettävien yksityistilaisuuksien henkilörajoitus on 50 henkilöä. Kiihtymisvaiheen kunnissa yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus on enintään 20 henkilöä ja leviämisvaiheen kunnassa enintään 10 henkilöä.

Tilaisuuksissa tulee noudattaa THL:n suosituksia etäisyyksistä, hygieniasta ja suu-nenäsuojuksen käytöstä. Yksityistilaisuuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tilan koko on riittävä turvavälien ylläpitämiseen. Ulkona kokoontuminen on suositeltavaa. Leviämisvaiheen kuntaan Euraan suositellaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta 30.5.2021 saakka.

 

Aikuisten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että aikuisten ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastaminen ja ottelutoiminta voidaan aloittaa 31.5.2021 alkaen.

 

13-20 –vuotiaiden lasten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että 13-20 –vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta mahdollistetaan seuraavasti:

 • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Harrastustoiminta on sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.  
 • Ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan aloittaa 31.5.2021.
 • Mikäli paikalla on yleisöä, tulee huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

 

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta mahdollistetaan seuraavasti:

 • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Harrastustoiminta on sallittu sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.
 • Alle 12 -vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan aloittaa 31.5.2021.
 • Mikäli paikalla on yleisöä, tulee huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

 

Ylioppilasjuhlien järjestelyt

Ohjeistukset on annettu jo toukokuun alussa, jotta juhlien järjestäminen mahdollistetaan, kokoontumisrajoituksiin on nyt tullut päivityksiä.

Oppilaitokset:

 • Ylioppilasjuhlat voi järjestää.
 • Ei kutsuta yleisöä paikalle, vaan omaiset huomioidaan esim. tarjoamalla mahdollisuus etäosallistumiseen (livestream, tms.).
 • Jos juhlasalissa on hyvin tilaa tai juhla järjestetään ulkona ja  juhlaan kutsutaan vieraita, tulee huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset ja TTL.n pykälän 58c noudattaminen.
 • Ylioppilaat lakitetaan ryhmissä (perustason kunnissa 20 henkilöä, kiihtymis- ja leviämisvaiheen kunnissa 10 henkilöä).
 • Juhlaan osallistuu vain rajattu määrä henkilökuntaa.
 • https://thl.fi/fi/-/kesan-juhlat-lahestyvat-juhli-koronaturvallisesti-ja-noudata-alueellisia-suosituksia

Yksityisjuhlat:

 • Huomioidaan voimassa oleva suositus kokoontumisrajoituksesta, joka on perustason kunnissa 50 henkilöä (katso kohta yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoitukset)
 • Suositeltavaa on järjestää juhlat porrastetusti siten, että paikalla on samaan aikaan enintään voimassa olevan suosituksen mukainen henkilömäärä.
 • Kiihtymisvaiheen kunnissa suositellaan henkilömäärän rajausta enintään 20 henkilöön kerrallaan ja leviämisvaiheen kunnissa 10 henkilöön kerrallaan

Juhlan järjestäjää suositellaan pyytämään ilmoittautumiset / pitämään kirjaa vieraista ja kellonajoista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.

 

Eilen on astunut voimaan myös Lounais-Suomen AVI:n määräys yleisötilaisuuksista

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä määrätään suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Satakunnan kuntien alueella sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa Satakunnan kuntien alueella ajalla 26.5.– 8.6.2021.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella

 

Ravintolatoimintaa ohjeistaa valtioneuvosto

 

Koronaepidemian aikana opitut varotoimet tulee muistaa, vaikka rajoituksia puretaan

Yhteisenä tavoitteenamme on pitää koronaepidemia kurissa ja päästä vähitellen avaamaan yhteiskuntaa. Kevään juhlien koittaessa ja liikkumisen lisääntyessä on tärkeää muistaa, että rajoitusten purkaminen ja myös tapahtumien järjestäminen nojautuu siihen, että koronaturvallisia toimintatapoja edelleen noudatetaan.  Kuten muualta Suomesta (esim. Keski-Pohjanmaa ja Kanta-Häme) nähdään, tilanne voi nopeastikin huonontua. Hyvää käsihygieniaa, turvavälejä ja maskien käyttöä ei siis saisi vielä unohtaa. Testiin hakautuminen oireiden tullessa ja sairaana kontaktien välttäminen on edelleen hyvin tärkeää. Rokotuskattavuus tulisi saada nousemaan mahdollisimman korkeaksi, vain siten saamme epidemian selätetyksi. Muistutetaan vielä, että yksi rokote antaa jo hyvää suojaa vakavalta taudilta, mutta toinen rokotus tarvitaan suojan parantamiseksi. Testiin tulee hakeutua myös rokotuksen jälkeen, mikäli koronainfektioon viittaavia oireita tulee.