Satakunta on epidemiologisesti vakaasti perustasolla, tapahtumajärjestäjien avuksi on laadittu ohje tapahtumien terveysturvallisuuden varmistamisesta

Tiedote 10.6.2021 kello 20:08

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan tilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti selkeästi perustasolla.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1720 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1684 tapausta.

Koronakartassa Covid-19 ilmaantuvuus tänään oli 11,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk (24 tapausta). Infektioyksikön omien tarkempien tilastojen mukaan viimeisen kahden viikon aikana 26.5.-8.6.2021 Satakunnassa on todettu 27 Covid-19 tapausta, josta ilmaantuvuus on 12,5 / 100 000 / 14 vrk. Pienimmillä paikkakunnilla yhden perheen muutama tartunta tai pari kausityöntekijän positiivista näytettä saattaa nostaa ilmaantuvuutta hiukan, mutta kaikkiaan tilanne on Satakunnassa tasaisen hyvä ja tartuntaketjut on suljettu.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 22

Viime viikolla todettiin 16 tapausta, edeltävällä viikolla tapauksia oli 10. Tartunnanjäljitys toimii edelleen tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 81 % tapauksista ja jäi epäselväksi 19 %:ssa (3 / 16) tapauksista. Epäselvät tartuntalähteet sijoittuvat Poriin, Harjavaltaan ja Raumalle.

Ulkomailta saatuja tartuntoja oli lähes 40 % (6 /16). Tartunnat todettiin maatalouden kausityöntekijöillä (Ukraina, Venäjä, Moldova). Maatalouden kausityöntekijöiden 72 tunnin testaus on osoittautunut tärkeäksi ja tiloilla noudatetaan hyvin ohjeistuksia. Niiden ansiosta laajemmat altistustilanteet ja epidemiat on pystytty estämään.

Tartunnoista neljännes oli peräisin samasta taloudesta. Työperäisiä tartuntoja oli nyt vain yksi. Lisäksi todettiin yksi tartunta tuttavapiiristä. Viime viikolla todettiin vielä yksi tartunta, joka oli todennäköisin peräisin Rauman kultajuhlinnasta. Tapaus diagnosoitiin viiveellä.

Kouluissa, päiväkodeissa ja harrastustoiminnan piirissä ei todettu uusia tartuntoja.

Viikon aikana oli vain yksi joukkoaltistustilanne Karin koulussa, josta on uutisoitu tuoreeltaan. Siihen ei ole liittynyt jatkotartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä noin 30 % (5 / 16) oli karanteenissa, kun tartunta todettiin.

Karanteeniin asetettiin viime viikolla 82 henkilöä.

 

Näytteiden otto Satakunnassa

Viikolla 22 otettiin 3194 näytettä, joista positiivisten näytteiden osuus oli vain 0,4 %. Myös tämän perustella ollaan tukevasti perustasolla.

 

Satakunnan muuntoviruskannat

Alfa-muunnos (nk. britti-variantti tai UK-muunnos) on Satakunnassa edelleen vallitseva. Uusia Delta-muunnostartuntoja (Intian variantti) ei ole ilmennyt. Varmistettuja tapauksia on Satakunnassa vain yksi.

Tulevia jalkapallon MM-kisoja ajatellen on syytä huomata, että Venäjällä koronatilanne on varsin huono ja Suomeen on tuotu Intian variantin eli delta-muunnoksen aiheuttamia tapauksia Pietarista. Kisaturismia ei suositella ja jos alueelle lähdetään varotoimista, matkan jälkeisestä omaehtoisesta karanteenista ja näytteiden otosta tulee huolehtia tarkkaan.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on yksi koronaviruspotilas vuodeosastolla. Terveyskeskuksissa ei ole koronapotilaita.

Tulevalla viikolla vain noin 0 - 1 koronapotilaan kerrallaan arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa.

 

ATTR:n suositukset ja rajoitukset Satakunnassa

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

ATTR teki muutoksia seuraaviin suosituksiin ja rajoituksiin:

Maskin käyttösuositusta epidemian perusvaiheessa kansalaisille hieman lievennettiin

Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 vuotiaille henkilöille:

  • Joukkoliikenteessä.
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
  • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä
  • Kasvomaskia on hyvä käyttää lisäksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa ja tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan
  • Kotimaanmatkailussa tulee noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
  • Katso tarkemmin THL ohjeistus Suositus kasvomaskien käytöstä kansalaisille
  • Ohjeita työnantajille ja työntekijöille koronavirusepidemian ehkäisyyn https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus

 

Etätyö suositusta lievennettiin

ATTR suosittelee, että Satakunnassa sovelletaan valtioneuvoston ohjeistoa

  • sekä julkisen sektorin että yksityisten työnantajien työtekijät työskentelevät etätyössä, jos työtehtävät sen mahdollistavat
  • työpaikoilla edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.

 

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje tapahtumajärjestäjille koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi

Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että ohjeita sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Suunnitelmaa ei tarvitse erikseen hyväksyttää kaupungin tartuntataudeista vastaavalla viranomaisella, mutta se pitää olla tehty. Kuitenkin, jos tapahtumasta on tehtävä ilmoitus poliisille, pyydetään suunnitelmalle hyväksyntä myös tartuntataudeista vastaavalta viranomaiselta. Lisätietoa ja neuvoa suunnitelman laadintaan saa kunnan tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä ja hoitajilta.

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje tapahtumajärjestäjille koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi  

 

Rokotukset 

Koronarokotukset ovat edenneet Satakunnassa hyvin. Ensimmäisen rokotuksen on saanut noin puolet ja toisen annoksen 12,6 % satakuntalaisista. Ensimmäinen annos antaa jo varsin hyvää suojaa vakavalta taudilta, mutta ei vielä pysäytä epidemiaa.  Yhteiskunnan edelleen avaamiseksi, matkailun ja isojen tapahtumien mahdollistamiseksi on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni yli 16 vuotias huolehtii rokotteen ottamisesta heti, kun se on mahdollista. Vain siten voimme välttyä syksyllä uudelta epidemia-aallolta ja yhteiskunnan uudelta sulkeutumiselta. Uskomme, että nämä asiat ovat erikoisen tärkeitä myös nuorille ja toivomme rokotusinnon jatkuvan yhtä hyvänä, kuin tähän saakka.

Lisäksi muistutetaan, että THL:n selkeän linjauksen mukaisesti molemmat rokotukset tulee ottaa kotipaikkakunnalla. Mökkikunnat eivät pysty huolehtimaan kakkosrokotuksista. Rokotusta ei voi kiirehtiä loman tai mökkeilyn takia, vaan tulisi huolehtia siitä, että sovittaa rokotuksen kotipaikkakunnalla omaan aikatauluunsa.