Satakunta jatkaa epidemiologisesti perustasolla. Eura ja Rauma ovat kiihtymisvaiheessa

Tiedote 1.6.2021 kello 20.55

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään nopeutetulla aikataululla sopeuttaakseen alueellisia päätöksiä sosiaali- ja terveysministeriön antaman uuden ohjeistuksen mukaisesti.

ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti perustasolla. Eura ja Rauma ovat kiihtymisvaiheessa, mutta mikäli uusia tapauksia ei tule, niiden arvioidaan palaavan noin viikossa perustasolle. Kokemäen ilmaantuvuusluku on vielä korkea, mutta sen tartunnat liittyvät vain yhteen ketjuun, eikä uusia tartuntoja ole ollut yli viikkoon, joten Kokemäen katsotaan siirtyneen jo nyt perustasolle.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1707 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1668 tapausta. Koronakartassa ilmaantuvuus tänään oli 22,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk (49 tapausta).

14 vuorokauden ilmaantuvuus viimeisen kahden viime viikon aikana 17.-30.5.2021

(Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

Satakunta yhteensä 44 tapausta, ilmaantuvuus 20,4 / 100 000 / 14 vrk.

 • Eura 10 tapausta, ilmaantuvuus 87,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 5 tapausta, ilmaantuvuus 71,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Rauma 20 tapausta, ilmaantuvuus 51,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 1 tapaus, ilmaantuvuus 15,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 6 tapausta, ilmaantuvuus 7,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Satakunnan kokonaistilanne on kahden viikon aikana edelleen parantunut ja Satakunta on epidemiologisesti pysynyt perustasolla. Porissa ja Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on pysynyt matalana eikä Rauman ja Euran tilanne ole laajentunut muualle Satakuntaan.

Rauman ilmaantuvuusluku on samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla, mutta alueella on tapahtunut selkeä käänne parempaan. Joukkokaranteeneja on päästy purkamaan merkittävä määrä ja jatkotartuntoja on kaiken kaikkiaan ilmennyt pelättyä vähemmän.

Myös Euran ja Kokemäen tilanteet ovat kehittyneet myönteisesti. Eura on siirtynyt leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen ja mikäli uusia tapauksia ei synny siirtynee jo perjantaina perustasolle. Kokemäki luokiteltiin kokonaisarvion perusteella perustasolle jo nyt.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa, viikko 21 oli rauhallinen

Viime viikolla todettiin vain 10 tapausta, kun edeltävällä viikolla tapauksia oli 34. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 80 % tapauksista (8 / 10) ja jäi epäselväksi 20 %:ssa (2 / 10) tapauksista. Epäselvät tartuntalähteet sijoittuvat Poriin ja Huittisiin.

Ulkomailta saatuja tartuntoja todettiin 2 (20 %) tartuntaa.

Työperäisiä tartuntoja todettiin 1 (10 %) tartunta (Porvoo).

Tartunnoista 2 (10 %) oli peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 1 tartunta oli saatu ystävä-/lähipiirissä, 1 tartunta yökerhosta Rauman kultajuhliin liittyen ja 1 tartunta todennäköisesti Tallinnan risteilyltä.

Kouluissa, päiväkodeissa ja harrastustoiminnan piirissä ei todettu uusia tartuntoja.

Koko viime viikon aikana ei todettu joukkoaltistuksia, mikä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan. Parilla edellisellä viikolla joukkoaltistuksia on ollut lukuisia.

Tartunnan saaneista henkilöistä 40 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin ja karanteeniin asetettiin viime viikolla vain 63 uutta henkilöä.

 

Näytteiden otto Satakunnassa

Näytteiden otto on jatkunut vilkkaana. Koko viikon tiedot eivät vielä ole käytettävissä, mutta positiivisten näytteiden osuus arvioidaan olevan 0,7 %.

 

Satakunnan muuntoviruskannat

Tilanne on ennallaan, UK-varianttivirus on vallitseva virustyyppi Satakunnassa. Alueella on varmistettu vain yksi Intian varianttivirus, Etelä Afrikan variantteja on varmistettu kymmenen ja lisäksi niitä on neljätoista todennäköistä tapausta.

Viime viikolla varmistuneeseen Intian varianttitapaukseen liittyi kaksi muuta todennäköistä tapatausta (sama matkaseurue), mutta ei leviämistä muihin.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa ei juuri nyt ole koronavirusinfektiota sairastavia potilaita. Terveyskeskuksessa on 2 koronapotilasta.

Tulevalla viikolla vain noin 0 - 1 koronapotilaan kerrallaan arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0 - 1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

 

Valtakunnalliset linjaukset

 • STM on julkaissut päivitetyn linjauksen hybridistrategian toteuttamisesta. 
 • STM on tiedottanut 31.5.2021 tartuntatautilain väliaikaisten pykälien voimassaolon jatkamisesta vuoden 2021 loppuun. Käytännössä ainoa muutos on, että lähikontaktin määritelmässä kahden metrin etäisyys koskee jatkossa vain sisätiloissa pidettäviä tilaisuuksia. Muutos on tehty ulkotilaisuuksien järjestämistä helpottamaan, mutta se ei poista viruksen leviämisen riskiä, mikäli kokoonnutaan tiiviisti yhteen.
 • 31.5.2021 on tullut OKM ja THL tiedote koskien koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä eräiden tilojen käytössä. Ohje korostaa tapahtumajärjestäjien yhteistyötä paikallisiin terveysviranomaisiin ja riittävien etäisyyksien säilyttämistä. Tämä ohje korostaa tilaisuuksien järjestäjien vastuita.

 

ATTR:n suositukset ja rajoitukset Satakunnassa, keskeisimmät muutokset

ATTR:n suositukset tarkastettiin valtakunnallisen strategian mukaisiksi ja huomioiden Länsi-Suomen AVI:n tänään tekemä kumoava päätös yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksesta Satakunnassa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911011

Kaikki suositukset on luettavissa täältä: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala

 

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

 • Perustasolla yksityistilaisuuksiin ei enää suositella erillistä henkilömäärärajaa, mutta tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
 • Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan
 • Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään
 • Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia
 • Kiihtymisvaiheen kunnissa suositellaan, että kerralla koolla ei olisi yli 20 henkilöä

 

Harrastustoiminta

Suositukset harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Aikuisten harrastustoiminta:

Aikuisten ulkotiloissa toteutettava normaali ryhmäharrastaminen sekä ottelutoiminta sallittiin 31.5.2021 alkaen.

Sisäharrastuksia voidaan järjestää, jos turvaohjeita, kuten hygieniaohjeita ja turvavälejä pystytään noudattamaan. Maskien käyttöä suositellaan, kun se on mahdollista.

Myös aikuisten ryhmäliikuntaharrastukset sallitaan sisätiloissa lähikontakteja mahdollisuuksien mukaan välttäen.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

 • Lapset ja nuoret voivat harjoitella ja kilpailla lajinomaisesti ilman turvaväliä sekä sisällä että ulkona
 • Ulkona tapahtuvaa harrastamista on hyvä suosia
 • Mahdollisesti paikalla olevien vanhempien tai saattajien tulisi noudattaa voimassa olevia turvaohjeita

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta

Tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutuksia tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin

Ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä (minedu.fi)

 

Lasten ja nuorten harrastustapahtumat kesällä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat päivittäneet ohjeet lasten ja nuorten leiritoiminnan järjestämiseksi.

Järjestelyissä on muistettava perusohjeet, joita noudattamalla ehkäistään koronavirustartuntojen leviämistä. On tärkeää muistaa, että leirille tullaan vain terveenä, hygieniasta huolehditaan, turhia kontakteja vältetään sekä toimintaa järjestetään pienryhmissä. 

Perusohjeiden lisäksi on huomioitava kunnan ja aluehallintoviraston antamat määräykset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen käyttöä koskevista rajoituksista sekä liikkumisesta eri epidemiatilanteissa olevien alueiden välillä.

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä lasten ja nuorten leiritoiminnassa 

 

Lopuksi

Olemme kaikki odottaneet yhteiskunnan avautumista ja kesäisiä tapahtumia. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti tapahtumien järjestämistä on haluttu helpottaa ja siksi ulkotiloissa kahden metrin etäisyyksien vaatimuksesta on luovuttu. Etäisyyksien pitäminen on silti edelleen suositeltavaa ja tapahtumanjärjestäjillä on vastuu ja varmasti myös halu toteuttaa tilaisuudet turvallisesti.

Me kaikki voimme vaikuttaa siihen, että myönteinen kehitys jatkuu. Tässä murrosvaiheessa ei saisi unohtaa koeteltuja keinoja: Jatketaan edelleen epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista. Tärkeintä on, että sairaana ei mennä juhliin, töihin tai muiden pariin vaan hakeudutaan testiin. Myös ulkotiloissa on viisasta pyrkiä pitämään 1-2 metrin etäisyys. Kun rokotuskattavuus paranee, maskeista päästään eroon, mutta vielä tarvitaan turvatoimia.