Satakunta jatkaa epidemiologisesti perustasolla. Eurajoki ja Nakkila ovat leviämisvaiheessa ja Eura ja Kokemäki kiihtymisvaiheessa

Mediatiedote 12.5.2021 kello 18.35

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta jatkaa perustasolla, mutta Eurajoki ja Nakkila ovat edelleen leviämisvaiheessa sekä Eura ja Kokemäki kiihtymisvaiheessa.

Satakunnan kokonaistilanne on edelleen varsin hyvä ja tilanne on pysynyt viikon ajan sangen vakaana. Maakunta, etenkin Rauman seutu on kuitenkin melko lähellä perustason ja kiihtymisvaiheen rajaa ja Keski-Satakunnassa ja Eurassa tapauksia on ollut muuta Satakuntaa enemmän.

 

Satakunnan epidemiatilanne on vakaa

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1625 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1578 tapausta. Koronakartassa ilmaantuvuus tänään on 25,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk (55 tapausta).

14 vuorokauden ilmaantuvuus kahden viime viikon aikana 26.4. – 9.5.2021 on ollut  (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):
Satakunta yhteensä 52  tapausta, ilmaantuvuus 24,1 / 100 000 / 14 vrk.

 • Rauma 10 tapausta, ilmaantuvuus 25,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 9 tapausta, ilmaantuvuus 10,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 4 tapausta, ilmaantuvuus 34,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 1 tapausta, ilmaantuvuus 10,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 9 tapausta, ilmaantuvuus 95,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 3 tapausta, ilmaantuvuus 129,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 10 tapaus, ilmaantuvuus 190,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 1 tapaus, ilmaantuvuus 15,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 5 tapaus, ilmaantuvuus 71,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Eurajoki ja Nakkila ovat edelleen leviämisvaiheessa sekä ilmaantuvuusluvun, positiivisten näytteiden osuuden ja epidemiologisten tietojen perusteella. Eurassa ja Kokemäellä ollaan kiihtymisvaiheessa. Myös Karviassa ilmaantuvuusluku on korkea, mutta kyse on yksittäisitä tartunnoista ja pieni asukasmäärä, siellä ei ole uusia tapauksia. Karvian katsotaan olevan perustasolla.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 17

Viikolla 18 todettiin 22 tapausta, kun edeltävällä viikolla tapauksia oli 30. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 84 % tapauksista ja jäi epäselväksi 18 %:ssa (4/22) tapauksessa. Näistä kolme tartuntaa olivat peräisin Satakunnasta.

Tartunnoista 32 % on saatu välillisesti tai suoraan ulkomailta (6 tapausta ulkomailta, kausityöntekijät, 1 tartunta Suomessa ulkomailta tulleelta).

Työperäisiä tartunnoista oli 4 tapausta (18 %). Viime viikolla tartunnoista vain 3 (14  %) oli peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 4 tartuntaa oli saatu ystävä-/lähipiirissä ja 1 yksityisjuhlista Helsingistä. Varuskunnassa, kouluissa, päiväkodeissa tai harrastustoiminnan piirissä ei viime viikolla esiintynyt tartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä 36 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (8 tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 90 henkilöä.

Joukkoaltistuksia oli yksi, Euran terveyskeskuksen vuodeosastolla 3.-8.5.2021. Tässä altistuneita yhteensä 29 potilasta ja 14 henkilökunnan jäsentä. Tilanteesta on tiedotettu tuoreeltaan. Jatkotartuntoja ei ole toistaiseksi todettu.

Viikolla 18 Satakunnassa otettiin yhteensä 3546 näytettä, joista 0,6 % on ollut positiivisia.  On erittäin tärkeää, että testeihin edelleen hakeudutaan aktiivisesti.

 

Uudet tapaukset varianttiviruksia

UK-varianttivirus jatkaa Satakunnan ja Suomen valtaviruksena. Etelä-Afrikan variantti on harvinaisempi. Intian tai Brasilian variantteja ei ole ainakaan vielä vahvistettu löytyneen.

Kaikki positiiviset näytteet tutkitaan omassa laboratoriossa yleisimpien muuntovirusten toeteamiseksi, ja lisäksi näytteitä lähetetään THL:lle varsinaiseen sekvensointiin.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa ei ole koronavirusinfektiota sairastavia potilaita osastohoidossa.

Sairaalakuormitukselle ei ennakoida nousua. Tulevalla viikolla vain noin 1-2 koronapotilaan kerrallaan arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

 

Koronanäytteiden tutkimisessa on viivettä 11.5.–14.5.2021 laiterikon vuoksi

SataDiagin koronadiagnostiikka on toiminut nopeasti ja luotettavasti pitkään. Eilen todettiin laiterikko Porin laboratorion isoimmassa PCR-laitteessa. Käytettävissä on korvaavia menetelmiä, mutta merkittävä osa näytteistä joudutaan loppuviikon ajan lähettämään tutkittavaksi Turkuun. Laiterikon vuoksi vastausten tulo voi viivästyä noin vuorokaudella osasta näytteistä. Raumalla diagnostiikka sujuu normaalisti. Sairaala- tai laitoshoitoa tarvitsevien potilaiden näytteet tutkitaan aina nopeasti. Vastausta tulee odottaa omaehtoisessa karanteenissa.

 

Julkisten tilaisuuksien yleisörajoitukset (AVI:n päätös)

Koronaepidemian torjunnassa on luovuttu valtakunnallisista toimenpidetasoista, joilla muun muassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärät rajoitettiin kuuteen henkilöön. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa nousee Satakunnassa 20 henkilöön.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä koronavirusinfektion torjunnassa painotetaan jatkossa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Satakunta on toukokuun alussa siirtynyt perustasolle, mutta tartuntojen ilmaantuvuuden lasku näyttää nyt pysähtyneen. Rajoitusten keventäminen toteutetaan Satakunnassa maltillisesti ja asteittain. Satakunnan kuntien alueella yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan 12.5.2021 alkaen järjestää enintään 20 osallistujalle edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaa ohjetta.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys on voimassa Satakunnassa 12.-25.5.2021. Julkisten ja yksityisten toimijoiden tulee edelleen huomioida tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset tilojen hygieniavaatimukset sekä varmistaa, että asiakkaat voivat välttää lähikontaktit toisiinsa.

 

ATTR:n suositukset ja rajoitukset Satakunnassa

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

Suosituksiin ja rajoituksiin Satakunnassa tuli muutamia muutoksia:

 • Yksityistilaisuuksissa voimassa ollut suositus yli 10 henkilön rajoituksesta muuttuu yli 20 henkilön rajoitukseksi ajalle 17.5.-25.5.2021. Tilaisuuksissa tulee noudattaa THL:n suosituksia etäisyyksistä, hygieniasta ja suu-nenäsuojuksen käytöstä. 
 • Jos perustasolla olevissa kunnissa tilanne etenee suotuisasti ja myönteinen kehitys jatkuu, harkitaan, että 31.5.2021 astuisi voimaan suositus 50 henkilön yksityistilaisuuksien henkilömäärän rajoituksesta. Asiasta tehdään päätös ATTR:ssa 27.5 epidemiologisen tilanteen mukaisesti.
 • Tarpeetonta matkustamista ulkomaille suositellaan välttämään, mutta matkailua kotimaassa ei pyritä enää rajoittamaan. Kun kotimaassa matkustetaan, tulee noudattaa kyseisen kohdealueen ohjeistusta.
 • Perustasolla olevissa kunnissa voidaan 17.5.2021 aloittaa aikuisten sisällä tapahtuva ryhmäharrastustoiminta enintään 20 henkilön ryhmissä, kahden metrin turvavälejä sekä OKM:n ja THL:n ohjeita noudattaen. Suu-nenäsuojuksen käyttöä suositellaan.
 • Lasten ja nuorten ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta päästiin jo suunnitelman mukaisesti aloittamaan 10.5.2021 alkaen perustasolla olevilla kunnissa (Ei koske vielä Eurajokea ja Nakkilaa tai Euraa ja Kokemäkeä). Alle 12-vuotiaille nämä ovat sallittuja sekä ulkona, että sisällä. 13-20 vuotiailla vain ulkona. AVI:n linjaukset yleisötilaisuuksista (nyt 20 henkeä) on huomioitava, jos yleisöä on paikalla.
 • Julkisten tilojen käyttöön ei tule merkittäviä muutoksia. Uimahallit ovat saaneet jo avata ovensa varotoimia noudattaen. Nyt tämä sallitaan myös Eurassa, vaikka siellä ollaan vielä kiihtymisvaiheessa.  Kulttuuritiloissa ja museoissa järjestettävissä tilaisuuksissa kokoontumisrajoitus kasvaa enintään 6 henkilöstä enintään 20 henkilöön.
 • Ammattikorkeakoulut: Suositellaan etä- ja lähiopetusta vuorottelevaa hybridimallia, siten, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena. Lähiopetuksessa suositellaan enintään 20 henkilön ryhmäkokoa.
 • Ylioppilasjuhlien järjestelyt: Oppilaitokset voivat järjestää juhlan, valmisteluissa on muistettava huomioida ylioppilaiden lakitus 20 henkilön ryhmissä, paikalla vain rajattu määrä henkilökuntaa, mutta ei yleisöä. Yleisölle suositellaan mahdollisuutta etäosallistumiseen.
 • Suositellaan, että ylioppilasjuhlat järjestetään porrastetusti, niin, että perustason kunnissa kerralla paikalla ei ole enempää kuin 20 henkilöä, kiihtymis- ja leviämisvaiheessa ei enempää kuin 10 henkilöä kerrallaan. Juhlan järjestäjää suositellaan pyytämään ilmoittautumiset / pitämään kirjaa vieraista ja kellonajoista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.
 • On mahdollista, että suositus yksityistilaisuuksien henkilömäärästä nousee ennen yo-juhlaa, mutta vieraiden porrastaminen olisi silti suositeltavaa

 

Onnittelut Lukolle ja malttia mestaruuden juhlintaan

Onnittelemme Lukkoa lämpimästi ansaitusta jääkiekon Suomen mestaruudesta. Samalla muistutamme, että koronaepidemia ei ole vielä ohi ja mestaruutta juhlittaessa tutut varotoimet olisi tärkeää muistaa. Julkisissa tilaisuuksissa on AVI:n määräyksellä voimassa 20 henkilön kokoontumisrajoitus. Ravintoloiden rajoituksia säätelee Valtioneuvosto ja valvoo AVI, eikä ATTR voi niihin vaikuttaa, mutta toivomme kaikilta malttia ja turvavälien, hygienian ja maskin käytön muistamista, jotta rajoituksia päästäisiin suunnitellusti purkamaan ja pääsisimme kesään ja kevään juhliin lievemmin rajoituksin.

Jos eilen mestaruusjuhlissa varotoimet unohtuivat, on erikoisen tärkeää hakeutua matalalla kynnyksellä testiin, mikäli lieviäkin oireita ilmaantuu ja odottaa testin tulosta kotona. Tavallinen koronainfektion itämisaika on noin 4-5 vuorokautta, mutta se voi vaihdella 1-14 vrk:n välillä.