Satakunta jatkaa epidemiologisesti perustasolla, mutta tilanne voi huonontua nopeasti. Eura on leviämisvaiheessa, Nakkila ja Kokemäki ovat kiihtymisvaiheessa

Tiedote 20.5.2021 kello 19.56

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti edelleen perustasolla, mutta aivan kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Euran tilanne on vaikea ja siellä ollaan leviämisvaiheessa. Nakkila ja Kokemäki ovat vielä kiihtymisvaiheessa, mutta niiden tilanne on paranemassa. Raumalla tänä aamuna todetut uudet tapaukset, jotka liittyvät kultajuhlintaan herättävät huolen tilanteen uudesta pahenemisesta.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1670 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1634 tapausta. Koronakartassa ilmaantuvuus tänään on 25,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk (54 tapausta).

14 vuorokauden ilmaantuvuus kahden viime viikon aikana 5.-18.5.2021
(Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):
Satakunta yhteensä 58  tapausta, ilmaantuvuus 26,9 / 100 000 / 14 vrk.

 • Rauma 7 tapausta, ilmaantuvuus 17,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 6 tapausta, ilmaantuvuus 7,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 34 tapausta, ilmaantuvuus 295,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 2 tapausta, ilmaantuvuus 21,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 3 tapaus, ilmaantuvuus 57,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 6 tapausta, ilmaantuvuus 85,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

 

Eurajoen epidemiologinen tilanne on rauhoittunut. Vielä kiihtymisvaiheessa olevissa Nakkilassa ja Kokemäellä ilmaantuvuusluku on laskussa ja tilanne kehittyy suotuisasti.

Sen sijaan Eurassa epidemiatilanne on vaikea ja ilmaantuvuusluku 295,7 / 100 000 / 14 vrk on Suomen korkeimpien lukujen joukossa. Positiivisten näytteiden prosenttiosuus on 3,5 %. Eurassa tartunnanjäljitys on aktiivista ja näytteitä otetaan runsaasti epidemian pysäyttämiseksi. Tartuntoja on todettu eniten nuorilla sekä heidän perheenjäsenillään ja lähipiirillään. Eurasta on raportoitu joitakin karanteenirikkomuksia ja näihin on puututtava aktiivisesti. Ensisijaisesti toimitaan aina yhteisymmärryksessä, mutta tarvittaessa kunnan tartuntatautilääkäri voi määrätä karanteenin tai eristyksen rikkojat erillisellä viranomaispäätöksellä valvottuihin olosuhteisiin pakkokaranteeniin tai eristykseen. Tarvittaessa kunnasta tehdään virka-apupyyntö ja rikosilmoitus asiasta.

Tänä aamuna Raumalla todettiin kolme uutta tartuntaa jotka herättävät huolen tilanteen merkittävästä pahenemisesta. Yksi tapauksista on Lukon jäsen ja tapauksiin liittyy joukkoaltistuksia. Rauma on tiedottanut tapauksista Satakunnassa omaksutun käytännön mukaisesti viiveettä. Tämän päivän aikana on Raumalla todettu neljä uutta tapausta ja on todennäköistä, että tapaukset lisääntyvät, sillä kultajuhlissa suositellut suojaustoimet unohtuivat monelta.

Satakunta on siis epidemiologisesti edelleen perustasolla, mutta aivan kiihtymisvaiheen kynnyksellä. Noin viikon aikana nähdään, ajaudutaanko takaisin kiihtymis- tai jopa leviämisvaiheeseen. Rajoituksia pyritään purkamaan hallitusti ja asteittain, mutta tilannetta tarkasti seuraten.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 19

Viime viikolla todettiin 37 tapausta, kun edeltävällä viikolla 18 tapauksia oli 22. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 84 % tapauksista ja jäi epäselväksi 16 %:ssa (6/37) tapauksessa. Näistä kolme tartuntaa on todennäköisesti peräisin Eurasta ja yksi Kokemäeltä.

Viime viikolla todettiin aiempaa vähemmän ulkomailta tulleita tartuntoja. Tartunnoista 16 % on saatu ulkomailta (Ukraina 3, Liettua 1, Kroatia 1, Bulgaria 1). 72 tunnin näyte on osoittautunut erittäin hyödylliseksi ja on tärkeää, että työnantajat vaativat sitä ulkomailta saapuvilta työntekijöiltään. Pelkkään ulkomaiseen todistukseen tai maahantulotestiin ei pidä luottaa.

Työperäisiä tartunnoista oli viime viikolla vain 3 tapausta (8 %). Tartunnoista 6 (16 %) oli peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 8 tartuntaa (22 %) oli saatu ystävä-/lähipiirissä ja viisi tartuntaa vanhojen tansseissa tai sitä seuranneissa juhlissa ja yksi tartunta yksityisjuhlista Helsingistä.

Kouluissa ja päiväkodeissa ei todettu tartuntoja, mutta todettiin lukuisia altistuksia. Harrastustoiminnan piirissä todettiin kaksi tartuntaa (jalkapallo ja paini).  

Tartunnan saaneista henkilöistä 57 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (21 tapausta).

Joukkoaltistustilanteita on ilmennyt viime viikon aikana useita, suurin osa joukkoaltistumisista on tapahtunut Eurassa, mutta myös Porissa ja Nakkilassa on ollut joukkoaltistus paikallisessa oppilaitoksessa. Kahdessa euralaisessa ravintolassa todettiin mahdollinen joukkoaltistus. 

Kuluneella viikolla ilmi tulleet joukkoaltistukset ovat jatkuneet ja nyt painopiste näyttää siirtyvän Raumalle. Suurin huoli liittyy kultamitalijuhlintaan. Kaikista tiedossa olevista joukkoaltistuksista Satakunnassa on tiedotettu tuoreeltaan.

 

Näytteiden otto Satakunnassa

Viikolla 19 otettiin 4586 näytettä, joista positiivisia oli 0,7 %. Edellisellä viikolla otettiin 3546 näytettä, joista positiivisten osuus oli 0,6 %.

On erityisen tärkeää, että kaikki, joille ilmaantuu lieviäkin koronavirukseen viittaavia oireita hakeutuvat viivettä testiin. Erityisesti, jos on osallistunut joukkokokoontumiseen. Riski on suurin Eurassa ja Raumalla, mutta myös muualla Satakunnassa testiin hakeutuminen on tärkeää. Vain siten voimme pysäyttää epidemiatilanteen pahenemisen.

 

Satakunnan muuntoviruskannat

Satakunnassa ei ole todettu THL:n muuntuneiden koronavirusten seurannassa Intian varianttia. UK-varianttivirus on edelleen vallitseva. THL:n tulosten mukaan UK-varianttia on Satakunnassa varmistettu 37 ja Etelä-Afrikan varianttia 10 tapausta.

Kaikki positiiviset näytteet tutkitaan edelleen omassa laboratoriossa yleisimpien muuntovirusten toeteamiseksi, ja lisäksi näytteitä lähetetään THL:lle varsinaiseen sekvensointiin.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas osastohoidossa. Teho-Osastolla ei ole koronapotilaita. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on kaksi koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta.

Sairaalakuormitukselle ei ennakoida merkittävää nousua. Tulevalla viikolla vain noin 1-2 koronapotilaan kerrallaan arvioidaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

Euran tartunnanjäljitys on voimakkaasti kuormittunut ja Raumalla tilanteen ennakoidaan pahenevan tulevan viikon aikana.

 

ATTR:n suositukset ja rajoitukset Satakunnassa

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

Suosituksiin ja rajoituksiin Satakunnassa tuli muutamia muutoksia:

 

Yksityistilaisuudet

ATTR suosittelee, että yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä 20.5. – 30.5.2021. Eurassa, joka on leviämisvaiheessa, suositellaan henkilömäärän rajaamista 10 henkilöön.

Jos epidemiologisen tilanteen paraneminen jatkuu, harkitaan suosituksen keventämistä 50 henkilöön 31.5.2021 alkaen. ATTR arvioi asiaa seuraavan kerran kokouksessaan 27.5.2021.  Mahdollinen lievennys koskisi perustasolla olevia kuntia. Kiihtymisvaiheen kunnissa jatkettaisiin 20 henkilön suositusta ja leviämisvaiheen kunnissa suositeltaisiin henkilömääräksi enintään 10 henkilöä.

Tilaisuuksissa tulee noudattaa THL:n suosituksia etäisyyksistä, hygieniasta ja suu-nenäsuojuksen käytöstä. Yksityistilaisuuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tilan koko on riittävä turvavälien ylläpitämiseen. Ulkona kokoontuminen on suositeltavaa. Leviämisvaiheen kuntaan Euraan suositellaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta 30.5.2021 saakka.

  

Aikuisten harrastustoiminta

Aikuisten ryhmäharrastamista voidaan toteuttaa ulkotiloissa, lähikontakteja välttäen. Mikäli Satakunta pysyy epidemiologisesti perustasolla, aikuisten ulkotiloissa toteutettava normaali ryhmäharrastaminen sekä ottelutoiminta voidaan aloittaa 31.5.2021 alkaen.

 

13-20 –vuotiaiden lasten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että 13-20 –vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoimintaa perustason kunnissa mahdollistetaan seuraavasti:

 • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Harrastustoiminta on sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.  
 • ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan aloittaa myös sisätiloissa 24.5.2021 alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa. Asiaa tarkastellaan ATTR kokouksessa 27.5.2021, pyrkimyksenä mahdollistaa ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta riippumatta kohdepaikkakunnan epidemiologisesta tilanteesta 31.5.2021 lähtien.
 • Mikäli paikalla on yleisöä, tulee huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että 12-vuotiaiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta mahdollistetaan seuraavasti:

 • Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona.
 • Harrastustoiminta on sallittu sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.
 • Alle 12 -vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta sekä ulkona että sisätiloissa on mahdollista perustasolla olevien paikkakuntien kanssa. Asiaa tarkastellaan ATTR kokouksessa 27.5.2021, pyrkimyksenä mahdollistaa ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta riippumatta kohdepaikkakunnan epidemiologisesta tilanteesta 31.5.2021 lähtien.
 • Mikäli paikalla on yleisöä, tulee huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

 

Julkiset tilat


Kirjastot:

 • Toiminta tulee järjestää niin, että turvavälit voidaan säilyttää ja tarjotaan mahdollisuus käsien desinfioimiseen, maskin käyttöä suositellaan.
 • Tarjotaan rajattua palvelua, kuten lyhytaikaista lainaustoimintaa rajatulle kävijämäärälle ja yleisten tietokoneiden käyttöä välttämättömään asiointiin.
 • Lukupaikkoja voidaan turvavälit huomioiden ottaa rajatusti käyttöön.
 • Kirjastoissa pidettäviä yleisötapahtumia voidaan toteuttaa kokoontumisrajoitukset huomioiden, eli tilassa tulee voida noudattaa 2m turvavälejä ja tartuntatautilain pykälää 58 c Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Uimahallit:

 • ATTR suosittelee, että leviämisvaiheessa olevan Euran uimahallia ei avata yleisövuoroille. Muut uimahallit ovat avoinna entiseen tapaan rajatuin asiakasmäärin.

 

Ylioppilasjuhlien järjestelyt

Oppilaitokset

 • Ylioppilasjuhlat voi järjestää.
 • Ei kutsuta yleisöä paikalle, vaan omaiset huomioidaan esim. tarjoamalla mahdollisuus etäosallistumiseen (livestream, tms.).
 • Jos juhlasalissa on hyvin tilaa tai juhla järjestetään ulkona ja  uhlaan kutsutaan vieraita, tulee huomioida AVI:n kokoontumisrajoitukset ja TTL.n pykälän 58c noudattaminen.
 • Ylioppilaat lakitetaan ryhmissä (perustason kunnissa 20 henkilöä, kiihtymis- ja leviämisvaiheen kunnissa 10 henkilöä).
 • Juhlaan osallistuu vain rajattu määrä henkilökuntaa.

Yksityisjuhlat

 • Huomioidaan voimassa oleva suositus kokoontumisrajoituksesta, nyt voimassa oleva suositus on 20 henkilöä, mutta voi nousta ennen juhlaa 50 henkilöön (katso kohta yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoitukset)
 • Suositeltavaa on järjestää juhlat porrastetusti siten, että paikalla on samaan aikaan enintään voimassa olevan suosituksen mukainen henkilömäärä
 • Kiihtymis- ja leviämisvaiheen kunnissa suositellaan henkilömäärän rajaus enintään 10 henkilöön kerrallaan.

Juhlan järjestäjää suositellaan pyytämään ilmoittautumiset / pitämään kirjaa vieraista ja kellonajoista mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi.

On mahdollista, että suositus yksityistilaisuuksien henkilömäärästä nousee ennen juhlaa, mutta vieraiden porrastaminen on silti suositeltavaa.

 

Lounais-Suomen AVI:n määräys

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä suurin sallittu kokoontumisten osallistujamäärä sisätiloissa tai alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa Satakunnassa on 20 henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa Satakunnan kuntien alueella ajalla 12.5.– 25.5.2021.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella

AVI antaa asiasta uuden määräyksen viikon 21 alussa.

 

Ravintolarajoituksia säätelee valtioneuvosto

Julkisuudessa on oikeutetusti ihmetelty rajoitusten epäloogisuutta ajatellen julkisia tilaisuuksia ja ravintoloita.  Riski tartuntojen leviämiseen erityisesti baareissa, mutta myös tiheästi kansoitetuilla terasseilla ei ole väistynyt. Toivomme kaikilta malttia ja varotoimien noudattamista. Ruokailla voi turvallisesti, kun muistaa turvavälit ja hygieniatoimet.