Satakunta on kiihtymisvaiheessa, Rauma ja Pohjois-Satakunta jatkavat leviämisvaiheessa

Tiedote 11.2.2021 kello 19.39

Satakunta on kiihtymisvaiheessa, Rauma ja Pohjois-Satakunta jatkavat leviämisvaiheessa

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään ja tehnyt kokonaisvaltaisen arvion alueen tilanteesta. Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa ja Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta (erityisesti Karvia ja Honkajoki) ovat leviämisvaiheessa. Epidemian tilanne näyttää nyt vakautuneen eikä tapausten kasvu ole jatkunut, varotoimia on syytä tarkasti jatkaa.

 

Satakunnan ilmaantuvuus

Tämän päivän koronakartan mukaan ilmaantuvuus Satakunnassa on täsmälleen sama, kuin viikko sitten 44,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia on nyt todettu 570. Infektioyksikön oman tilaston mukaan varmistettuja koronavirusinfektioita on Satakunnassa kaikkiaan 601. Ero johtuu lähinnä siitä, että ulkomaalaisten henkilöiden lentokentällä otetut näytteet tilastoituvat sille paikkakunnalle missä näyte on tutkittu. Paikallisesti olemme hyvin selvillä tilanteesta.

Ilmaantuvuus 27.1 – 9.2.2021 on:

  • Porissa 18 tapausta, ilmaantuvuus 21.4 / 100 000 asukasta / 14 vrk
  • Raumalla: 37 tapausta, ilmaantuvuus 94,3 / 100 000 asukasta / 14 vrk
  • Pohjois-Satakunnassa 33 tapausta / 179.4 tapausta / 100 000 asukasta

 

Satakunnassa on todettu kaikkiaan yhdeksän varmistettua muuntuneen koronaviruksen aiheuttamaa tartuntaa

Kolme tapauksista liittyy yhteen pitkään tartuntaketjuun, joka on lähtöisin Laitilasta. Raumalla tähän ketjuun on todettu liittyvän yhteensä 15 tapausta eivätkä nämä tapaukset ole lisääntyneet viime viikosta. Muihin muuntovirus tapauksiin ei ole liittynyt leviämistä väestössä, ainoastaan perheenjäseniä on sairastunut.

 

Tartunnanjäljitys toimii hyvin, viime viikon tartuntaketjut ovat hyvin selvillä

Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa tehokkaasti ja tapaukset selitetään viiveettä. Viime viikolla uusi tapauksia oli 45 (edellisellä viikolla 65). Tartunnanlähde selvisi 82 %:ssa tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 8 tapauksessa, näistä 65 tartuntaa oli saatu todennäköisesti Satakunnassa (11 % tartunnoista tartunta saatu Satakunnassa ja lähde ei selvinnyt).

Tilanne on muuttunut selvästi edellisestä viikosta. Viime viikolla ei tartuntoja tullut suoraan ulkomailta, mutta 6 tartuntaa (13 %) saatiin ulkomailla tartunnan saaneelta. Viime viikolla 54 % oli peräisin ulkomailta joko suoraan tai epäsuorasti. Edellisellä viikolla osuus oli tätäkin suurempi.

Tartunnat olivat yleisimmin peräisin samasta taloudesta 29 %, työpaikalta 24 % tai lähipiiriltä, joka ei asu samassa taloudessa 13 % tai ystäviltä 11 %. Yksi tartunta (2 %) oli peräisin baarista/pubista. Koulu- tai päiväkotitartuntoja ei ole todettu.

Joukkoaltistusten suhteen viime viikko oli edellistä rauhallisempi.

 

Näytemäärä on lisääntynyt, on tärkeää hakeutua näytteisiin viiveettä

Näytemäärät ovat Satakunnassa edelleen lisääntyneet ja ovat nyt hyvällä tasolla. Viime viikolla otettiin yhteensä 3938 koronanäytettä. Niistä 1,1 % oli positiivisia. Edellisellä viikolla näytemäärä oli 3231 ja niistä 2,0 % positiivisia. Tämä kehitys on suotuisaa. On tärkeää, että näytteelle hakeudutaan heti oireiden alettua, jotta tartuntaketjut pystytään tehokkaasti katkaisemaan.

 

Tilanne sairaalassa on rauhallinen

Viime viikon aikana osastolla on enimmillään ollut viis koronapotilasta. Nyt Satasairaalassa on hoidossa yksi, teho-osastolla ei ole hoidossa koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa yksi potilas.

Viime viikkojen tapauksiin ja ikäjakautumaan nojautuen ennustetaan, että tulevalla viikolla osastohoitoa tarvitsee noin 3-5 potilasta.

 

Rajoitukset ja suositukset pitkälti ennallaan

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) antaa suosituksia kunnille toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnat tekevät päätökset suositusten pohjalta. ATTR ei voi antaa määräyksiä yksityisille elinkeinonharjoittajille, mutta suosituksilla pyritään ohjaamaan myös yksityisiä toimijoita. Työryhmän työskentelyä ohjaa vahvasti hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelma. 14.1.2021 STM on lisäksi kehottanut alueita täysimääräisiin toimiin muuntuneen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Suositukset on päivitetty Satasairaalan nettisivuille ja ne ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Muut suositukset ja rajoitukset pidettiin ennallaan, mutta lasten ja nuorten harrastustoimintaa koskevaa kohtaa täsmennettiin OKM:n ohjeiston mukaisesti.

 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella, seuraavin rajoituksin:

  • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
  • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee voida noudattaa.
  • Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
  • Urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
  • Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei tule järjestää. Ottelu- ja kilpailutoiminnan mahdollistamista arvioidaan viikoittain. Asuinkaupungin sisäiset ottelut ja kilpailut sallitaan, mutta toistaiseksi Etelä- ja Pohjois-Satakunnan leviämisvaihetilanteen johdosta ei sallita alueella ottelu- ja kilpailutoimintaa, joka lisäisi matkailua alueella.
  • Suositellaan harrastustoiminnan järjestämistä mahdollisuuksien mukaan ulkona.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta.

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntaa suositellaan lämpimästi, mutta joukkokokoontumisia tulee välttää, eikä yleisötapahtumia tule järjestää.

 

Lisäksi ATTR otti kantaa ylioppilaskirjoitusten järjestämiseen karanteenissa oleville

Ylioppilastutkintolautakunta ei ohjeistossaan velvoita kuntia järjestämään karanteenissa oleville kirjoitusmahdollisuutta. Osa kunnista on näin tehnyt. Kyseessä on tärkeä yhdenvertaisuusasia.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirukseen-varautuminen#9

ATTR suosittelee, että Satakunnan alueella tehtäisiin Poriin, Raumalle ja Posaan vaadittava järjestelyt, niin että ylioppilaskirjoitukset pystyttäisiin järjestämään. Karanteenissa olevat opiskelijat ohjattaisiin yhteen näistä kolmesta paikasta koko Satakunnan alueelta.

Tämä järjestely vaatii oman muista erillään olevan väljän tilan, jossa hyvä ilmanvaihto ja tarpeeksi pitkät turvaetäisyydet (yli 2 m kirjoittajien ja valvojien välillä). Lisäksi sisään kulku pitää järjestää turvavälein. Ylioppilaskirjoituksiin tarvitaan lisäksi valvojat, joiden suojaamisesta mahdolliselta tartunnalta huolehditaan. Karanteeniin määrätyt ovat lähtökohtaisesti oireettomia ja hyväkuntoisia. Asiasta informoidaan nyt koulutoimen johtoa, joka selvittää ylioppilastutkintolautakunnan kanssa asiaa ja vaadittavia järjestelyjä.

Satakunnan ATTR toivoo, että valtakunnallisesti THL ja OKM ottaisivat kantaa tähän yhdenvertaisuuden kannalta tärkeään asiaan ja lisäksi siihen, miten kotieristykseen määrätyn koronapotilaan ylioppilaskirjoitukset voitaisiin mahdollisesti hoitaa, mikäli sairaus sinänsä ei estä kirjoittamista.