Satakunta on kiihtymisvaiheessa, Rauma on leviämisvaiheessa, Eurajoki ja Säkylä ovat leviämisvaiheen rajalla

Tiedote 5.8.2021 kello 20:00

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan tilannetta. Kansallisen hybridistrategian kriteerien mukaan Satakunta on kokonaisuutena selkeästi kiihtymisvaiheessa.  Rauman todetaan olevan leviämisvaiheessa kaikkien kriteereiden osalta. Eurajoki ja Säkylä ovat leviämisvaiheen rajalla. Tartunnat lisääntyvät, ilmaantuvuusluku nousee ja erityisesti perusterveydenhuollon kuormitus on kasvanut Suomessa laajalti, myös Satakunnassa.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Tämän päivän koronakartan mukaan Satakunnassa ilmaantuvuus on 82,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk ja tapauksia on todettu 2038 tapausta.

Satakunnan 14 vuorokauden ilmaantuvuusluvut ajalta 21.7. – 3.8.2021 (omat tarkat luvut)

Satakunta yhteensä 186 tapausta, ilmaantuvuus 86,3 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 • Rauma 105 tapausta, ilmaantuvuus 268,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 34 tapausta, ilmaantuvuus 40,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 11 tapausta, ilmaantuvuus 95,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 2 tapausta, ilmaantuvuus 20,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 2 tapausta, ilmaantuvuus 21,2 / 100 000 / 14 vrk*
 • Kankaanpää 2 tapausta, ilmaantuvuus 15,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 1 tapaus, ilmaantuvuus 43,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 5 tapausta, ilmaantuvuus 39,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Merikarvia 5 tapausta, ilmaantuvuus 163,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 4 tapausta, ilmaantuvuus 76,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 12 tapausta, ilmaantuvuus 180,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 3 tapausta, ilmaantuvuus 42,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

* Eurajoen ilmaantuvuus pompahtaa 4.8.2021 tasolle 105,8 / 100 000 / 14 vrk, 8 uutta tartuntaa (Kessote tiedotti tilanteesta aamulla)

Ilmaantuvuus ylittää kiihtymisvaiheen rajan koko Satakunnassa. Erityisesti Raumalla tapaukset ovat lisääntyneet nopeasti ja sekä ilmaantuvuus, että muut leviämisvaiheen kriteerit täyttävät.  Myös Säkylässä ilmaantuvuus on korkea, mutta Säkylässä tilannetta selittävät paljolti perhe-epidemiat. Eilisen illan aikana Eurajoella todettiin monipolvinen tartuntaketju, jonka myötä Eurajoen ilmaantuvuusluku nousisi tänään tasolle 105 / 100 000 / 14 vrk. Eurajoen ja Säkylän osalta ollaan kokonaisarvion perusteella lähellä leviämisvaihetta.

Myös Porin alueella kiihtymisvaiheen kriteerit täyttyvät, vaikka tilanne on ollut selvästi Raumaa rauhallisempi. Merikarvian korkeat luvut selittyvät yhden perheen tartunnoilla ja myös Eurassa tilanne on hallinnassa, vaikka ilmaantuvuusluku on korkea. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuusluvut laskeneet nopeasti ja tilanne on odotetusti rauhoittumassa.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 30

Positiivisten näytteiden osuus on noussut selvästi. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin lähes kolminkertainen määrä edelliseen viikkoon verrattuna eli 110 tapausta, kun viikolla 29 todettiin 40 tapausta.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 88 % tapauksista. Tartunnanlähde jäi täysin epäselväksi kahdeksassa Satakunnan alueella saadussa tartunnassa ja viidessä Satakunnan ulkopuolella todetussa tartunnassa. Rauman alueella ravintoloihin ja terasseille jäljitetyissä tartunnoissa varsinainen tartunnanlähde on usein jäänyt tunnistamatta, vaikka tartuntapaikka on selvillä. Tämä johtuu useista tartunnoista samoissa paikoissa.

Viime viikolla peräti 22 % tartunnoista (24/110) on jäljitetty ravitsemusliikkeeseen. 6 tartuntaa on saatu yökerhon / baarin sisätiloissa, 14 tartuntaa on saatu ravintolan ulkotiloista. Lisäksi 4 tartunnassa altistustilanne on ollut sekä  avintolan/baarin sisä- että ulkotiloissa. On siis todennäköistä, että 16 % Satakunnan tartunnoista saatiin viime viikolla ravintoloiden/baarien ulkotiloissa (terasseilla tai sisäpihalla), joissa on ollut ahdasta. Lisäksi 3 tartuntaa on todennäköisesti saatu ulkona markkina-/festivaalitilanteessa. ATTR näkee, että on erittäin tärkeää saada turvavälit käyttöön myös ravintoloiden ulkotiloissa ja ulkotapahtumissa. On tärkeää havaita, että ruokaravintoloihin ei ole liittynyt yhtään tartuntaa.

Viime viikolla vain 4 % tartunnoista on saatu suoraan ulkomailta (4/110 tapausta), löydökset tehtiin 72 tunnin kuluttua maahantulosta otetuista näytteistä (Turkki 2, Viro 1 ja Romania 1). Samasta taloudesta oli peräisin 39 tartuntaa (35 %), yksityisjuhlista 6 tartuntaa (5 %), ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 15 tartuntaa (14 %). Työperäisiä tartuntoja todettiin 5 (5 %).

Tartunnan saaneista 74 % on alle 40-vuotiaita. Satakunnassa suurin ikäryhmä ovat edelleen 31-40 –vuotiaat (25 henkilöä, 23 %), mutta alle 40 vuotiaissa kaikki ikäryhmät ovat edustettuina.

Tartunnan saaneista henkilöistä 42 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (61/110).

Joukkoaltistustilanteita on ollut useita ravintoloissa, baareissa, yökerhoissa ja ravintolaterasseilla. Raumalla vanhusten hoitokodin epidemia johti myös terveyskeskuksen vuodeosastoilla altistustilanteeseen ja jatkotartuntoihin. Tilanteesta Rauman kaupunki on tiedottanut erikseen.

Tänään tuli tietoon koronatartuntatapaus, jossa henkilö osallistui oireettomana, mutta tartuttavuusaikanaan Porisphere-tapahtumaan 31.7.2021. Lähialtistuneiksi on tunnistettu 13 saman seurueen henkilöä. Heidät on ohjattu näytteille ja asetettu karanteeniin, osalla on oireita. Muistutetaan, että testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä lievienkin oireiden ilmaantuessa. Porispereen osallistuneita muistutetaan nyt asiasta erikseen. Porin kaupunki ja tapahtumajärjestäjä ovat tiedottaneet tapauksesta.

 

Näytteiden otto Satakunnassa viikolla 30

Satasairaalan omien tilastojen mukaan SataDiagin omassa laboratoriossa tutkittiin viime viikolla 2973 näytettä, joista positiivisia oli 3,4 %. Rauman näytteistä positiivisia oli 7,0%. Porin perusturvan näytteistä positiivisia oi 1,4 %. Myös se ylittää selvästi 1 % rajan, joka on yksi kiihtymisvaiheen kriteeri.

Positiivisten näytteiden osuus on selvästi noussut Satakunnassa. Edellisellä viikolla SataDiagin omista näytteistä positiivisia oli 1,8 %. Näytemäärä omassa laboratoriossa oli edellisellä viikolla 2746, määrä on siis hieman nousussa.

Toisin kuin aiemmissa yhteenvedoissa on kerrottu tässä tilastossa eivät nyt siis ole mukana yksityislaboratorioiden näytteet, sillä THL:n tilastossa viime viikolle näkyvä lukema 1407 näytettä on selkeästi puutteellinen. Kyse lienee jonkinlaisesta tiedon siirron ongelmasta, jota selvitetään.   

 

Erikoissairaanhoidossa on rauhallista, perusterveydenhuolto on erittäin kuormittunut

Satasairaalassa on hoidossa yksi Covid-19 potilas, tehohoidossa ei ole koronapotilaita. Erikoissairaanhoidossa on viime aikoina ollut kerrallaan 1-2 potilasta. Sairaala on varautunut mahdolliseen potilasmäärän kasvuun, mutta tilanteen ennakoidaan pysyvän rauhallisena erikoissairaanhoidossa.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla koronapotilaiden määrä on lisääntynyt ja hoidossa on nyt viisi koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta, näistä neljä Raumalla. Lisäksi Raumalla terveyskeskuksen vuodeosastoja kuormittavat koronaviruskaranteenit sekä henkilökuntavaje. Potilasliikenne Rauman vuodeosastoille on nyt pysäytetty. Tilannetta arvioidaan huomenna uudelleen.

Tartunnanjäljitys, matkailijoiden testaaminen, näytteiden otto ja rokottaminen kuormittavat voimakkaasti perusterveydenhuollon resursseja, erityisesti tämäkin näkyy nyt Raumalla, mutta tilanne on sama kaikissa terveyskeskuksissa. Lisätyövoiman rekrytointi on erittäin vaikeaa ja ylitöitä ei voida rajattomasti tehdä.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidossa 85 koronaviruspotilasta, joista 6 on saanut hoitoa myös teho-osastolla. Koronavirusinfektioon on menehtynyt Satakunnassa yhteensä 11 potilasta.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

 • ATTR tiukensi jo viime viikolla sekä maskisuositusta, että etätyösuositusta koko Satakunnan alueella. Näiden merkitystä tähdennetään edelleen. Samoin tulee muistaa turvavälien huomioiminen myös ulkotiloissa ja hyvän käsihygienia noudattaminen.
 • ATTR:n arvion mukaan Raumalla täyttyvät tartuntatautilain 58d pykälän mukaiset kriteerit, Rauman kaupungin päätösvaltainen toimielin kokoontuu tänään päättämään pykälän 58d toimeenpanosta Raumalla. Rauma tiedottaa asiasta tarkemmin, kun päätös on tehty.
 • Laki velvoittaa muun muassa järjestämään yleisölle tai asiakkaille tarkoitettujen tilojen käyttön siten, että lähikontakti on tosiasiallisesti mahdollista välttää. Lähikontaktilla tarkoitetaan lain mukaan oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan ja ulkotiloissa fyysistä kontaktia. Määräyksen myötä tilojen hallinnasta vastaaville tai tiloja käyttäville toimijoille tulee velvollisuus laatia kirjallinen suunnitelma siitä, miten velvoitteita noudatetaan. Laki edellyttää myös säädösten valvontaa, mitä voivat toteuttaa kunta, aluehallintovirasto ja poliisi.
 • ATTR tähdentää, että delta-variantin lisäännyttyä lääketieteellisesti on selkeää, että turvavälin tulisi olla yli 2 metriä kaikissa lähipiirin ulkopuolisissa kokoontumisissa, myös ulkotiloissa, mutta kansallisen linjauksen perusteella ulkotiloissa tätä yli kahden metrin väliä ei ole asetettu velvoittavaksi.

 

ATTR:n suositukset koulujen alkuun

 • Kansallisen linjauksen mukaisesti peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset, lukiot sekä korkeakoulut aloittavat syyslukukautensa lähiopetuksessa koko Satakunnassa
 • Kaikissa opetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen.
 • Opetustoiminta ja oheistoiminta tulisi järjestää siten, että turvaväleistä voidaan varmistua tilanteissa, joissa maskin käyttö ei onnistu (esim. ruokailu).
 • Kannustamme jokaista ottamaan rokotteen, jotta lähiopetusta pystyttäisiin jatkamaan.

OKM on tänään 5.8.2021 julkaissut koulujen aloitukseen liittyen tiedotteen. https://minedu.fi/-/varhaiskasvatuksen-koulujen-oppilaitosten-ja-korkeakoulujen-hygienia-ja-valjyyssuositukset-paivitettiin-perusopetuksessa-ja-toisella-asteella-lahtokohtana-lahiopetus

Voimassa olevat alueelliset suositukset on koottu Satasairaalan verkkosivuille

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

 

Rokotusten tilanne Satakunnassa

Satakunnassa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 66,9 % asukkaista ja molemmat rokoteannokset on saanut 41,1 % asukkaista. Kunnissa on varustauduttu käynnistämään 12-15 vuotiaiden rokotukset mahdollisimman pian, kun valtioneuvosto antaa rokotusten aloittamiseen luvan asetuksella. Tämä tapahtuu osana kouluterveydenhuoltoa. Kunnat ovat käynnistämässä matalan kynnyksen rokotuspaikkoja, joihin on mahdollisuus päästä ilman ajanvarausta. Rokotusväliä pyritään rokotetilanteen niin salliessa tiivistämään 12 viikosta 8 viikkoon.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uusi karanteeniohjeistuksen 2.8.2021

2.8.2021 on voimaan tullut THL:n uusi karanteeniohjeistus, jonka mukaan karanteeni lyheni 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen. Karanteenia on tartunnanjäljityksen ja näytteenoton resurssien niin salliessa mahdollisuus lyhentää negatiivisella testillä 6. päivänä altistumistilanteesta lukien. Ohje on otettu Satakunnassa käyttöön tuoreeltaan, mutta se ei vaikuta ennen 2.8.2021 tehtyihin karanteenipäätöksiin. Linja on THL:n ohjeen ja Satakunnan yhteisen päätöksen mukainen. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstö, joiden kohdalla näytteenotto kuudentena päivänä altistumisesta järjestetään henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi.  

On tärkeää huomata, että karanteenin lyhentäminen voi tapahtua vain viranomaispäätöksellä ja esimerkiksi perhealtistustilanteessa koko perheen tilanne arvioidaan kokonaisuutena. Karanteenista ei siis voi vapautua omalla päätöksellä.

 

Voimme parantaa epidemiologista tilannetta yhdessä

Satakunnan epidemiologinen tilanne voi kääntyä paremmaksi vain yhteisillä ponnistuksilla. Se, miten me nyt noudatamme epidemiaan liittyviä suosituksia, näkyy satakuntalaisten tartuntamäärissä ja kuntien sekä maakunnan ilmaantuvuusluvuissa. Näin helpotamme myös tartunnanjäljitystä ja turvaamme myös terveydenhuollon toimintaa.

Tapahtumia voidaan järjestää, kun toimitaan vastuullisesti. Se edellyttää toimia sekä tapahtumien järjestäjiltä, että osallistujilta. On ensiarvoisen tärkeää, että otamme molemmat rokotukset heti, kun siihen tarjoutuu tilaisuus ja kiinnitämme huomiota tuttuihin varotoimiin omassa arjessamme. Turvavälit, maskit ja hyvä käsihygienia ovat toimiva keino ehkäistä kaikkien tartuntatautien leviämistä. Käytetään siis edelleen kasvomaskia julkisissa tiloissa ja aina kun lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Maskia on hyvä käyttää myös ulkona, kun paikalla on runsaasti ihmisiä ja syntyy ruuhkatilanteita.