Satakunta on koronaepidemian perustasolla – tautitapausten määrä edelleen laskussa

Tiedote 17.6.2021 kello 12:53

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontuu kesäaikaan koronatilanteen rauhoituttua keskimäärin noin kahden viikon välein. Epidemiatilannetta tarkastellaan kuitenkin jatkuvasti ja kerran viikossa laaditaan epidemiologinen katsaus. Mikäli tautitilanne Satakunnassa pahenisi, työryhmä kokoontuu tarvittaessa nopeallakin aikataululla tilannetta ja suosituksia arvioimaan.

Satakunnassa on todettu 16.6.2021 mennessä kaikkiaan 1727 COVID-19 tapausta Satasairaalan tilaston mukaan. Koko epidemian aikana on Satasairaalaan osastohoitoon joutunut 75 potilasta, joista viisi on ollut myös tehohoidossa. Koko epidemian aikana Satakunnassa on todettu 9 koronavirustautiin liittyvää kuolemantapausta.

Uusien koronavirustapausten määrä on edelleen laskussa kahden viikon seurantajaksolla. 31.5.-13.6. välisellä ajalla (viikot 22 ja 23) todettiin yhteensä 23 uutta koronavirustartuntaa. Uusien tapausten määrä on tämänkin seurantajakson kuluessa edelleen selvästi vähentynyt, koska vastaavalla 14 vuorokauden seuranta-ajalla 2.-15.6.2021 tapauksia on ollut vain 13. Tapaukset jakautuvat varsin tasaisesti yhdeksän eri kunnan alueelle, ja ilmaantuvuuden osalta kaikki Satakunnan kunnat ovat perustasolla.

Viimeisten 14 vuorokauden tapaukset alueellisesti aikavälillä 31.5. – 13.6.2021 (sairaanhoitopiirin oma tilasto):

  • Pori 5
  • Rauma 3
  • Säkylä 3
  • Huittinen 3
  • Eurajoki 3
  • Kankaanpää 2
  • Harjavalta 2
  • Eura 1
  • Kokemäki 1

Satakunta yhteensä 23 tapausta, ilmaantuvuus 10,6 / 100 000 / 14 vrk.

 

Tapaukset Satakunnassa viikolla 23

Viikolla 23 (7.-13.6.2021) todettiin kuusi uutta tapausta. Tapausmäärien ollessa näin pieniä korostuu ulkomailta peräisin olevien tartuntojen osuus. Kuudesta tartunnasta kaksi oli suoraan ulkomailta peräisin. Lisäksi yksi tartunnoista ilmaantui ulkomailta tartunnan saaneen lähikontaktille. Nämä kolme tartuntaa todettiin ulkomaisilla kausityöntekijöillä maahantuloon liittyvissä näytteissä ja taudin leviäminen saatiin näin heti katkaistua.

Kaksi tartunnan saanutta oli altistuksen perusteella karanteenissa taudin toteamisvaiheessa. Tartunnanlähde oli selvillä viidellä tapauksella kuudesta. Yhden Raumalla todetun tapauksen tartunnanlähde on epäselvä.

Joukkoaltistuksia ei todettu lainkaan viikolla 23. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin asetettiin 31 henkilöä.

Tartunnanjäljitys toteutuu Satakunnassa viiveettä.

 

Testaus

Viikolla 23 Satakunnassa analysoitiin yhteensä 2404 koronavirusnäytettä. Positiivisten näytteiden osuus näistä on ollut vain n. 0,2 %. Testimäärät ovat selvästi laskeneet viimeisten kahden viikon aikana. Tämä saattaa osaltaan johtua muiden kiertävien hengitystievirustautien vähenemisestä. Toisaalta pelkona on, että testiin ei hakeuduta riittävän herkästi tautitilanteen rauhoituttua.

On edelleen erittäin tärkeää, että parantuneesta epidemiatilanteesta huolimatta jaksetaan hakeutua nopeasti testiin koronavirustautiin sopivien oireiden ilmaantuessa. Oireiden perusteella koronavirusinfektiota ei voi erottaa muista hengitystievirustaudeista. Uusien tapauksien nopea toteaminen ja altistuneiden selvitys ovat keskeinen keino pitää epidemiatilanne rauhallisena.

Viimeisten viikkojen aikana Satakunnassakin todetut viruskannat edustavat edelleen virusmuunnoksia. Näistä pääosa on ns. alfamuunnosta (aiemmin brittivariantti). Deltamuunnosta (aiemmin Intian variantti) on todettu kaksi tapausta. Molemmat näistä tapauksista on todettu maahantulonäytteissä ja tartuntaketjut on saatu heti katkaistua.

 

Terveydenhuollon kuormitus

Satakunnan alueella, Satasairaala mukaan lukien, ei ole tällä hetkellä osastohoidossa potilaita koronavirustaudin vuoksi. Seuraavan viikon aikana osastohoitoa arvioidaan tarvitsevan 0-1 potilasta kerrallaan.

 

Suotuisa kehitys jatkuu, epidemia ei ole hävinnyt

Satakunnan tapausmäärät ovat edelleen laskusuuntaiset ja epidemiatilanne on hyvin rauhallinen. Yksittäiset perheissä tai yhteisöissä tapahtuneet tartuntaryppäät näkyvät helposti tapausmäärien nousuna. Hyvästä tilanteesta ja rokotuksien etenemisestä huolimatta koronavirustautia ei pidä kokonaan unohtaa. Muistetaan hakeutua testeihin herkästi ja ajoissa. Käsihygieniasta kannattaa edelleen huolehtia hyvin, koska se estää koronan ohella myös kesäaikaan liittyvien suolistoinfektioiden leviämistä.