Satakunta on koronaepidemian suhteen perustasolla, Porin seudulla ja Pohjois-Satakunnassa tilanne on aktiivisin

Tiedote 16.7.2021 kello 9:30

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontuu kesäaikaan keskimäärin noin kahden viikon välein. Epidemiatilannetta tarkastellaan kuitenkin jatkuvasti ja kerran viikossa torstaisin laaditaan epidemiologinen katsaus. Tarvittaessa työryhmä kokoontuu nopeallakin aikataululla.

Covid-19 ilmaantuvuus

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1817 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1778 tapausta.

Koronakartassa Covid-19 ilmaantuvuus tänään oli 20,4 / 100 000 asukasta / 14 vrk (44 tapausta).

Viimeisen kahden viikon aikana, jolta tulokset ovat luotettavasti käytettävissä (30.6 – 13.7.2021) Satakunnassa on oman tilaston mukaan todettu 40 Covid-19 tapausta.  Tapauksia on ollut eniten Porissa (24 tapausta, ilmaantuvuus 28,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk). Väkilukuun suhteutettuna ilmaantuvuus on ollut korkeinta Ulvilassa (39,3 / 14 vrk / 100 000 asukasta, 5 tapausta) ja Kankaanpäässä (ilmaantuvuus 35,8, 4 tapausta). Pienillä paikkakunnilla kuitenkin perheen sisäiset tartunnat nostavat lukua helposti. Raumalla on kahdessa viikossa todettu 5 tapausta, josta ilmaantuvuus on 12,8. Muilla paikkakunnilla Satakunnassa ei ole ollut tapauksia. Euran ilmaantuvuus on nyt painunut nollaan, pari päivää sitten se oli vielä korkea.

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 27

Tartunnanjäljitys toimii edelleen tehokkaasti ja Satakunnassa saatujen tartuntojen tartunnanlähteet ovat hyvin selvillä ja tartuntaketjut saatu suljettua.

Tapauksia todettiin viime viikolla yhteensä 16. Niistä kaksi oli peräisin suoraan ulkomailta ja yksi jatkotartunta ulkomailta saapuneelta. Suoraan tai välillisesti ulkomailta oli siis noin 20 % tartunnoista.  Puolet tartunnoista oli saatu Satakunnassa ja noin kolmasosa muualta Suomesta.

Tartunnanlähde jäi epäselväksi neljässä tapauksessa, mutta näistä kaksi tartuntaa oli Satakunnan ulkopuolelta.

Valtakunnallisesti tartunnoissa korostuu nuorten aikuisten osuus ja ravintolatartunnat sekä juhliminen, Satakunnassa ikäjakautuma on ollut tasaisempi ja keski-ikäisten osuus tartunnoissa on koko epidemian aikana ollut suurin. Altistustilanteita ravintoloissa on kuitenkin ollut useita. Viime viikon Satakunnan tartunnoista vain yksi on jäljitetty ravintolaan. Ruokaravintoloissa tartuntoja ei yleisesti ottaen ole syntynyt lainkaan, vaan tartunnat ovat liittyneet baareihin ja yökerhoihin. Parhaillaan selvitellään Kankaanpäässä tälle viikolle ajoittuvaa epidemiaketjua, jonka alkulähde on Pirkanmaalla baarissa. On todennäköistä, että Kankaanpäässä tapaukset tulevat lisääntymään.

Satakunnan tartunnoista neljännes oli peräisin samasta taloudesta ja noin viidennes lähipiirin juhlatilaisuudesta tai ystävien tapaamisesta. Työperäisiä tartuntoja ei todettu viime viikolla.

Kouluissa, päiväkodeissa ja harrastustoiminnan piirissä ei Satakunnassa todettu uusia tartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä puolet (8/16) oli karanteenissa, kun tartunta todettiin

Karanteeniin asetettiin viime viikolla 63 henkilöä.

Näytteiden otto Satakunnassa

Viime viikolla otettiin 2725 näytettä, joista positiivisten näytteiden osuus oli vain 0,5 %. Edellisellä viikolla näytteistä oli positiivisia 0, 9 % ja sitä edellisellä 1,5 %. Tämä kertoo tilanteen rauhoittumisesta

Delta-muunnos on muodostumassa valtavirukseksi myös Satakunnassa

Maailmalla ja myös Suomessa nopeasti leviävä Delta-muunnos on selkeästi lisääntynyt myös Satakunnassa ja vaikuttaa siltä, että se on muodostumassa valtavirukseksi myös täällä. Suomessa noin 80 % tartunnoista arvioidaan olevan deltaviruksen aiheuttamia. Toistaiseksi Satakunnassa on varmistettu kymmenisen tapausta, jotka ovat Delta-variantin aiheuttamia. Näyttää väistämättömältä, että sen osuus tartunnoista lisääntyy edelleen. Tämä viruskanta on helposti tarttuva ja tehokkaasti leviävä. Rokotus antaa hyvän suojan vakavalta taudilta, mutta etenkin kerran rokotetut voivat saada lievän tartunnan ja tartuttaa virusta eteenpäin, mikäli tartuntaa ei tunnisteta. On siis hyvin tärkeää käydä hakemassa toinen rokotus, kun sen aika on.

Koronaviruksen aiheuttama sairaalakuormitus on vähäistä

Satasairaala ja myös terveyskeskuksen vuodeosastot ovat varsin täynnä muita potilaita, mutta koronatilanne on rauhallinen. Satasairaalassa oli aamulla kaksi koronaviruspotilasta hoidossa, mutta nyt molemmat ovat kotiutuneet tai siirtyneet jatkohoitoon. Yksi potilas on hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Koronaviruksen aiheuttaman sairaalakuormituksen ennustetaan jatkuvan maltillisena sillä riskiryhmät on jo varsin kattavasti rokotettu.

Koko epidemian aikana Satasairaalassa on hoidettu yhteensä 78 koronapotilasta, teho-osastolla 6 potilasta. uusia koronakuolemia ei ole ollut. Koko epidemian aikana Covid-19 infektioon on menehtynyt yhdeksän satakuntalaista potilasta

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on perustasolla

Kokonaisarvion perusteella Satakunta on edelleen perustasolla. Ilmaantuvuusluku on melko korkea, mutta tartunnan jäljitys toimii hyvin, tartuntaketjut ovat hallinnassa, positiivisten näytteiden osuus on laskussa ja rokotukset ovat edenneet hyvin. Deltavariantin lisääntyminen herättää huolen epidemiatilanteen huononemisesta. Tämä korostaa kaikkien meidän vastuuta epidemian hallitsemisessa. Testeihin tulee edelleen hakeutua lievienkin oireiden vuoksi.

Satakunnassa voimassa olevat suositukset löytyvät täältä.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset