Satakunta on leviämisalue: Kaikkia satakuntalaisia kehotetaan maskien ja turvavälien käyttämiseen ja hoitamaan rokotesuoja kuntoon

Tiedote 17.12.2021 kello 18:54

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta.

Satakunta on edelleen leviämisalue ja täyttää hallituksen antamista leviämisvaiheen kriteereistä 7 / 7.

 • Ilmaantuvuus on oman seurannan mukaan nyt 216 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk (kriteeri yli 100)
 • Positiivisten näytteiden osuus on 5,3 % (kaikki näytteet viikolla 49), SataDiagin tutkimat näytteet 7,0 %. (Leviämisalueen raja on 3,0 – 3,5 %).
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
  1. Erikoissairaanhoito tai perusterveydenhuollon osastot eivät ole nyt kuormittuneet Covid-potilaista, muuten hoitopaikat ovat varsin täynnä
  2. Perusterveydenhuollon kuormitus jatkuu intensiivisenä: Näytteenotto ja tartunnanjäljitys nyt ruuhkautuneet, rokotuksiin pitäisi pystyä panostamaan vielä voimakkaammin.
 • Rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta
 • Jätevesiseuranta osoittaa aktiivisuutta, tosin määrä viime viikosta laskenut
 • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa merkittävästi muuta epidemian torjuntatyötä.
 • Tartunnanjäljitys pyritään toteuttamaan Satakunnassa edelleen mahdollisimman tehokkaasti, mutta tartunnanjäljitys on nyt ruuhkautunut. Asiaan vaikuttaa nyt myös laboratorion tilapäinen reagenssipula.

 

Lisäksi:

 • Pikkujoulun ja joulun juhlakausi lisää tartuntariskejä erityisesti rokottamattomien keskuudessa
 • Omikron –muunnoksen todennäköinen leviäminen myös Satakuntaan lisännee tartuntojen määrää joulun tai vuodenvaihteen tienoilla. Omikronin ominaisuus tarttua myös rokotettuihin henkilöihin korostaa varotoimien merkitystä
 • Kaksi rokotetta antaa todennäköisesti hyvän suojan vakavalta taudilta, vaikka tartunta estyy vain osittain.

 

Ilmaantuvuus

Satakunnan ilmaantuvuus on oman tarkan seurannan mukaan nyt 216 tapausta / 1000 000 asukasta / 14 vrk.  Satakunnan tilanne on ympäröiviä maakuntia parempi, mutta ylittää leviämisalueen rajan 100 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Koko Suomessa kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 360 / 100 000 asukasta/ 14 vrk. Rokottamattomien henkilöiden osalta Suomen ilmaantuvuus on 878 / 100 000 asukasta / 14 vrk, joillakin alueilla vieläkin korkeampi.

Satakunnassa Covid-19 epidemia on aktiivinen lähes kaikissa kunnissa. Alueella ilmaantuvuus on kaikkein suurinta (yli 800 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Pomarkussa. Ilmaantuvuus on hyvin korkea (yli 400/100 000 asukasta/14 vrk) myös Huittisissa, Karviassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Jämijärvellä. Yli 200 ilmaantuvuuslukuun yltävät Kankaanpäässä ja Säkylässä. Raumalla ilmaantuvuus on noin 169 ja Porissa 161.  

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on edelleen tehokasta, mutta jäljitys on ruuhkautunut merkittävästi viime viikonlopusta lähtien, tartunnanjäljityksen tiedot viikolta 49

Tartunnanjäljitys on edelleen pyritty toteuttamaan tehokkaasti, mutta jäljitystyö kuormittaa kuntia voimakkaasti, työvoimapula on korostunut, ja osassa kuntia tartunnanjäljitykseen on jo syntynyt merkittävää viivettä.

Viime viikolla todettiin 265 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 78 % tapauksissa. 47 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Nämä luvut ovat hieman paremmat kuin viime viikolla.

Tartunnoista 3 % saatiin suoraan ulkomailta. 89 % tartunnoista (237/265) oli omasta sairaanhoitopiiristä, näistä 57 tartunnan lähde jäi epäselväksi. Näin sairaanhoitopiirin alueella saaduista tartunnoista tartunnanlähde ei selvinnyt 22 % tapauksista.

Tartunnoista 40 % todettiin samasta taloudesta ja 19 % ystävä- ja lähipiiristä. Työpaikalta saatiin 12 % tartunnoista. Työpaikkatartunnat saatiin oppilaitoksissa, metallialan ja maanrakennusalan yrityksissä, lisäksi yksittäisiä tartuntoja todettiin eri aloilla.    

Harrastus- tai vapaa-ajan toiminnassa ei todettu yhtään tartuntaa, mutta 7 tunnistettua tartuntaa todettiin ravintolasta/yöelämässä/yksityisjuhlista.  

Varhaiskasvatuksessa todettiin 1 uusi tartunta lapsella, lisäksi työpaikkatartunnoissa on huomioitu 4 henkilökuntaan kuuluvan henkilön tartunnat. Alakouluissa todettiin yhteensä 7 tartuntaa kolmessa eri alakoulussa.

Porin Ässien edustusjoukkueessa todettiin myös tartuntarypäs, jonka kaksi ensimmäistä tapausta todettiin viikonloppuna otetuista näytteistä.  Asiasta on tiedotettu erikseen ja Ässät tiedottaa asiasta tänään lisää.

Satakunnassa eristyksessä 17.12.2021 oli yhteensä 268 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa ainakin 711 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 49

Viikolla 49 Satakunnassa otettiin yhteensä 5201 näytettä, joista positiivisia oli 5,3 %. SataDiagissa tutkituista näytteistä positiivisia oli jopa 7 %. Positiivisten näytteiden kuntakohtaisessa tarkastelussa korkein luku, 14,2 % on todettu Huittisissa. Satakunnassa näytteenottoaktiivisuus on hyvä ja näytemäärä on jatkanut nousua. Viime perjantain jälkeen päivittäiset näytemäärät ovat jopa kaksinkertaistuneet.

16.12.2021 tiedotimme näytteiden tutkimuksen poikkeuksellisesta viiveestä lisääntyneeseen näytemäärään ja reagenssin saatavuusongelmaan liittyen.

Satakunnassa on kuluvalla viikolla todettu ensimmäinen koronaviruksen omikron –muunnoksen tartuntaketju Raumalla, asiasta on tiedotettu erikseen. Tapauksia on neljä eikä lisätartuntoja ole tartuntaketjussa todettu.

Tänään on saatu ilmoitus yhdestä todennäköisestä omikron- muunnoksen aiheuttama tartunnasta, näyte on lähetty jatkotutkimuksiin. Tartunnanjäljitys ja asianmukaiset karanteenit on asetettu.

Pääkaupunkiseudulla on tänään uutisoitu alustavien tietojen mukaan jopa yli 50 % uusista Covid-19 tartunnoista olevan todennäköisesti omikron -muunnoksen aiheuttamia. Satakunnasta lähetetään näytteitä jatkotutkittaviksi säännöllisesti. On hyvin todennäköistä, että koko Suomessa omikron -muunnos yleistyy nopeasti. Tartuntojen leviämisen nopeuteen voidaan vaikuttaa parhaiten varotoimia noudattamalla.

 

Satasairaalassa Covid-tilanne on rauhallinen, mutta perusterveydenhuolto on yhä enemmän kuormittunut koronatoimista

Satasairaalassa koronatilanne on rauhallinen. Osastohoidossa on tänään ollut vain yksi koronapotilas, samoin yksi koronapotilas on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli tänä aamuna kaksi koronaviruksen takia eristyksessä hoidettava potilasta. Sairaalakuormitus on koronan osalta tasoittunut, mutta muut kauden infektiot ovat lisänneet sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrää.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 176 erikoisairaanhoidon osastohoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 25 on ollut tehohoidossa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 51, joista 35 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. 

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset  

 

 

ATTR:n arvio kokoontumisrajoituksista

ATTR kokouksessa arvioitiin, että omikron-tartuntojen hyvin todennäköinen lisääntyminen, johtanee koko Suomessa kokoontumisrajoitusten huomattavaan tiukentamiseen. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua Suomessa yhdenvertaisesti, etenkin kun joulun ja uuden vuoden aikaan ihmiset liikkuvat paljon myös maakuntarajojen yli.  Satakunnassa ei ole useampaan viikkoon ollut merkittävää sairaalakuormitusta ja käytössä ovat valtioneuvoston ohjauksen mukaiset rajoitustoimet, joten alueellisesti voimassa olevia kokoontumisrajoituksia ei katsota voitavan kiristää

 

Muutoksia/ täsmennyksiä tehtiin seuraaviin alueellisiin suosituksiin:

Maskisuositus: Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee sekä rokottamattomia, että rokotettuja.  Maskisuositus ulotetaan koskemaan kaikkia 10 vuotta täyttäneitä (katso opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäminen)

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset, vaikka koronapassi olisi käytössä
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

THL on 17.12.2021 päivittänyt maskisuositustaan ja suosittelee nyt, että kasvomaskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja, että rokottamattomia.

THL toteaa, että rokottamattomien 12 vuotta täyttäneiden sekä kaikkien, joilla on terveydellisistä syistä riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta, on hyvä harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti.

Opetuksen järjestäminen ja varhaiskasvatus: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten terveysturvallisuutta koskevat suositukset. Suosituksia noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistumisia. Jos alueellisia tartuntarypäitä ilmenee, epidemiaa torjutaan paikallisilla ja alueellisilla toimilla tartuntatautilakiin perustuen.

Satakunnan epidemian tilanteeseen vedoten ATTR suosittaa maskisuosituksen jatkamista Satakunnan alueen oppilaitoksissa kaikilla asteilla (varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, ammattikorkeakoulu). On tärkeää, että oppilaitosten koko henkilökunta käyttää suu-nenäsuojusta riippumatta rokotussuojasta. Ohjeistoa on tiukennettu, sillä rokotukset eivät pysty estämään omikron -muunnoksen tarttumista, vaikka suojaavat hyvin vaikealta tautimuodolta.

Maskien käyttöä suositellaan kaikille oppilaille 3. luokasta lähtien.   Lisäksi oppilaitoskohtaisesti rehtori voi yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa suositella maskin käyttöä myös 1. -2. luokan oppilaille, mikäli koulussa on todettu useampia tartuntoja viikon aikana. Etäopetuksen tarvetta pyritään näin välttämään. 

Myös varhaiskasvatuksen yksiköissä tulee noudattaa voimassa olevia suojainvarotoimia henkilökunnan osalta. Varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä lasten että henkilökunnan saamat tartunnat tulevat useimmin aikuisilta.

Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden sekä korkeakoulujen opetus pyritään toteuttamaan lähiopetuksessa. Altistumistilanteiden niin vaatiessa, voidaan luokka- tai ryhmäkohtaisesti käyttää etäopetusta. Etäopetusjaksot pyritään kuitenkin rajaamaan niin lyhyiksi kuin mahdollista.

Opetushallitus on päivittänyt joulun juhlien ohjeistustaan: https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya

 

Harrastustoiminta: (perustuen Lounais-Suomen AVI:n määräykseen)

Harrastajamäärää ei rajoiteta ja toiminta voi pääsääntöisesti jatkua. ATTR kuitenkin suosittelee aikuisten lähikontaktia edellyttävien joukkueharrastusten keskeyttämistä.

 • Toiminta on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.
 • Vaihtoehtoisesti käyttöön voidaan ottaa koronapassi, jota voidaan edellyttää 16 vuotta täyttäneiltä tai sitä vanhemmilta.
 • Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä. Toimijat voivat harkita esimerkiksi vanhempien oleskelun rajoittamista lasten harrastustiloissa.
 • Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain 58 c § yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä. Aluehallintoviraston määräys on voimassa 10.12.2021 – 31.12.2021.

Ohjeistus koskien vuodeosastoilla vierailua: ATTR muistuttaa voimassa olevien ohjeiden noudattamisen tärkeydestä haavoittuvien henkilöiden luona vuodeosastoilla ja hoivalaitoksissa vierailtaessa. Erityisesti vuodeosastoilla vierailua varten on jatkossa sovittava vierailuaika etukäteen.

Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon vuodeosastojen ovet on päädytty pitämään lukittuina, sillä mm. infektio-oireisten tai muuten sairaiden omaisten vierailuja on esiintynyt lähiaikana useita kertoja. Oireisena vierailu sairaalahoidossa olevan omaisen luona asettaa hoidossa olevan läheisen, hänen mahdolliset huonetoverinsa ja hoitohenkilökunnan alttiiksi infektioiden leviämiselle vaarantaen potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden. Vain ohjeita noudattamalla pystymme mahdollistamaan turvalliset vierailut yksiköissämme.

 

Miten voidaan hidastaa koronaepidemian leviämistä ja varmistaa terveydenhuollon kapasiteetin riittävyys

Jokaista suositellaan ottamaan koronarokote, kun oma vuoro tulee. Rokotteilla voidaan tehokkaasti suojautua vakavalta taudilta. Erityisen tärkeää on varmistaa ensimmäinen ja toinen rokote jokaiselle ja parantaa iäkkäiden ja riskiryhmiin kuuluvien rokotesuojaa kolmannella rokotteella. Valitettavasti rokotteet eivät täysin estä saamasta tartuntaa ja siksi varovaisuutta on noudatettava.

Kansalaiset voivat omalta osaltaan vastuullisin toimin hidastaa omikronin nopeaa leviämistä ja siten lieventää epidemia-aaltoa.  Kannustamme voimakkaasti satakuntalaisia maskin käyttöön, hygieniatoimiin sekä erityisesti ylimääräisten kontaktien välttämiseen myös kiireessä ja joulun valmisteluissa. Yhdessä turvallisesti toimien pyrimme pitämään yhteiskunnan toiminnot toiminnassa ja avoinna.