Satakunta on leviämisvaiheessa, jaksetaan Pysyä perhepiirissä! AVI on tänään tehnyt merkittäviä päätöksiä, joilla pyritään kontaktien vähentämiseen

Tiedote 4.3.2021 kello 20.30

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnantyöryhmä on kokoontunut tänään ja tarkastellut alueen tilannetta sekä tehnyt linjapäätöksiä nojautuen hallituksen linjauksiin, AVI:n uusiin päätöksiin sekä Satakunnan koronatilanteeseen.

Satakunnan koronavirustilanne on vaikea ja alue on selkeästi leviämisvaiheessa.  Ilmaantuvuusluku on koronakartassa tänään 207,8 / 100 000 asukasta /14 vrk, mikä on Ahvenanmaan ja pääkaupunkiseudun jälkeen kolmanneksi korkein luku.

Tartuntatautirekisterin ja laboratorion tietojärjestelmän välinen tietotekninen ongelma on nyt ratkaistu ja jatkossa tapaukset rekisteröityvät koronakarttaan oikeille paikkakunnille.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 1233 tapausta (Tartuntatautirekisterissä näistä näkyi tänään vasta 1158, sinne tulokset kertyvät pienellä viiveellä).

Alueen tilanne

Satakunnassa tartuntoja on nyt paljon. Selvästi pahin epidemiatilanne on Raumalla, mutta myös muualla Satakunnassa ilmaantuvuusluvut ovat korkeita. Ohessa yli 50 ilmaantuvuusluvun alueet. Pohjois-Satakunnassa tilanne on tällä hetkellä rauhallisin.

Sairaanhoitopiirin oman datan perusteella 15 – 28.2.2021 ilmaantuvuus on seuraava

 • Rauma 319 tapausta, ilmaantuvuus 812,9 / 100 000 / 14 vrk 
 • Huittinen 27 tapausta, ilmaantuvuus 271,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 14 tapausta, ilmaantuvuus 148,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 10 tapausta, ilmaantuvuus 78,5 / 100 000 / 14 vrk

Rauman vaikeaa tilannetta paljolti selittää Rauman telakan vaikea tilanne ja siellä menossa oleva laaja epidemiaselvitys, josta on reaaliaikaisesti tiedotettu erikseen. Koko Satakunnan osalta tilanne on kuitenkin sellainen, että aktiivisia toimia tarvitaan epidemian taltuttamiseksi.

 • Pori 44 tapausta, ilmaantuvuus 52,4   / 100 000 / 14 vrk 
Kuvassa viivadiagrammi osoittaa tapausten ilmaantuvuutta 14 päivän liukuvalla ajanjaksolla.

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 8

Vaikeassa tilanteessa Satakunnassa tartunnanjäljitys toimii edelleen tehokkaasti. Viime viikolla tartuntoja todettiin 128 (edellisellä viikolla 298).  Tartunnanlähde saatiin selvitetyksi 84 %:ssa tapauksista, 13 % tartunnanlähde oli Satakunnassa, mutta tartunnanlähde ei selvinnyt, 2 % tartunnanlähde oli muualla Suomessa, mutta jäi epäselväksi. Viime viikolla vain kaksi tartuntaa tuli suoraan ulkomailta, mutta 28 % tartunnoista oli kotimaassa saatuja jatkotartuntoja ulkomailla tartunnan saaneilta.

Työperäisiä tartuntoja (sisältäen myös yhteisasumisen ja –kyydit) oli 34 %, perheen sisäisiä tartuntoja oli 34%. Pubista tai baarista tuli varmuudella 5% tartunnoista. Lähipiiri (sukulaiset, ystävät) selittää noin 7 % tartunnoista. Yksi tartunta saatiin kuntosalilta ja poikkeuksellisesti yksi mahdollisesti koulusta. Tässäkin tartunnassa todennäköisempi tartunnanlähde oli opettajan ja vanhemman välinen kohtaaminen ja lapsen tartunta on todennäköisemmin saatu perhepiiristä. Kouluissa tapahtuvat jatkotartunnat ovat olleet hyvin harvinaisia, vaikka altistustilanteet ja karanteenit ovat yleisiä. Satakunnassa on koko epidemian aikana syntynyt vain yksi varma tartunta koulussa.

Muuntuneet koronaviruskannat

Muuntuneen koronaviruksen aiheuttamia tapauksia on Suomessa 3.3.2021 ilmoitettu yhteensä 1274. Näistä Britannian virusmuunnosta 1205, Etelä-Afrikan virusmuunnosta 68, Brasilian virusmuunnosta 1. Pääkaupunkiseudun tekemissä seulontatutkimuksissa Britanniassa yleinen muuntovirus on jo erittäin yleinen. On väistämätöntä, että helpommin tarttuvat muuntovirukset valtaavat alaa koko Suomessa.

Satakunnassa uusia muuntovirustapauksia ei kuitenkaan ole varmennettu, vaan tapauksia on edelleen vain yhdeksän.

Tilanne sairaalassa on rauhallinen ja normaali toiminta jatkuu

Satasairaalassa on nyt kaksi koronaviruspotilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa nyt viisi potilasta.

Tilanteen pahenemiseen on varauduttu. Normaali toiminta Satasairaalassa jatkuu. Valmiussuunnitelmaan mukaan on kuitenkin varustauduttu sairaalahoidon tarpeen kasvuun.

Tartunnanjäljitys ja näytteenotto etenkin Raumalla on edelleen eritäin kuormittunut. Myös muissa kunnissa jäljitykseen joudutaan panostamaan voimakkaasti. Pitkään jatkunut tilanne kuormittaa erittäin paljon pientä infektioyksikköä, mutta hyvällä yhteistyöllä kuntien ja mikrobiologian laboratorion kanssa on toistaiseksi selvitty hyvin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston tulevat päätökset liittyen tartuntatautilain pykälään 58 c, d, g ja suosituksen julkisten tilojen käyttöön

Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d)

Koskee seuraavia toimijoita Satakunnan alueen kunnissa.

 • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
 • yksityiset elinkeinonharjoittajat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • uskonnolliset yhdyskunnat
 • julkisoikeudelliset laitokset
 • päätös ei koske ravintoloita, niiden toiminnasta päättää valtioneuvosto
 • päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan. Päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Päätös koskee toimijoiden

 • sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun
 • rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä. 
 • Toimijat velvoitetaan varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin.
 • Tulee varmistaa 2 metrin turvavälit ja mahdollisuus hygieniatoimien toteuttamiseen
 • Toimijoiden tulee laatia kirjallinen suunnitelma siitä, miten lähikontaktien estäminen tosiasiallisesti toteutetaan
 • Aluehallintoviraston verkkosivuilta löytyy suunnitelmapohja toimijoiden hyödynnettäväksi: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-63046143

Astuu voimaan lauantaina 6.3.2021 ja on voimassa kuukauden.

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL § 58 g)

 • Koskee toimijoita Satakunnan alueen kunnissa.
 • Asiakastiloja määrätään suljettavaksi kahden viikon ajaksi. Tämä koskee sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käyttävät samanaikaisesti yli 50 asiakasta tai osallistujaa.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Astuu voimaan maanantaina 8.3.2021 ja on voimassa kaksi viikkoa.

AVI:n määräys perustuen tartuntatautilain pykälään 58

 • Koskee Satakunnan kuntia.
 • Rajoittaa peruskoulun oppilaitosten tilojen käyttöä.
 • Määräyksellä toimeenpannaan hallituksen 25.2. tekemää linjausta, jonka mukaisesti perusopetuksen yläluokat siirretään tilapäiseen etäopetukseen.

Astuu voimaan maanantaina 8.3.2021 ja on voimassa 28.3.2021 asti.

Viranomaistoimista ja Satakunnassa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista voi lukea täältä: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset.

Koronavilkun uusi ohjeistus astuu voimaan tänään

Altistumisen jälkeen ohjataan näytteenotonresurssien puitteissa testiin myös oireettomat, tämä perustuu hallituksen uuteen strategiaan. Lisätietoa Koronavilkun uusista ohjeista: https://digifinland.fi/toimintamme/koronavilkku-projekti/koronavilkun-kautta-altistumisilmoituksen-saaneiden-yhteydenotot-ja-neuvonta/

Tämän osalta Satakunnassa oireettomien testauksen yhteydessä tulee aina kertoa, että negatiivinen testi ei lopeta karanteenia eikä omaehtoista karanteenia, ja että tällöin mahdollisten oireiden ilmaantuessa täytyy käydä uudelleen testissä. Näin tulee menetellä, sillä mikään testi ei poissulje tartuntaa. Itämisaika vaihtelee 1-14 vrk välillä ja on yleisimmin 4-5 vrk.

Pysy perhepiirissä -kampanja

Satakunnan terveysviranomaiset ja kunnat haastavat kaikki satakuntalaiset mukaan yhteiseen kampanjaan, jolla tähdätään koronaviruksen pysäyttämiseen. Kampanjaan voi osallistua esimerkiksi jakamalla sosiaalisessa mediassa tai sähköpostilla bannereita. Näitä saa myös julkaista esim. lehden sivuilla.

Lisätietoa kampanjasta sekä vapaassa käytössänne olevat materiaalit löytyvät Satasairaalan sivuilta: https://www.satasairaala.fi/satasairaala/ajankohtaista/pysy-perhepiirissa-kampanja-kannustaa-yhteisiin-talkoisiin

Epidemian eteneminen riippuu meistä kaikista. Pysy perhepiirissä!