Satakunta on leviämisvaiheessa, Rauman telakan laajat seulonnat nostavat ilmaantuvuuden erittäin korkeaksi

Tiedote 22.2.2021 kello 19.50

Satakunnan koronavirustilanne on tällä hetkellä vaikea ja alue on selkeästi leviämisvaiheessa.  Ilmaantuvuusluku on koronakartassa tänään 185 / 100 000 asukasta /14 vrk, mikä on pääkaupunkiseudun jälkeen toisiksi korkein luku. Raju tapausten nousu liittyy ennen kaikkea Rauman telakan tilanteeseen ja aktiivisiin tutkimuksiin siellä. Koko telakan noin 1000 henkilön henkilökunta on testattu. Tavoitteena on epidemian pysäyttäminen telakalla.

Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 984 tapausta (Tartuntatautirekisterissä näistä näkyi tänään vasta 950).
 

Tartuntatautirekisterissä ja koronakartassa noin 200 henkilön paikkakuntatieto on väärä, korjausta on pyydetty

Tartuntatautirekisterin ominaisuuksista johtuen valtaosa Rauman tapauksista kirjautuu alkuun virheellisesti Porin tapauksiksi, sillä isolla joukolla telakan työntekijöitä ei ole kotipaikkaa Suomessa ja tällöin he rekisteröityvät järjestelmään näytteen tutkineen laboratorion mukaan, vaikka eivät asu eivätkä työskentele Porissa. THL:ään on välitetty tieto korjaustarpeesta, mutta valitettavasti tämä tapahtuu viiveellä. Tapaukset näkyvät taulukossa näytteen ottopäivän mukaisesti.

Kuvassa on esitetty päiväkohtaisesti testatut covid-19 positiiviset henkilöt kunnittain. Eniten positiivisia testauksia on todettu Raumalla yhteensä 301 kappaletta ja Porissa yhteensä 64. Positiivisten näytteiden kokonaislukema on tällä hetkellä ajalla 1.-21.2.2021 410 kappaletta.

 

Joukkoaltistuksista ja Rauman telakan tilanteesta on tiedotettu erikseen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa

Rauman huimat luvut liittyvät telakalla tehtyihin laajoihin näytteenottoihin. Kun koko yli 1000 henkilön henkilökunta on tutkittu, telakkaan liittyen on todettu yhteensä 237 koronatapausta.

Näistä todennäköisesti noin 10–15 % on vanhoja positiivisia tapauksia. Telakan lisäksi Raumalla on kahden viikon aikana todettu runsaat 60 tapausta, samoin kuin Porissa. Väkiluku huomioiden tilanne Porissa on siis selvästi Raumaa rauhallisempi, vaikka telakan näytteet jätettäisiin huomiotta. Myös Huittisissa on ollut aktiivisia tartuntaketjuja. Näistä on tiedotettu erikseen.

Toistaiseksi telakalla todetut tapaukset ovat olleet melko lieväoireisia, eikä sairaalahoitoa ole heidän kohdallaan tarvittu. Tilanteen mahdolliseen pahentumiseen on varauduttu sekä Rauman terveyskeskuksessa, että Satasairaalassa.
 

Tilanne sairaalassa on rauhallinen, mutta sairaalahoidon tarpeen odotetaan nousevan

Satasairaalassa on tänään ollut hoidossa seitsemän koronavirusinfektion vuoksi hoidossa ollutta potilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa nyt kolme potilasta.

Rauman tilanne huomioiden on vaikea täsmällisesti arvioida, paljonko lähiviikkoina tarvitaan sairaalahoitoa. Sairastuneiden ikä ja tiedossa oleva riskiprofiili huomioiden arvioidaan nyt, että sairaalahoidon tarve voi olla noin 20 potilasta, joista arvioidaan 24 potilaan vaativan tehohoitoa. On mahdollista, että tämä arvio vielä ylittyy. Satasairaalassa toiminta jatkuu ainakin toistaiseksi normaalisti ja etenemme aiemman valmiussuunnitelman mukaisesti. Myös Raumalla on varustauduttu hoitamaan potilaita terveyskeskuksen vuodeosastolla varotoimin.

 

Riski tartunnan saamiseen on Satakunnassa lisääntynyt ja on erittäin tärkeää pystyä ehkäisemään tartuntojen leviäminen ikääntyneisiin ja muihin riskiryhmiin. Valitettavasti Rauman seudulla todettiin viime viikolla kahdessa palvelukodissa Covid-19 tartuntoja ja altistumistilanteita, jotka johtivat karanteenitoimiin. Näistä on erikseen tiedotettu ja torjuntatoimet ovat niissä täysimääräisesti käytössä.

Viranomaistoimista ja Satakunnassa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista voi lukea täältä: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset. Raumalla on lisäksi otettu käyttöön tiukempi kuuden henkilön kokoontumisrajoitus vaikeaan tilanteeseen liittyen.

Epidemian eteneminen riippuu meistä kaikista. Kontaktien vähentäminen ja varotoimien noudattaminen on nyt kriittistä, sillä tilanne on tärkeää saada haltuun, muuten on uhkana terveydenhuollon ylikuormittuminen. Lauantaina kokoontunut alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä suositteli, että seuraavat kolme viikkoa me kaikki rajoittaisimme kontaktimme välttämättömään ja vain lähipiiriin.