Satakunta on palannut epidemiologisesti perustasolle. Eura ja Kokemäki ovat kuitenkin edelleen leviämisvaiheessa.

Tiedote 29.4.2021 kello 19.22

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) on jälleen kokoontunut. ATTR:n kokonaisarvion perusteella Satakunta on siirtynyt perustasolle, mutta Eura ja Kokemäki ovat edelleen leviämisvaiheessa.

Tilanne on kehittynyt koko Satakunnassa suotuisasti, mutta tilanne ei ole vielä ohi. Yksittäisiä tapauksia tai pieniä tartuntaryppäitä esiintyy yhä koko Satakunnan alueella, joten rajoituksen purkamisessa on syytä varovaisuuteen. Tilanne on edelleen melko huolestuttavin Eurassa, jossa on useita sairastapauksia. Myös Kokemäellä ilmaantuvuus on edelleen korkea, mutta siellä viime päivinä tapausmäärät ovat vähentyneet. Tartunnanjäljitys on kuitenkin toiminut tehokkaasti koko Satakunnassa ja tartuntaketjut on hyvin selvitetty.

 

Satakunnan epidemiatilanne kehittyy myönteiseen suuntaan

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1581 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1556 tapausta.

29.4.2021 koronakartassa ilmaantuvuus on 21,8 / 100 000 asukasta / 14 vrk (47 tapausta).

Viimeisten 14 vuorokauden ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 14. – 27.4.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut): Satakunta yhteensä 52 tapausta, ilmaantuvuus 24,1 / 100 000 / 14 vrk.

 • Rauma 10 tapausta, ilmaantuvuus 25,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 14 tapausta, ilmaantuvuus 16,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 11tapausta, ilmaantuvuus 95,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 2 tapausta, ilmaantuvuus 20,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 4 tapausta, ilmaantuvuus 42,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 2 tapausta, ilmaantuvuus 86,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 1 tapaus, ilmaantuvuus 19,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 0 tapausta, ilmaantuvuus 0 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 8 tapausta, ilmaantuvuus 114,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 16

Viikolla 16 todettiin 21 tapausta, kun edeltävällä viikolla 15 tapauksia todettiin 36. Tartunnanjäljitys toimii tehokkaasti ja tartunnanlähteet ovat Satakunnassa hyvin selvillä.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 86 % tapauksista ja jäi epäselväksi 14 %:ssa (3/21) tapauksessa. Epäselvien tapausten tartunnanlähde on todennäköisesti Satakunnassa (Pori, Rauma ja Eura).

Tartunnoista 33 % on saatu suoraan ulkomailta (7 tapausta, ulkomaiset työntekijät).

Työperäisiä tartuntoja oli nyt vain 4 tapausta (19 %). Tartunnoista 4 (19 %) oli peräisin samasta taloudesta. Lisäksi 2 tartuntaa oli saatu ystävä-/lähipiirissä. Varuskunnassa on todettu yksi tartunta, jonka tartuntalähde on Turussa. Satakunnan omista varuskunnista ei tullut satakuntalaisille viime viikolla yhtään tartuntaa. Päiväkodeissa, kouluissa ja harrastustoiminnan piirissä ei viime viikolla esiintynyt tartuntoja.

Tartunnan saaneista henkilöistä 24 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (5/21) tapausta). Karanteeniin asetettiin viikon aikana 95 henkilöä.

Viikolla 16 Satakunnassa otettiin yhteensä 3827 näytettä, joista 0,6 % on ollut positiivisia. Positiivisten näytteiden osuus on edelleen laskenut ja se n nyt niin matala, että puoltaa perustasolle siirtymistä. Näytemäärä Satakunnassa on hyvä.

Kahdesta joukkoaltistuksesta, jotka ovat tapahtuneet päiväkodissa ja koulussa, ei ole todettu jatkotartuntoja eikä niistä odoteta merkittävää määrää tartuntoja. Joukkoaltistuksista on aiemmin tiedotettu

 

UK-varianttivirus on edelleen Satakunnan valtavirus

Kaikki positiiviset näytteet tutkitaan edelleen varianttivirusten selvittämiseksi omassa laboratoriossa tutkimuksella, joka tunnistaa tärkeimmät muuntovirukset varsin luotettavasti. Lisäksi näytteitä lähetetään THL:lle varsinaiseen sekvensointiin. UK-varianttivirus on Satakunnassa ja Suomessa muodostunut valtavirukseksi. Etelä-Afrikan variantti on harvinaisempi ja liittyy pääosin kahteen jo aiemmin todettuun tartuntaketjuun. Yksi näyte, jonka tartuntalähde on Intiassa, on lähetetty jatkotutkimuksiin THL:lle, jotta voidaan selvittää löytyykö näytteestä uusi Intian muuntovirus nk. ”kaksoismutantti”.

 

Satasairaala toimii normaalisti

Satasairaalassa on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas, joka on siirtynyt tehohoidosta vuodeosastohoitoon ja on toipumassa. Teho-osastolla eikä myöskään terveyskeskuksessa ole nyt koronapotilaita.

Viime viikkojen tapausmäärien ja ikäjakautuman perusteella arvioidaan tulevalla viikolla vain noin 1-2 potilaan tarvitsevan sairaalahoitoa, heistä 0-1 potilaan arvioidaan vaativan tehohoitoa.

 

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.

Rajoituksia ja suosituksia tarkastellaan viikoittain samanaikaisesti epidemiologisen tilanteen kehittymisen kanssa. ATTR on tehnyt tänään muutoksia seuraaviin suosituksiin:

 

Ylioppilasjuhlien järjestelyt

ATTR arvioi epidemiologista tilannetta ajantasaisesti, ja tarkentaa ylioppilasjuhlien järjestämisen suosituksiin kokouksessaan 12.5.2021. Mikäli tilanne kehittyy suotuisasti, rajoituksia voidaan vielä lieventää. Todennäköistä kutenkin on, että yleisöä ei saliin voida ottaa kuin korkeintaan hyvin rajatusti.

Juhla voidaan järjestää, mutta valmisteluissa huomioidaan 

•     ylioppilaiden lakitus ryhmissä

•     paikalla vain rajattu määrä henkilökuntaa

•     ei yleisöä paikalla, vaan juhlasta suositellaan toteutettavaksi striimaus omaisille

•     maskit käytössä

•     Mikäli paikalle voidaan ottaa yleisöä (tämä tarkentuu myöhemmin), huomioidaan juhlan aikaan ajantasaiset AVI:n kokoontumisrajoitukset.

 

12-vuotiaiden ja sitä nuorempien lasten harrastustoiminta
ATTR suosittelee, että lasten harrastustoiminta mahdollistetaan seuraavasti:

•     Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona, lasten harrastustoiminta on kuitenkin sallittu myös sisätiloissa omassa joukkueessa tai ryhmässä.

•     Alle 12-vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta sekä ulkona, että sisällä voidaan aloittaa 10.5.2021 alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa, edellyttäen että Satakunnassa ollaan edelleen perustasolla.

•     Huomioitava on, että mikäli paikalla on yleisöä, pitää huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

 

13-20 -vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että lasten ja nuorten ulko- ja sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta toimintaa toteutetaan seuraavin ehdoin:

•     Ryhmäharrastustoimintaa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä

•     Sisätiloissa ryhmäkoko suositellaan rajattavan korkeintaan kymmeneen henkilöön, huomioiden etäisyydet ja kontaktien välttäminen

•     13-20 –vuotiaiden ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta voidaan ulkotiloissa aloittaa 10.5.2021 alkaen perustasolla olevien paikkakuntien kanssa, edellyttäen että Satakunnassa ollaan edelleen perustasolla.

•     Huomioitava on, että mikäli paikalla on yleisöä, pitää huomioida AVI:n voimassa oleva määräys koskien yleisötilaisuuksia.

 

Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa koskeviin suosituksiin ei tullut muutoksia.

Aikuisten ryhmäharrastustoiminta ulkona turvavälein on sallittua, mutta ryhmäharrastustoiminta sisällä ei edelleenkään suositella.

ATTR:n tavoitteena on avata sisällä tapahtuvaa aikuisten ryhmäharrastustoimintaa, esimerkiksi kansalais- ja työväenopistotoimintaa, 17.5.2021 alkaen. Harrastustoiminnan avaamisen edellytys on, että Satakunta pysyy epidemiologisessa tilanteessa perustasolla.

 

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

Ajalla 29.4. - 2.5.2021:
ATTR suosittelee, että yli 6 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä.

Ajalla 3.5. – 16.5.2021:
ATTR suosittelee, että yli 10 henkilön yksityistilaisuuksia ei järjestetä.

 

Julkisten tilojen käyttö: Muutos uimahallien käyttöön

Uimahalleja voidaan avata perustason kunnissa rajatun asiakasmäärän yleisökäyttöön 3.5.2021 lähtien, ottaen huomioon TTL 58c §:n mukaiset vaatimukset:

•     Mahdollisuus käsien puhdistamiseen

•     Riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet esillä

•     Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan

•     Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu on järjestetty sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista ja mahdolliset asiakaspaikat on sijoitettu riittävän etäälle toisistaan ottamalla esimerkiksi kolmannes pukukaapeista käyttöön.

Lisäksi suositellaan maskien käyttöä muualla kuin peseytymis- ja uimatiloissa.

Leviämisvaiheessa vielä olevissa kunnissa (Eura, Kokemäki) uimahallien avaamista ei suositella.

 

Rokotukset jatkuvat – tehosterokotteen ottaminen määritellyssä aikataulussa on tärkeää

Rokotukset Satakunnassa ovat edistyneet hyvin. Tosin ensi viikolla Satakuntaan saapuva rokotemäärä on aiempaa pienempi, ja suuri osa rokotteista kuluu tehosteannoksiin. Rokotemäärien odotetaan jatkossa kasvavan ja rokottamisen tehostuvan entisestään.

Rokotteen toinen annos, tehosterokote, annetaan 12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. On erittäin tärkeää pysyä rokotusten sovitussa aikataulussa. Ensimmäisen rokotusajan varaamisen yhteydessä on syytä tarkastaa, että myös tehosterokotuksen ajankohta sopii itselle lomakaudesta huolimatta. Tehosterokotusajankohtien vaihtaminen näin laajoissa joukkorokotuksissa on rajallisten resurssien takia erittäin ongelmallista muista kuin pakottavista terveydellisistä syistä.

Kattava rokottaminen suojaa väestöä koronaviruksen vakavalta muodolta ja niiden avulla epidemia pystytään katkaisemaan. Kun oma vuoro saada rokotus tulee, on hyvin tärkeää käydä rokotus ottamassa. Vain siten saamme tilanteen hallintaan ja pääsemme viettämään normaalia kesää.

 

Lopuksi

Valtioneuvosto on päättänyt keventää ravintolarajoitusta tänään. Satakunnassa on kuitenkin edelleen voimassa AVI:n määräyksellä kuuden hengen kokoontumisrajoitus julkisissa tilaisuuksissa ja myös yksityistilaisuuksissa suositellaan, että yli kuuden hengen tilaisuuksia ei järjestettäisi. 3.5. lähtien yksityistilaisuuksin henkilörajoitus nousee 10 henkilöön ja AVI tekee ratkaisujaan yleisötilaisuuksista ensi viikolla.

Raskaan koronavuoden jälkeen meillä kaikilla on kaipuuta juhliin ja kokoontumisiin, silti muistutamme, että epidemia ei vielä ole ohi ja tuttuja varotoimia ei pitäisi vielä unohtaa.

Iloista ja koronaturvallista vappua!