Satakunta on siirtynyt leviämisvaiheeseen, tilanne on huolestuttava erityisesti eteläisessä Satakunnassa

Tiedote 12.8.2021 kello 20:15

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan tilannetta.  Koronatilanne on erityisen paha Raumalla, mutta myös muualla Etelä-Satakunnassa (Eurajoki ja Kokemäki, Eura, Säkylä ja Huittinen). Porissa tartuntoja on vähemmän, mutta hybridistrategian leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät myös Porissa.  Pohjois-Satakunnassa ja Porin ympäristökunnissa tilanne on muuta maakuntaa parempi, mutta näiden alueiden asukasmäärä muodosta niin pienen osuuden Satakunnan väestöstä, että ATTR totesi koko Satakunnan siirtyneen leviämisvaiheeseen.

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa oli 11.8.2021 todettu yhteensä 2193 COVID-19 tapausta, Tartuntatautirekisterissä oli 2155 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta

28.7. – 10.8.2021 on 124,9 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 269 tapausta.

 • Rauma 157 tapausta, ilmaantuvuus 402,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 30 tapausta, ilmaantuvuus 35,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 17 tapausta, ilmaantuvuus 148,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 9 tapausta, ilmaantuvuus 90,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 21 tapausta, ilmaantuvuus 222,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 8 tapausta, ilmaantuvuus 62,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 1 tapaus, ilmaantuvuus 7,9 / 100 000 / 14 vrk
 • Nakkila 1 tapaus, ilmaantuvuus 19,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 11 tapausta, ilmaantuvuus 165,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 14 tapausta, ilmaantuvuus 199,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Vaikein tilanne on Raumalla ja muualla Etelä-Satakunnassa (Eurajoella, Kokemäellä, Eurassa, Säkylässä ja Huittisissa). Koko Satakunnan tapauksista 85 % (229) on todettu Etelä-Satakunnan kuntien alueella ja peräti 58 % Raumalla.

Porissa ilmaantuvuus on ollut varsin stabiili ja se on selvästi Etelä-Satakuntaa matalampi, mutta ylittää hybridistrategian rajan 25 / 100 000 asukasta/14 vrk.

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 31

Monilla alueilla Suomessa tartunnanjäljitys on ajautunut kriisiin ja viiveet ovat kasvaneet pitkiksi, mikä heikentää tartunnanjäljityksen tehoa ja tartuntaketjujen katkaisua.

Satakunnassa tartunnanjäljitys on ollut edelleen tehokasta ja nopeaa, mutta se kuormittaa kaikkia kuntia erittäin paljon ja vie valtavasti perusterveydenhuollon voimavaroja.

Viime viikolla todettiin 148 uutta tapausta. 56% oli jo karanteenissa, kun tartunta todettiin. Satakunnassa oli eilen 197 henkilöä eristyksessä ja 977 henkilöä karanteenissa.

Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 80 % tapauksista. Epäselvien tartuntojen osuus on pysynyt Satakunnassa melko tasaisena, mutta kunnilla on suuria haasteita tartunnanjäljityksen kuormittavuuden vuoksi. Kuluvan viikon aikana jäljitettävyys näyttää olevan huononemassa. Muualta Suomesta on tullut yhteydenottoja hyvin pitkällä viiveellä.

Satakunnan tartunnoista oli viime viikolla 7 % on saatu ulkomailta, 5 % toisesta sairaanhoitopiiristä ja 88% oman sairaanhoitopiirin alueelta.

Samasta taloudesta oli peräisin 47 tartuntaa (32 %), yksityistilaisuuksista 18 tartuntaa (12 %), ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 14 tartuntaa (9 %) ja työperäisiä tartuntoja todettiin 9 (6 %).

Harrastustartuntoja oli viime viikolla neljä, joista kolme liittyi jalkapalloturnauksiin ja yksi kuntosaliharjoitteluun.

Ravintoloista, baareista tai terasseilta saatuja tartuntoja tunnistettiin viime viikolla 10 (7 %), edellisellä viikolla ravintola/baari/terassi/yökerho tartuntoja oli noin 20 % Satakunnan kaikista tartunnoista. Valtaosa Raumalta tai Varsinais-Suomesta. Ruokaravintoloihin tartuntoja ei ole liittynyt lainkaan.

Joukkoaltistustilanteita on ollut lukuisia ja kaikista näistä on erikseen tiedotettu.

Porispere -tapahtumaan liittyen tiedossa on kaksi festivaalilla tartuttavuusaikana ollutta, mutta jatkotartuntoja festivaalista ei ole tullut tietoon. Myöskään Rauman Pitsiturnaukseen liittyen tiedossa ei toistaiseksi ole tartuntoja.

Ketkä sairastuvat nyt?

Tartunnat tulevat nyt valtaosin omasta sairaanhoitopiiristä. Suurin osa on rokottamattomia tai yhden rokotuksen saaneita. Yksi rokote suojaa hyvin vakavalta taudilta, mutta ei vielä tartunnalta. Viime viikolla jopa 76 % tartunnoista todettiin Satakunnassa alle 40 -vuotiailla. Nyt suurin ryhmä myös Satakunnassa, kuten aiemmin muualla Suomessa, ovat 21-30 -vuotiaat. Koulujen alkua ajatellen on huolestuttavaa, että tartuntojen lisääntymistä on myös alle 10-vuotiaissa ja 11-20 vuotiaissa. Lapset kuitenkin saavat tartunnan yleensä aikuisilta perhetartuntojen yhteydessä.

Näytteiden otto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 31

Viikolla 31 otettiin 4972 näytettä, joista positiivisia oli 3,1 %. Edellisellä viikolla 30 otettiin 4082 näytettä, joista positiivisten osuus oli 2,9 %. Näin sekä näytemäärät että positiivisten näytteiden osuus ovat jatkaneet nousua.

Raumalla positiivisia näytteitä oli 5,5%, Kessotessa 4,3% (Eurajoen ja Kokemäen näytteet), Eurassa 3,3 %, Säkylässä 3,3 %, Huittisissa 3,6%, Porissa 2,0 % ja PoSa:ssa 1,5 %.

Delta-virus on Suomen ja Satakunnan valtavirus ja arvioiden mukaan noin 80-90 % tartunnoista on delta-muunnoksen aiheuttamia.

Sairaalahoidon tarve on vakaa  

Satasairaalassa on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Neljä potilasta on perusterveydenhuollossa, lisäksi hoitokodissa on kaksi koronapotilasta. Sairaalakuormitukseen ei ennusteta voimakasta nousua. Sairaalahoitoon on joutunut nyt nuorempia, hieman yli 30 –vuotiaita potilaita. Tämä selittynee sillä, että vanhemmat ikäluokat ovat pääsääntöisesti rokotettuja ja tapaukset keskittyvät nyt nuoriin alle 40 -vuotiaisiin.

Perusterveydenhuollon kantokyky on koetuksella

Vaikka sairaalakuormitus ei koronapotilaiden vuoksi ole korkea, ovat perusterveydenhuollon yksiköt erityisesti korkean ilmaantuvuuden kunnissa todella kuormittuneita. Pandemian hallinnassa erityisen merkittävät tartunnanjäljitys ja koronanäytteenotto vaativat lisääntyvässä määrissä resurssia, joka jo nyt on kovilla. Myös maahan saapuneiden koronanäytteenotto ja rokotukset työllistävät kuntia erittäin merkittävästi. Uutta työvoimaa ei pystytä rekrytoimaan, sillä sitä ei ole saatavilla.

Suurimmissa vaikeuksissa Satakunnassa on ollut Rauman ja Kessoten alue (Kokemäki ja Eurajoki kuuluvat alueeseen), mutta myös Porin perusturva katsoo, että perusterveydenterveydenhuolto on äärimmäisen kuormitettu.

Alueelliset suositukset Satakunnassa

 • Satakunnassa ovat jo olleet voimassa laajin maskisuositus ja etätyösuositus ja niiden merkitystä korostetaan edelleen.
 • Kansallisen linjauksen mukaisesti koulut ja oppilaitokset aloittavat lähiopetuksessa. Tilanteen mukaisesti tehdään tartunnanjäljitystä ja siirrytään etäopetukseen vain tarvittaessa, mikäli altistustilanteita syntyy.
 • 12-17 vuotiaiden suhteen pyritään ripeään rokotustahtiin, jotta lähiopetusta pystyttäisiin turvaamaan
 • Aikuisten harrastustoimintaan ATTR asetti täsmennyksen: Ryhmäliikunta sekä ottelu- ja kilpailutoiminta sisä- ja ulkotiloissa voivat jatkua. Sisätiloissa tulee kuitenkin välttää lähikontaktia. Osallistujien on erityisesti vältettävä lähikontakteja toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.
 • Lasten ja nuorten harrastustoimintaan ei ainakaan toistaiseksi tehty muutoksia.
 • Yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoitukset noudattavat yleisötilaisuuksien suosituksia
 • Julkisissa tiloissa noudatetaan kokoontumisrajoitusten periaatteita

Satakunnassa voimassa olevat suositukset löytyvät täältä.https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia

ATTR:n arvion mukaan Etelä-Satakunnassa (Raumalla, Eurajoella, Kokemäellä, Eurassa, Säkylässä ja Huittisissa) täyttyvät tartuntatautilain 58 d § mukaiset kriteerit. Lounais-Suomen AVI päättää pykälän voimaantulosta lähipäivinä.  

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää joka tapauksessa edelleen, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä turvallisuusvelvoitteita sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta turvallisista etäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä. Epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista tulee joka tapauksessa jatkaa ja terästää.

Rokotusten tilanne Satakunnassa, rokotusväliä pyritään asteittain tiivistämään ja matalan kynnyksen rokotuspisteitä suunnitellaan

Koronarokotuskattavuus Satakunnassa on kaikissa ikäryhmissä vähintään valtakunnallisessa keskitasossa, mutta se ei vielä riitä epidemian päihittämiseen. Ensimmäisen annoksen on saanut noin 67,7 % satakuntalaisista, kaksi annosta 42,7 %. Tällä hetkellä kaikissa Satakunnan kunnissa rokotetaan yli 16-vuotiaita, sekä riskiryhmiin kuuluvia 12-15 –vuotiaita, kouluterveydenhuollot aloittavat 12-15 –vuotiaiden laajemman rokottamisen pääsääntöisesti ensi viikon aikana.

Rokotuskattavuuden nostamiseksi rokotusväliä on lyhennetty koko Satakunnassa 12 viikosta 8 viikkoon. Uusien rokotusten yhteydessä tehosteaika annetaan suoraan 8 viikon päähän, ja osassa kuntia jo annettua 12 viikon mukaan laskettua tehosteaikaa on mahdollista aikaistaa.

Matalan kynnyksen rokotepaikkoja, ja pop up –rokotuspäiviä ja muita rokotuksiin kannustavia toimenpiteitä on tehty laajasti ympäri Satakuntaa ja saatu palaute on ollut hyvää.

Lopuksi

Jotta epidemia saadaan pidettyä kurissa ja perusterveydenhuollon kantokyky kestää ATTR suosittelee, että me kaikki noudatamme varotoimia aiempaa tarkemmin. Voimme vaikuttaa tilanteeseen käyttämällä kasvomaskia, huolehtimalla turvaväleistä ja käsihygieniasta. Oireisena tulee mennä testiin ja jos tartunta todetaan, on hyvin tärkeää kaikin keinoin auttaa tartunnanjäljittäjiä kontaktien selvittämisessä.

Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa ja erityisesti sisätiloissa ja ulkona myös silloin kun, paikalla on runsaasti ihmisiä ja syntyy ruuhkatilanteita. Lopullinen ulospääsy tilanteesta riippuu rokotusten etenemisestä ja väestön halukkuudesta ottaa rokote.