Satakunta on siirtynyt takaisin kiihtymisvaiheeseen, Rauman seudulla riski edetä leviämisvaiheeseen on melko suuri

Tiedote 28.1.2021 kello 19.10

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään ja todennut Satakunnan olevan epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa, Rauman seudulla riski leviämisvaiheeseen siirtymisestä on melko suuri.

Valtakunnallisesti huolta herättää koronaviruksen herkästi tarttuvien muuntovirusten leviäminen. Muuntuneen koronaviruksen leviämisen estämiseksi hallitus on kehottanut koko keinovalikoiman käyttöä alueellisesti ja täydentänyt hybridistrategian toimintasuunnitelmaa uusilla ohjeilla.  https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80707714

Satakunnan tilanne

Satakunnassa koronaviruksen ilmaantuvuus on selvästi noussut tämän viikon aikana. Tämän päivän koronakartan mukaan ilmaantuvuus Satakunnassa on 28,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia on nyt todettu 468. Infektioyksikön oman tilaston mukaan tapauksia on Satakunnassa kaikkiaan 494. Ero johtuu lähinnä siitä, että ulkomaalaisten henkilöiden lentokentällä otetut näytteet tilastoituvat sille paikkakunnalle missä näyte on tutkittu. Paikallisesti olemme hyvin selvillä tilanteesta.

Ilmaantuvuus:

Raumalla 44 tapausta, ilmaantuvuus 112 / 100 000 asukasta / 14 vrk

Porissa 13 tapausta, ilmaantuvuus 15,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk

Satakunnassa on toistaiseksi todettu neljä muuntuneen koronaviruksen aiheuttama tapausta, joihin ei ole liittynyt leviämistä. Useita näytteitä on tutkittavina. Merkittävä osa Satakunnan tapauksista on peräisin ulkomailta, tai tällaiseen tapaukseen liittyvästä tartuntaketjuista. Tällä viikolla ovat kuitenkin myös kotimaiset tartunnat lisääntyneet.

Tartunnanjäljitys on tehokasta, useita joukkoaltistuksia viime päivinä

Tartunnanlähteet ovat Satakunnassa ripeää ja kaikki tapaukset selitetään viiveettä. Viime viikolla tartunnanlähde selvisi 78 %:ssa tapauksista, aiemmilla viikoilla yli 90 %:ssa tapauksista.

Viikon aikana huolta ovat herättäneet joukkoaltistustapahtumat, joista on tiedotettu erikseen. Niistä suurin on Rauman telakan alihankkijan työyhteisössä ja asuintiloissa levinnyt epidemia, jossa on nyt todettu 21 tapausta. Tämän epidemian ei kuitenkaan odoteta leviävän kovin merkittävästi valtaväestöön. Tuorein tapaus on eilen illalla myöhään ilmi tullut Rauman WinNovan tapaus (linkki: Rauman telakalla todettu 19 koronatartuntaa selvitys jatkuu), jonka suhteen leviämisriski arvioidaan suuremmaksi, sillä sosiaalisia kontakteja on enemmän. Joukkoaltistumisia on tapahtunut myös Porissa Ruskalinnan yksikössä, syntymäpäivillä ja Noormarkun yhtenäiskoulussa. Yksittäisiä tapauksia on todettu myös pienemmillä paikkakunnilla Satakunnassa.

Näytemäärä on lisääntynyt, on tärkeää hakeutua näytteisiin viiveettä

Viime viikolla otettiin 2614 koronanäytettä. Näytteistä 1,1 % oli positiivisia.  Näytteiden määrä on nyt palannut aiemmalle tasolle. On tärkeää, että näytteelle hakeudutaan heti oireiden alettua, jotta tartuntaketjut pystytään tehokkaasti katkaisemaan. Viiveet näytteisiin hakeutumisessa ovat lisääntyneet, mikä hankaloittaa tartunnanjäljitystä.

Toimenpiteisiin ja suosituksiin tarkennuksia, peruslinja pysyi ennallaan, julkisten tilojen suhteen annettiin tarkennettu suositus

Satakunnassa on toimittu proaktiivisesti, joten isoja kiristyksiä ei voida enää tehdä. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä antaa suosituksia kunnille toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnat tekevät päätökset esimerkiksi julkisten tilojen sulkemisesta tai toimintojen rajaamisesta. Työryhmä ei voi antaa määräyksiä yksityisille elinkeinonharjoittajille, mutta suosituksilla pyritään ohjaamaan myös yksityisiä toimijoita. Esimerkiksi ravintolatoimintaa säätelee maan hallitus asetusteitse.

Satakunnassa ei ole todettu koulutartuntoja, vaikka joitakin altistustilanteita on ollut. Siksi perusopetus pyritään pitämään auki ja oppilaat lähiopetuksessa kaikin keinoin.

Satakunnassa on systemaattisesti pyritty turvaamaan erityisesti lasten ja nuorten harjoittelu ja harrastaminen. Kilpailu, ottelu ja sarjatoiminta joudutaan kuitenkin pitämään tauolla eikä varotoimista voida luopua. Ohjeistukseen lisättiin nyt täsmentävä lause. Opetusministeriön ohjeitusta noudatetaan.

Myös aikuisten ryhmäharrastustoimintaa on mahdollistettu tietyin ehdoin 7.1.2021 lähtien. Ryhmän koko on kuitenkin rajattu 10 henkilöön, eikä ryhmäkokoa nyt voitu kasvattaa.

Muutokset tai täsmennykset aiempiin suosituksiin.

 1. Satakunnassa on ollut jo aiemmin voimassa THL:n kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kiristetään nyt suositus koskemaan kaikkia 6-luokkalaisia sekä 5-luokkalaisia niissä kouluissa, joissa yhdistelmäluokassa 5- ja 6 -luokkalaiset ovat samassa tilassa. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.
 1. Opetuksen järjestäminen: Tarkennetaan perusopetuksen osalta teksti vastaamaan maskisuositusta. Rauman osalta ehdotetaan suositeltavaksi toisen asteen opetuksen siirtymistä hybridimalliin siltä osin kuin sitä ei vielä ole otettu käyttöön. Muissa kunnissa toinen aste jatkaa lähiopetuksena samoin kuin perusopetus kaikissa kunnissa. Suositus on voimassa 28.2.2021 asti.
 1. Suositus yksityistilaisuuksista: ei muutoksia. Suositus on, että yli 10 hengen sisätiloissa pidettäviä yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi eikä niihin osallistuttaisi. Suositusta jatketaan 28.2.2021.
 1. Harrastustoiminta: jatketaan suositusta 28.2.2021 asti. Tarkennetaan vielä alle 20-vuotiaiden suositusta selvemmäksi koskien kontaktilajeja.

Uusi teksti:

 • Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella, seuraavin rajoituksin:
 • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
 • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee voida noudattaa.
 • Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
 • Urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 1. Etätyö: Tarkennetaan suositusta seuraavasti: ”Etätyötä suositellaan Satakunnassa sovellettavaksi valtioneuvoston ohjeiston mukaisesti aina kun se on mahdollista.”
 1. Suositus julkisten tilojen sulkemisesta: tarkennetaan suositusta:

STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa. Julkisten tilojen sulkemisen osalta työryhmä suosittelee, että lasten- ja nuorten harrastuspaikat pysyvät auki ja kirjastojen lainaustoiminta järjestetään. 

Julkiset muut tilat voidaan tarvittaessa sulkea harkinnan mukaan kiihtymisalueilla kuntakohtaisesti. ATTR suosittelee, että erityisesti Raumalla, jossa leviämisvaiheen riski on huomattava, rajataan julkisten tilojen kävijämäärä puoleen, hygieniasuosituksia korostaen ja turvavälejä noudattaen, tai vaihtoehtoisesti suljetaan tila.

Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin tiloihin.  Muissa Satakunnan kunnissa suositellaan henkilömäärän rajausta puoleen julkisissa tiloissa hygieniasuosituksia ja turvavälejä noudattaen.

Epidemiatilanne on Satakunnassa nopeasti huonontunut ja on erittäin tärkeää, että väestö sitoutuu torjuntatoimiin. Vaikka elämää rajoittavat varotoimet varmasti väsyttävät, niitä noudattamalla voimme saada tilanteen uudelleen hallintaan.