​​​​​​​Satakunta siirtyy kiihtymisvaiheeseen – kaikki kokoontumiset tulee edelleen järjestää koronaturvallisesti

Tiedote 2.9.2021 kello 16:31

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Epidemiatilanne on Satakunnassa edelleen parantunut ja kokonaisarvion perusteella Satakunta on palannut kiihtymisvaiheeseen.

ATTR kuitenkin painottaa edelleen alueellisten ja valtakunnallisten suositusten noudattamista ja koronaturvallisten toimintatapojen tärkeyttä, että tilanteen myönteinen kehitys säilyy.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa oli 29.8.2021 todettu yhteensä 2390 COVID-19 –tapausta. Tartuntatautirekisteriin on kirjautunut 2330 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta 16. - 29.8.2021 on 53,8 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 116 tapausta.

  • Rauma 26 tapausta, ilmaantuvuus 66,6 / 100 000 / 14 vrk
  • Pori 22 tapausta, ilmaantuvuus 26,3 / 100 000 / 14 vrk
  • Eura 5 tapausta, ilmaantuvuus 43,5 / 100 000 / 14 vrk
  • Huittinen 19 tapausta, ilmaantuvuus 191,2 / 100 000 / 14 vrk
  • Eurajoki 17 tapausta, ilmaantuvuus 179,9 / 100 000 / 14 vrk
  • Kankaanpää 10 tapausta, ilmaantuvuus 78,4 / 100 000 / 14 vrk
  • Jämijärvi 7 tapausta, ilmaantuvuus 410,1 / 100 000 / 14 vrk
  • Säkylä 2 tapausta, ilmaantuvuus 30,1 / 100 000 / 14 vrk
  • Kokemäki 8 tapausta, ilmaantuvuus 114,1 / 100 000 / 14 vrk
  • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Eurajoen, Huittisten ja Jämijärven ilmaantuvuusluvut ovat korkeita, mutta tapausten tartunnanlähteen ovat hyvin selvillä ja tapaukset liittyvät pitkälti yksittäisiin hallinnassa oleviin tartuntaketjuihin. Kankaanpäässä, Kokemäellä ja Säkylässä tapaukset painottuvat seurantajakson alkupäähän; tilanne on viime päivinä parantunut selvästi, jolloin ilmaantuvuuslukukin tulee lähipäivinä laskemaan.

Koko elokuun 2021 tautitapauksista valtaosa eli 77 % (308/401 tapausta) todettiin 40-vuotiailla ja sitä nuoremmilla. Alle 10-vuotiaiden osuus elokuun tartunnoista oli 22 % (87/401 tapausta). Nämä nuorimpien lasten tartunnat eivät yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta ole päiväkodeista tai kouluista peräisin, vaan pääosin omasta perheestä saatuja tartuntoja.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 34

Viime viikolla todettiin 45 uutta tapausta (edellisellä viikolla 66 tapausta). 82 % tapauksista (29/35 kotimaassa saadusta tartunnasta) oli jo karanteenissa, kun tartunta todettiin. Edellisellä viikolla vastaava luku oli 74 %, ja sitä edellisellä viikolla 65 %.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 90 % oman sairaanhoitopiirin tapauksista. Tartuntalähde jäi epäselväksi kolmessa Satakunnassa saadussa tartunnassa. Ulkomailta oli peräisin 10 tartuntaa (Romania, Viro, Makedonia, Qatar, Etiopia). Kotimaassa tapahtuneita tartuntoja ulkomailta tartunnan saaneelta on todettu 2 tapausta.

Samasta taloudesta oli peräisin peräti 74 % kotimaisista tartunnoista (26/35). Ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 3 tartuntaa (9 %). Harrastustartuntoja todettiin yksi jääkiekkoon liittyvä ja tartunnanlähde oli Satakunnan ulkopuolelta. Viime viikolla ei todettu päiväkoti-, koulu- tai työpaikkaperäisiä tartuntoja.

Koulualtistuksia on tapahtunut 4, näistä 2 alakoulussa, 1 yläkoulussa ja 1 lukiossa/toisella asteella. Lisäksi on tapahtunut yksi päiväkotialtistus.

Karanteeniin asetettiin 149 henkilöä. Tartunnanjäljitys kuormittaa edelleen voimakkaasti perusterveydenhuoltoa.

 

Näytteiden otto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 34

Viikolla 34 Satakunnassa otettiin THL:n tilaston mukaan yhteensä 5723 näytettä, joista positiivisia oli 0,8 %. Viikolla 33 otettiin 5492 näytettä, joista positiivisia oli 1,4 %. Positiivisten näytteiden osuus on siis edelleen laskussa.

Viime viikkoina saanut uudet tiedot viruskantojen sekvensoinneista osoittavat tapauksien olevan tällä hetkellä ainoastaan delta-variantin aiheuttamia.

Runsas näytteidenotto ja niiden tutkiminen kuormittavat perusterveydenhuoltoa ja laboratoriota, jotka toimivat tällä hetkellä äärirajoilla.

 

Sairaalahoidon tarve

Satasairaalassa on tällä hetkellä osastohoidossa kaksi koronapotilasta. Tehohoidossa ei ole potilaita. Terveyskeskuksien vuodeosastoilla on hoidossa yksi koronapotilas.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Satakunnan alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Muutoksena suosituksiin alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä päätti poistaa henkilölukurajoitukset aikuisten ryhmäharrastustoiminnasta ja julkisten tilojen käytöstä. Edelleen kyseiset toiminnat on kuitenkin suositeltavaa järjestää koronaturvallisia ohjeita ja määräyksiä noudattaen ja lähikontaktit välttäen. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Aluehallintovirasto kumosi aiemmin voimassa olleet Satakuntaa koskevat määräykset yleisötilaisuuksia koskien viime viikolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tilaisuuksia voitaisiin järjestää ilman koronaturvallisuudesta huolehtimista. Tartuntatautilain 58 c pykälä on voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä. Sen mukaisesti kaikissa yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tulee edelleen noudattaa koronaturvallisia järjestelyjä mm. käsien puhdistamiseen, osallistujien ohjeistamiseen, tilojen ja pintojen puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämisen osalta. Myös yksityiset kokoontumiset suositellaan järjestämään samoja periaatteita noudattaen.

Tartuntatautilaki 1227/2016 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa

Satakunnassa oli 1.9.2021 mennessä ensimmäisen koronarokoteannoksen saanut 71,5 % asukkaista (Suomessa 71,9 %), ja kaksi annosta 50,7 %. (Suomessa 50,3 %).

Satakunnan rokotuskattavuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna keskitasoa. Kuitenkin 20-34-vuotiaiden ikäryhmissä olemme valtakunnallista keskitasoa jäljessä.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Pääsääntöisesti koko Satakunnassa saa varattua ajan ensimmäiseen koronavirusrokotukseen seuraavalle viikolle. Myös tilaisuuksia, joissa rokotteen voi saada ilman ajanvarausta, järjestetään edelleen. Ensimmäisen ja toisen rokotuksen antoväliä on jo päästy lyhentämään pääosin kahdeksaan viikkoon. Kunnat arvioivat nyt mahdollisuutta siirtyä kuuden viikon rokotusväliin eilisen THL:n suosituksen mukaisesti.

Rokotukset ovat helpoin keinomme päästä rajoitustoimista eroon. Erityisesti niiden nuorten aikuisten, jotka eivät ole rokotuksia vielä ottaneet, tulisi varata nopeasti aika rokotukseen. Varhaiskasvatus- ja kouluikäisten lasten vanhempien tärkeä keino turvata lasten koulunkäyti, on rokottautua itse.