Satakunta täyttää edelleen leviämisalueen kriteerit – AVI:n 50 hengen kokoontumisrajoitus voimaan, vaihtoehtona on koronapassi

Tiedote 19.11.2021 kello 18:47

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta.

Hallituksen 11.11.2021 antaman ohjauskirjeen mukaan arvioiden Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisvaiheen kriteereistä 4 / 7.

Toteutuvat kriteerit:

 • Ilmaantuvuus yli 100
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
 • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
 • Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta eikä 80 % rokotuskattavuustavoitetta ole saavutettu.

Kriteerit jotka eivät toteudu:

 • Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen varsin tehokkaasti
 • Positiivisten näytteiden osuus on laskenut ollen nyt 2,7%. (Leviämisalueen raja on uusissa kriteereissä 3,0 – 3,5 %).
 • Jätevesiseurannassa ei ole havaittu kasvua

Lisäksi:

 • Ympäröivien maakuntien tilanne on Satakuntaa huonompi ja niiden korkea ilmaantuvuus lisää riskiä tilanteen pahenemiseen myös Satakunnassa
 • Lähestyvä pikkujoulukausi lisää tartuntariskejä erityisesti rokottamattomien keskuudessa
 • Nähdään järkeväksi, että toimenpiteet ovat ennakoivia ja yhdenvertaisia alueellisesti, sillä tämä parantaa ennakoitavuutta ja suositusten toteutumista ja nataa myös tapahtumien järjestäjille mahdollisuuden varustautua.

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 18.11.2021 on 118 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunnan tilanne on ympäröiviä maakuntia parempi, mutta ylittää leviämisalueen rajan 100 / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Koko Suomessa ilmaantuvuus on nyt 205 / 100 000 / 14 vrk.

 

Ilmaantuvuus on suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Pomarkussa ja Siikaisissa. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Rauma, Huittinen, Eurajoki, Kankaanpää, Karvia ja Harjavalta. 

 

Viime päivinä huolestuttavia joukkoaltistuksia

Ihmiset liikkuvat ja kontakteja on paljon, mikä vaikeuttaa tartunnanjäljitystä. Etenkin rokottamattomien riski saada koronavirusinfektio on Satakunnassa voimakkaasti kohonnut. Aivan viime päivinä on todettu useita laajaoja ja huolestuttavia joukkoaltistumisia mm. iäkkäiden kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa Porissa ja Raumalla ja porilaisessa yöravintolassa.

                                                           

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on edelleen tehokasta, tartunnan jäljitys viikolla 45

Viime viikolla todettiin 114 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 81 % tapauksissa, lähde jäi epäselväksi 19 % tapauksista. 48 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Tartunnanjäljitys on pystytty toteuttamaan varsin nopeasti vain lyhyellä viiveellä, mutta jäljitystyö kuormittaa kuntia voimakkaasti ja työvoimasta on pulaa. Jotta työntekijät saadaan riittämään, tartunnanjäljitysten aukioloa on supistettu, ja jäljitystyö toteutetaan klo 8-18 arkisin ja klo 10-18 viikonloppuisin. Tämä vastaa myös isompien kaupunkien aukioloa.

Tartunnoista 4 % saatiin suoraan ulkomailta. 84 % tartunnoista oli omasta sairaanhoitoiiristä ja vain 12 % muiden sairaanhoitopiirien alueelta.

Tartunnoista 32 % todettiin samasta taloudesta (osuus on palannut ns. normaalille tasolle), 13 % ystävä- ja lähipiiristä., 13 % yksityisistä juhlista. Työpaikalta peräisin oli myös 13 % tartunnoista, näistä miltei puolet (6) sote-toimialan työpaikoilta (liittyen hoivayksikön ja terveyskeskuksen vuodeosaston epidemiaan, näistä on kerrottu aiemmin).

Harrastustoiminnassa tai vapaa-ajan toiminnassa todettuja tartuntoja ei todettu yhtään viime viikolla. Sen sijaan 5 tunnistettua tartuntaa todettiin ravintola/yöelämässä, näistä yksi oli yöravintolan työntekijän tartunta. Todennäköistä on, että tunnistamattomia tartuntoja on muitakin.

Varhaiskasvatuksessa ei todettu viime viikon aikana yhtään tartuntaa, mutta 5 tartuntaa todettiin perusopetuksessa (kolmessa eri alakoulussa).

Satakunnassa eristyksessä 19.11.2021 on yhteensä 129 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa ainakin 325 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 45

Viikolla 45 Satakunnassa otettiin yhteensä 4128 näytettä, joista positiivisia oli 2,7 %. Kokonaisnäytemäärä on hieman noussut ja positiivisten näytteiden osuus vastaavasti laskenut. Satakunnassa näytteiden otto on varsin vilkasta. Valtakunnallisesti positiivisia koronanäytteitä oli viime viikolla 6,2 %.  Uusien kriteerien mukaisena rajana leviämisalueella on, että positiivisten näytteiden osuus ylittää 3,0 – 3,5 %. 

 

Erikoissairaanhoidon kuormitus on tasaantunut, Porin perusturvan vuodeosastoilla tilanne on helpottamassa, uudet altistukset kuitenkin huolestuttavat ja on varauduttava tapausten nousuun

Erikoissairaanhoidon kuormitus on helpottanut viime viikosta, mutta tilanne vaihtelee nopeasti. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa vuodeosastohoidossa viisi koronapotilasta ja tehohoidossa yksi koronapotilas. Vielä keskiviikkona Satasairaalassa oli tehohoidossa 3 koronapotilasta. Yli 3 tehohoitoa vaativaa covid-potilasta vaatii teho-osastolla erityisjärjestelyjä, sillä eristystoimet vaativat teholle selvästi tavallista suuremman miehityksen. Osastopotilaiden määrä Satasairaalassa on viime viikkoina vaihdellut välillä 13 – 4 potilasta.

Arvioidaan, että erikoissairaanhoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 10 uutta potilasta, joista tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-2 potilaalle. Tilannetta voivat vaikeuttaa viime päivien joukkoaltistukset ja tähän on varauduttava.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli tänä aamuna yhteensä 11 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta. Porin perusturvan osastojen ja eräiden sosiaalihuollon laitosten koronakuormitus on ollut kahden viime viikon aikana erittäin korkea. Se on nyt helpottumassa, mutta parin viime päivän aikana on todettu useita joukkoaltistuksia ympärivuokautisen hoivan laitoksissa ja myös vanhusten kotihoidossa. Tämän ennakoidaan näkyvän merkittävänä kuormituksena lähiviikkoina osastoilla ja myös sosiaalihuollossa.

Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta ja rokotuksista.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 156 erikoissairaanhoidon sairaalahoitoa vaatinutta koronapotilasta ja 19 potilasta on vaatinut tehohoitoa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 46, joista 32 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

 

Ketkä joutuvat erikoissairaanhoitoon nyt?

Yhtä lukuun ottamatta kaikilla erikoissairaanhoidon potilailla kolmen edeltävän viikon aikana on ollut puutteellinen rokotesuoja, joko puuttuvien rokotteiden tai korkean iän (yli 75 vuotta) ja perussairauksien vuoksi huonon tai hiipuvan rokotevasteen takia. Erikoissairaanhoidossa ovat viime viikkoina korostuneet varsin nuoret (30-40 vuotiaat) rokottamattomat potilaat. Perusterveydenhuollossa hoidettujen potilaiden kohdalla jälkimmäinen ryhmä korostuu. Heidän hoidossaan on erityisen tärkeää, että paitsi heidät, myös omaiset sekä koko heitä hoitava henkilöstö olisi rokotettu.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on edelleen nostettava

Alueellisesti rokotuskattavuudessa todetaan selviä puutteita erityisesti alle 35 -vuotiailla, mutta myös vanhemmissa ikäryhmissä. Rokotuskattavuutta tulee saada nostetuksi.

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 75,6 % koko väestöstä (koko Suomessa 75,9 %), kaksi annosta 69,9 % (koko Suomessa 71,1 %). Satakunnassa ensimmäisten annosten osalta ollaan 4 alhaisimman alueen joukossa, tehosteannosten osalta eroa valtakunnalliseen keskiarvoon on 1,2 %.

Rokotteen ottaminen tulee tehdä kaikille mahdollisimman helpoksi. Rokotepassin laajempi käyttöönotto toivottavasti osaltaan lisää halukkuutta rokotteiden ottamiseen. Kokouksessa pohdittiin myös ns. rokotebussin käyttöönottoa, tällaisesta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia monilla alueilla.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Aktiivisena jatkuvan epidemiatilanteen takia Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus. Erityisen tärkeää on, että suu-nenäsuojusta käytetään kattavasti asioitaessa tai vierailtaessa sairaaloissa tai hoitolaitoksissa.

Etätyösuositus jatkuu hybridimallin suosituksena.

Tarkennuksia tai lisäyksiä tehtiin suosituksiin seuraavasti:

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

 • Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi”. On hyvä huomioida tilan koko etäisyyksien pitämisen mahdollistamiseksi, tilaisuuksien järjestäminen ulkona pienentää tartuntariskiä, jos se tilaisuuden luonne huomioiden on mahdollista.
 • Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä etenkin, jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan
 • Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään

Yksityisjuhlien turvallisuutta voi lisätä ottamalla käyttöön koronaviruksen osoittavat kotitestit

 • Yksityistilaisuuksissa ei ainakaan tällä hetkellä voi hyödyntää koronapassia. ATTR suosittelee, että tilaisuuden järjestäjä voi lisätä infektioturvallisuutta ottamalla käyttöön itse tehtävät koronatestit (antigeeni-testit). Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi siten, että juhlakutsun mukana toimitetaan testiliuskat kaikille ja sovitaan, että juhliin osallistuvat tekevät testin kotona. Kutsuun kannattaa tällöin liittää testin käyttöohjeet. Testinä tulee käyttää CE-merkittyä testiä, jota voi ostaa edullisesti apteekeista, useista vähittäismyymälöistä ja verkkokaupoista.
 • Olennaista on, että mikäli on hengitystieoireita, juhliin ei tule mennä, vaikka testi olisi negatiivinen, sillä antigeenitestillä ei voida poissulkea Covid-infektiota, vaan tulee hakeutua terveydenhuollon järjestämään testiin.

Tilaisuudet vastuullisesti järjestämällä ja niihin vain oireettomana, negatiivisen testin kautta tai koronapassin kera osallistumalla voimme mahdollistaa turvallisen talven juhlakauden kaikille.

 

AVI:n kokoontumisrajoitus Satakuntaan: Sisätiloihin on määrätty 50 henkilön kokoontumisrajoitus, toimijat voivat järjestää tilaisuuksia ottamalla koronapassin käyttöön

Lounais-Suomen AVI huomioi päätöksessään Satakunnan ATTR kokouksessa esiin nousseet näkökulmat kokoontumisrajoitusten tarpeesta. Kokouksessa todettiin yksimielisesti Satakunnan olevan leviämisalue ja hallituksen antaman ohjauksen mukaisesti tilanteen puoltavan kokoontumisrajoitusten käyttöönottoa. Rajoitusten vaihtoehtona on koronapassin käyttö, jolloin haitta kokoontumisrajoituksista on aiempaa vähäisempi.

Lounais-Suomen AVI on kuluvan päivän ATTR kokouksen jälkeen tehnyt asiasta päätöksen, jonka sisältä noudattaa aiemmin Varsinais-Suomen alueelle laadittua vastaavaa päätöstä. Päätöksellään Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää sisätiloissa järjestettävät yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella ajalla 22.11.-22.12.2021. Toimijat voivat kuitenkin järjestää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

AVI tiedote 19.11.2021