Satakunta täyttää edelleen leviämisalueen kriteerit – toimenpiteitä tehostetaan

Tiedote 3.12.2021 kello 18:35

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta.

Hallituksen 11.11.2021 antaman ohjauskirjeen mukaan arvioiden Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisvaiheen kriteereistä 5 / 7.

Toteutuvat kriteerit 3.12.2021:

 • Ilmaantuvuus on 121 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. (kriteeri yli 100)
 • Positiivisten näytteiden osuus on 3,4 % (kaikki näytteet viikolla 47), SataDiagin tutkimat näytteet 4,4 %. (Leviämisalueen raja on uusissa kriteereissä 3,0 – 3,5 %).
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
  • Perusterveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut koronatoimista: Intensiivisestä tartunnanjäljityksestä, näytteiden otosta ja rokottamisesta
  • Erikoissairaanhoidon tilanne on nyt rauhallinen
 • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
 • Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta eikä 80 % kokonaisrokotuskattavuustavoitetta ole saavutettu.

Kriteerit jotka eivät toteudu:

 • Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen varsin tehokkaasti
 • Jätevesiseurannassa ei ole havaittu kasvua

Lisäksi:

 • Ympäröivien maakuntien tilanne on Satakuntaa huonompi ja niiden korkea ilmaantuvuus lisää riskiä tilanteen pahenemiseen myös Satakunnassa
 • Lähestyvä pikkujoulukausi lisää tartuntariskejä erityisesti rokottamattomien keskuudessa
 • ATTR pyrkii toimimaan kansallisen linjauksen ja STM:n 1.12.2021 antaman ohjauksen mukaisesti suosituksissaan siten, että toimenpiteet ovat ennakoivia ja yhdenvertaisia alueellisesti.

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 3.12.2021 on 121 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunnan tilanne on ympäröiviä maakuntia parempi, mutta ylittää leviämisalueen rajan 100 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Koko Suomessa kahden viikon ilmaantuvuus on nyt 291.

Alueella ilmaantuvuus on suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Kankaanpäässä, Karviassa, Harjavallassa, Siikaisissa ja Jämijärvellä. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Rauma, Huittinen, Eura, ja Säkylä. Huittisissa tilanne on ihan viime päivinä huonontunut.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on edelleen tehokasta, tartunnan jäljitys viikolla 47

Viime viikolla todettiin 145 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi 79 % tapauksissa. 45 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Tartunnanjäljitys on edelleen pystytty toteuttamaan nopeasti vain lyhyellä viiveellä, mutta jäljitystyö kuormittaa kuntia voimakkaasti ja työvoimasta on pulaa.

Tartunnoista 7 % saatiin suoraan ulkomailta. 92 % tartunnoista (135) oli omasta sairaanhoitopiiristä, näistä 30 tartunnan lähde jäi epäselväksi.

Tartunnoista 37 % todettiin samasta taloudesta ja 19 % ystävä- ja lähipiiristä. Työpaikalta peräisin oli nyt vain 3 % tartunnoista, lisäksi jääkiekkojoukkueen turnausmatka selitti 7 % tartunnoista.

Harrastus- tai vapaa-ajan toiminnassa todettiin 5 tartuntaa hyvin erilaisista harrastuksista. Lisäksi 3 tunnistettua tartuntaa todettiin ravintola/yöelämässä. Todennäköistä on, että tunnistamattomia ravitolatartuntoja on muitakin.

Varhaiskasvatuksessa todettiin 2 uutta tartuntaa, 2 tartuntaa todettiin perusopetuksessa (alakoulu) ja 1 tartunta toisen asteen oppilaitoksessa. Edelleen oppilaitoksissa tapahtuneet tartunnat ovat varsin harvinaisia ja koululaisten tartunnat ovat useimmiten peräisin perhepiiristä.

Satakunnassa eristyksessä 2.12.2021 on yhteensä 165 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa ainakin 345 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 47

Viikolla 47 Satakunnassa otettiin yhteensä 4373 näytettä, joista positiivisia oli 3,4 %. SataDiagissa tutkituista näytteistä positiivisia oli 4,4 %. Satakunnassa näytteenottoaktiivisuus on hyvä ja näytemäärä on ollut nousussa.

Satasairaalassa Covid-tilanne on hyvä, mutta perusterveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut

Erikoissairaanhoidon kuormitus on helpottanut, mutta tilanne sairaalassa voi vaihtua nopeasti. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa vuodeosastohoidossa neljä koronapotilasta ja tehohoidossa kaksi koronapotilasta. Satasairaalan tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt ilman erityisjärjestelyjä, mutta viime viikolla oltiin hyvin lähellä tilannetta, että erityisjärjestelyitä olisi teho-osaston osalta tarvittu.

Arvioidaan, että erikoissairaanhoitoa tarvitaan tulevalla viikolla noin 8-10 koronapotilaalle ja tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-3 potilaalle. Tämä onnistuu ilman normaalin toiminnan rajoittamista.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli tänä aamuna vain yksi koronaviruksen takia eristyksessä hoidettava potilas. Perusterveydenhuollon ja eräiden sosiaalihuollon laitosten aiemmin vaikea koronatilanne on nyt siis rauhoittunut.

Sen sijaan perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet laajoista koronatoimista: lisääntyvästä näytteenotosta, laajasta tartunnanjäljityksestä ja rokotusten järjestämisestä. Perusterveydenhuoltoa vaivaa työvoimapula ja pitkäksi venyneen epidemian vuoksi ylityörajat ovat monin paikoin täyttyneet.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 167 erikoisairaanhoidon osastohoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 22 on ollut tehohoidossa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 48, joista 34 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. 

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokottamista on tehostettava

Ensimmäisten rokotteiden osalta Satakunta on niiden kolmen sairaanhoitopiirin joukossa, joiden alueella täyden suojan rokotuskattavuus on vielä alle 80 %. Ero valtakunnalliseen keskiarvoon on erityisesti toisen annoksen osalta hieman kasvanut ollen nyt 2,1 % Suomen keskiarvoa jäljessä.

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 85,4 % (koko Suomessa 86,8 %), kaksi annosta 79,8 % (Suomessa 81,9 %) ja kolme annosta 5,8 % ( Suomessa 6,0%) koko väestöstä.

Rokotteiden ottamista on pyrittävä edelleen tekemään mahdollisimman helpoksi.  Rokotepassin laajempi käyttöönotto on lisännyt jonkin verran rokotteelle hakeutumista, mutta myös paikoin lisännyt ruuhkia ajavauksessa. Onkin toivottavaa, että kunnat pystyisivät järjestämään myös tehosterokotuksiin ajanvarauksettomia rokotuspisteitä ja lisäämään sähköistä ajanavausta.

Eilen kansallinen rokotusten asiantuntijaryhmä (KRAR) ja THL ottivat kantaa lisärokottamiseen. Kuntia kannustetaan uusien rokotussuositusten toteuttamiseen mahdollisimman tehokkaasti. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin antaa mahdollisimman kattavasti 1. ja 2. rokotukset. Kolmannet rokotukset pyritään toteuttamaan samassa järjestyksessä kuin toiset rokotukset, suurimmassa vakavan infektion riskissä olevat ensin. Toisen ja kolmannen rokotuksen väliä pyritään mahdollisuuksien mukaan tiivistämään noin 5-6 kuukauteen. Kunnat varustautuvat myös 5-11 vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien rokotuksiin.

Rokotusurakka on mittava ja yksityisten työterveyshuollon toimijoiden osallistuminen kolmansien rokotusannosten antamiseen THL:n ohjeiston mukaisesti on toivottavaa. Rokotevalmisteista ei ole pulaa.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Muutoksia/ täsmennyksiä tehtiin seuraaviin suosituksiin

 1. Maskisuositus. Satakunnassa on ollut jo pitkään voimassa laaja maskisuositus, jonka toteuttamisessa on olut parantamisen varaa. ATTR haluaa nostaa esiin, että maskisuositus koskee tässä vaikeassa tilanteessa sekä rokotettuja että rokottamattomia, sillä vaikka rokotus antaa hyvää suojaa vaikealta taudilta se ei kokonaan suojaa tartunnalta.
 1. Etätyösuositus. Satakunnan ATTR suosittelee STM:n ohjauksen mukaisesti siirtymään hybridimallista takaisin laajamittaiseen etätyöhön silloin, kun se on työn luonne huomioiden mahdollista.

Julkinen asiakaspalvelu tulee kuitenkin pyrkiä pitämään mahdollisimman normaalisti avoinna. Lähityössä on tarpeen huomioida koronavirukselta suojautuminen ja edistää järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä ja maskin käytöstä työpaikalla. 

https://valtioneuvosto.fi/-/10623/hallitus-suosittelee-etatyota-leviamisalueille-toistaiseksi

 1. Satakunnassa ovat voimassa valtioneuvoston määräämät leviämisalueen ravintolarajoitukset, joista voi vapautua koronapassilla.

Rajoituksista on tarkempaa tietoa valtioneuvoston sivuilla.

 1. Satakunnassa on tällä hetkellä voimassa Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös koskien yleisötilaisuuksia, joka mukaan ajalla 22.11 – 22.12.2021 yli 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Tapahtumien järjestäminen on kuitenkin mahdollista koronapassin avulla ja varotoimista huolehtien.

Lounais-Suomen AVI on kuitenkin tänään 3.12.2021 lähettänyt sairaanhoitopiirille asiantuntijalausuntopyynnön koskien TTL 58 ja erityisesti 58 d § mukaisia päätöksiä. ATTR kävi asiasta keskustelun kokouksessaan, ja esittää aluehallintovirastolle päätöstä, jonka mukaan sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet yli 16-vuotiaille rajattaisiin korkeintaan 20 henkilöön. Määräyksen esitetään koskevan myös rajatuilla alueilla järjestettäviä ulkotilaisuuksia. Näitä tilaisuuksia voisi kuitenkin järjestää, jos koronapassi on käytössä ja varotoimista huolehditaan. Lausunto annetaan 7.12.2021 ja AVI tekee asiasta päätöksen ensi viikon aikana.

 

Testaus- ja jäljitystoiminnan tehostaminen ja laajentaminen

STM kehottaa ohjauskirjeessään testaus- ja jäljitystoiminnan tehostamiseen ja laajentamiseen. Uutta kansallista strategiaa ei kuitenkaan ole vielä julkaistu. Satakunnassa sekä näytteenotto että tartunnanjäljitys ovat olleet aktiivisia koko epidemian ajan ja näytemäärät ovat jälleen lisääntyneet. Diagnostiikka SataDiagin laboratoriossa on marraskuun alusta lähtien toteutettu PCR -menetelmällä, jonka avulla voidaan todeta paitsi Covid-infektion aiheuttava SARS-CoV2, myös RS-virus sekä influenssa A ja B-virukset yhdellä testillä, ilman lisäkustannuksia.

RS-viruksen aiheuttama epidemian on jo todettu alkaneen Satakunnassa. Tapauksia on todettu 128 kpl ja RSV on jo nyt johtanut lasten osalta useampaan sairaalahoitojaksoon kuin Covid-infektio koko pandemia-aikana. Myös muutamia yksittäisiä influenssa-B-viruslöydöksiä on todettu, mutta varsinainen epidemia ei ole vielä käynnistynyt. Riskiryhmien ja terveydenhuoltohenkilöstön onkin nyt hyvä ottaa influenssarokotus, sen voi saada samaan aikaan koronarokotuksen kanssa.

ATTR ja alueen terveydenhuollon toimijat odottavat kansallista linjausta näytteenottokriteereiden mahdolliseen muutokseen, mutta ATTR kannustaa jo nyt hakeutumaan aktiivisesti testiin lievissäkin hengitystieoireissa, etenkin jos rokotussuojassa on puutteita. Testi on tärkeää ottaa, vaikka henkilö olisi rokotettu, erityisesti jos saa hengitystieoireita ja on altistunut koronainfektiolle, jos kuuluu vaikean koronainfektion riskiryhmään tai työskentelee sote-alalla.

On todennäköistä, että jatkossa näytteenottokriteereitä edelleen laajennetaan, mutta pyrimme Satakunnassa noudattamaan kansallista linjausta.

 

Myös kotitestejä voidaan käyttää diagnostiikan apuna tietyissä tilanteissa, kunhan muistetaan testin rajoitukset

CE-merkittyä kotitestiä (antigeenitesti) voidaan käyttää diagnostiikan lisänä tilanteissa, joissa esimerkiksi perheen lapsilla tai nuorilla ilmenee hengitystieinfektion oireita. Kotitesti voi auttaa erottamaan koronaviruksen aiheuttamat infektiot muista tällä hetkellä hengitystietartuntoja aiheuttavista viruksista.

Jos kotitesti on positiivinen, sairastuneen pitää hakeutua vielä laboratoriossa tehtävään koronatestiin. Negatiivinen kotitesti ei takaa, että ei ole kyse Covid-19 infektiosta, joten oireisena ei joka tapauksessa saa mennä juhliin, töihin, kouluun tai harrastuksiin. Oireisena tulee pysyä kotona. On muistettava, että myös muut virusinfektiot tarttuvat. Erityisesti toistetut kotitestit voivat kuitenkin auttaa diagnoosin selvittämistä, etenkin silloin kun koronanäytteenotossa on ruuhkaa.

Samana päivänä tehtyjä kotitestejä voidaan myös käyttää lisäturvana, jos järjestetään esimerkiksi perhejuhlia tai pikkujouluja. Jos kaikki osallistujat ovat rokotettuja ja tekevät samana päivänä negatiivisen testin, voidaan tartuntariskejä vähentää. Negatiivisesta testistä huolimatta oireisena ei saa kuitenkaan juhliin lähteä, sillä antigeenitestien herkkyys koronainfektion toteamiseen on rajallinen. Sairaana tulee jäädä kotiin.