Satakunta vielä epidemian perustasolla, mutta riski kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä merkittävä

Tiedote 1.7.2021 kello 15:55

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui tänään aikaistetusti arvioimaan Satakunnan heikentynyttä epidemiologista tilannetta. Jäljessä kerrottavien epidemiologisten mittareiden valossa Satakunnan katsotaan vielä olevan koronaepidemian perustasolla, mutta lähellä kiihtymisvaiheeseen siirtymistä. Viimeisen viikon aikana on todettu selvästi aiempaa viikkoja enemmän tartuntoja ja erityisen suuri määrä tartunnalle altistuneita henkilöitä, jotka on asetettu karanteeniin. Tartunnoista suurin osa on peräisin Satakunnan ulkopuolelta, mutta myös omalla alueella tartuntoja on syntynyt ilman tietoa selvästä tartunnanlähteestä. Alustavan arvion mukaan merkittävä osa viime viikon viruskannoista on herkästi tarttuvaa deltavarianttia, mutta lopullisia tietoja tästä odotetaan.

Tässä vaiheessa tartuntaketjut on pääosin saatu vielä rajattua ja meillä on mahdollisuus pysäyttää tilanteen paheneminen. Tämän vuoksi pyydämme kaikkia muistamaan epidemian torjunnan perusasiat: pestään käsiä usein, yskitään hihaan ja pidetään turvavälejä. Suurella osalla koronavirus voi aiheuttaa vain lieviä oireita, mutta tartunta voi silti levitä tehokkaasti eteenpäin. Vähänkään kipeänä ei tule lähteä kylään, juhliin tai tapahtumiin vaan tulee pysyä kotona ja hakeutua heti koronatestiin.

Maskinkäyttöä pyydämme uudelleen terästämään. Maskisuosituksen mukaisesti maskia suositellaan käytettäväksi aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tämä koskee myös ulkotapahtumia, joissa on koolla paljon ihmisiä. Maskien käyttö on epidemian hillintää mahdollistavista keinoista helpoimpia ja kevyimpiä toteuttaa, joten nyt ei ole aika sitä unohtaa. Maskeja tulisi edelleen käyttää aina terveydenhuollon toimipisteissä tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa.

Yksityisjuhlia suositellaan järjestettäväksi ulkotiloissa aina, jos mahdollista. Niin ulkona kuin sisällä tulisi vieraille taata mahdollisuus turvavälien pitämiseen. Vieraille tulee tarjota myös mahdollisuus käsihygieniasta huolehtimiseen. Vieraita on syytä pyytää olla saapumatta juhliin, mikäli heillä on pieniäkin koronatartuntaan viittaavia oireita.

Haluamme jälleen muistuttaa, että matkalta palaamisen jälkeen tulee joko välttää lähikontakteja kahden viikon ajan tai huolehtia hakeutumisesta näytteelle 72 tuntia paluun jälkeen ja välttää siihen asti lähikontakteja. 72 tunnin kohdalla otettu näyte ei vielä täysin poissulje matkalta saadun tartunnan mahdollisuutta, joten näytteeseen tulee hakeutua uudelleen, jos oireita ilmaantuu myöhemmin.

Epidemiologinen tilanne

Tapausmäärät

Satakunnassa on todettu 30.6.2021 mennessä kaikkiaan 1772 COVID-19 tapausta Satasairaalan tilaston mukaan. Viikolla 24 uusia tapauksia todettiin 4, mutta viikolla 25 jo 36. Ilmaantuvuus on siis merkittävästi noussut.

Viikkojen 24 ja 25 (14.-27.6.2021) tapaukset jakautuivat kuntakohtaisesti seuraavasti (Satasairaalan oma tilasto):

  • Pori 19
  • Rauma 6
  • Kokemäki 4
  • Eura 2
  • Säkylä 1
  • Eurajoki 1
  • Kankaanpää 1
  • Nakkila 1
  • Harjavalta 1

Satakunnassa yhteensä 36 tapausta, ilmaantuvuus 16,7 / 100 000 / 14 vrk. Kuntakohtaisia ilmaantuvuuksia arvioitaessa tulee huomioida, että erityisesti Rauman, Kokemäen ja Euran tapaukset liittyvät samoihin rajattuihin tartuntaketjuihin.

Tartunnanjäljitys

Tartunnoista kolmasosa oli peräisin ulkomailta (12). Näistä seitsemän liittyi matkustamiseen Venäjälle, mutta vain kolme tartuntaa todettiin jalkapallon EM-kisoissa käyneillä henkilöillä, mutta sittemmin näihin on jo liittynyt kuusi jatkotartuntaa Suomessa. Yksittäisiä tartuntoja todettiin muista maista. Ulkomaisiin tartuntoihin liittyen on ilahduttavaa, että tartunnat todettiin pääosin jo maahantulonäytteissä ja tartuntojen leviäminen on saatu nopeasti rajattua.

Kotimaisista tartunnoista 12 liittyi samaan risteilyyn Baltic Princess –laivalla 18.-19.6.2021. Vähintään neljä näistä tartunnoista oli peräisin suoraan laivalta ja loput joko laivalta tai ensin sairastuneelta läheiseltä.

Kolmessa tapauksessa, jossa tartunnanlähteen arvioitiin olevan Satakunnassa, tartunnanlähde jäi epäselväksi (kaksi Porissa ja yksi Harjavallassa). Tartunnanjäljitys toteutui siis edelleen hyvin.

Yksi tartunta oli peräisin Satakunnassa olevalta työpaikalta, mutta tartunnanlähde oli Satakunnan ulkopuolelta. Joukkoaltistuksia oli viikolla 25 kaksi ja näistä on tiedotettu erikseen (kaksi joukkoaltistusta päiväkodissa).

Viikolla 25 Satakunnassa asetettiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 168 henkilöä.

Suuret altistuneiden henkilöiden määrät kuormittivat erityisesti Porin perusturvan tartunnanjäljitystä voimakkaasti juhannuksena ja sitä seuranneina päivinä. Tällä hetkellä tartunnanjäljitys toimii taas viiveettä koko Satakunnassa.

Testaus

Viikolla 25 Satakunnassa analysoitiin yhteensä 1944 koronavirusnäytettä. Näytteisiin hakeuduttiin aiempiakin viikkoja vähemmän, mutta tämä liittyy todennäköisesti myös juhannukseen. Suurentuneet tapausmäärät nostavat positiivisten näytteiden osuuden selvästi viime viikkoja korkeammalle; positiivisten näytteiden osuus oli 1,5 %.

Viikon 25 positiivisista näytteistä on tehty Satadiagin omassa laboratoriossa alustava pistemutaatioanalyysi. Tällä testillä näytteistä ei löytynyt alfa-, beeta- tai gammamutaatioiksi sopivia viruksia. Tartunnan lähteet ja virusmuunnosten tilanne maailmalla huomioiden on todennäköistä, että suurin osa tartunnoista on herkästi tarttuvaa deltavarianttia. Näytteitä on lähetetty jatkoanalyysiin THL:lle ja tarkempia varmistusta viruskannoista odotetaan.

Terveydenhuollon kuormitus

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa kaksi potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Terveydenhuollon kuormitus kohdistuu koronaviruksen osalta eniten tartunnanjäljitystoimintaan ja toisaalta rokotusten antamiseen.