Satakunta on yhä leviämisvaiheessa – ilmaantuvuus on edelleen korkea, mutta sairaalahoidon tarve on vähentynyt

Tiedote 22.10.2021 kello 17:49

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea, vaikka onkin kääntynyt laskuun. 

Huolestuttavaa on epidemioiden leviäminen iäkkäissä ikäryhmissä ja vanhusten hoivapalveluihin, tämä näkyy myös terveyskeskusten vuodeosastoilla potilaina ja lisääntyneinä kuolemina. Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen tehokkaasti, karanteenissa todettujen tapausten osuus on lisääntynyt. Rokotuskattavuus on hiukan jäljessä Suomen keskitasosta, mutta ero on pienentynyt viikon aikana.

 

Satakunnan epidemiatilanne

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 22.10.2021 on 132 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunnan ilmaantuvuus on Suomen neljänneksi korkein (3661 tapausta).

Alueellisesti ilmaantuvuus on suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Kankaanpäässä, Raumalla ja Huittisissa. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Eurajoki, Harjavalta ja Jämijärvi. Pori ilmaantuvuus on ollut laskusuunnassa, mutta on edelleen 69 / 100 000 / 14 vrk.

Lokakuun aikana on Satakunnassa todettu 429 koronatapausta, joista 11 % (46 tapausta) on todettu yli 70 -vuotiailla. Työikäisten (21 – 60 vuotta) osuus kaikista on 58 % (248 tapausta). Alle 10 -vuotiaita lapsia on 12 % (51 tapausta).

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 41

Viime viikolla todettiin 133 uutta tapausta (edellisellä viikolla 168 tapausta). Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 73 % tapauksissa. 45 % kotimaisista tartunnoista oli valmiiksi karanteenissa, kun tartunta todettiin.

Tartunnoista vain 3 % on suoraan ulkomailta. 91 % tartunnoista on omasta sairaanhoitoiiristä.

Tartunnoista 36 % todettiin samasta taloudesta (osuus noussut). Ystävä- ja lähipiiristä todettiin 12 % ja yksityisistä juhlista 5 % tartunnoista. Työpaikkojen tartunnat ovat nyt palanneet normaalille tasolle, 11 % tartunnoista oli työpaikalta saatuja. Rauman telakalta saatuja tartuntoja oli viime viikolla enää neljä, muilla työpaikoilla tartunnat olivat yksittäisiä tai kaksittaisia. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin 1 tartunta. Uusia ravintolatartuntoja ei todettu.

Oppilaitostartuntoja todettiin 3, joista 2 perusopetuksessa, ja 1 toisen asteen oppilaitoksessa. Alakouluissa todettiin lukuisia joukkoaltistuksia.  Edellisellä ja kuluvalla viikolla koulutartuntoja on todettu enemmän. Varhaiskasvatuksessa ei viime viikolla todettu yhtään uutta tartuntaa.

Satakunnassa eristyksessä 21.10.2021 on yhteensä 142 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa on noin 406 koronalle altistunutta henkilöä. Joitakin tapauksia saattaa olla vielä kirjaamatta reksiteriin.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 41

Viikolla 41 Satakunnassa otettiin yhteensä 4805 näytettä, joista positiivisia oli 2,8 %. Kokonaisnäytemäärä oli edeltävää viikkoa korkeampi, mutta positiivisten osuus sen sijaan laski. SataDiagin tutkimissa näytteissä positiivisten näytteiden osuus oli korkeampi 4,5 %.  

 

Sairaalakuormitus on vähentynyt, perusterveydenhuollossa on enemmän koronapotilaita

Erikoissairaanhoidon tarve Satakunnassa on selvästi rauhoittunut. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa vain kaksi eristyksessä olevaa Covid-potilasta, joista toinen on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla on 8 koronapotilasta.

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 14 - 16 uutta potilasta, joista todennäköisesti erikoissairaanhoitoa tarvitsee 8-10 uutta potilasta. Tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-2 potilaalle. Perusterveydenhuollon kuormituksen arvioidaan lisääntyvän, sillä osa nyt sairastuneista hauraista ja monisairaista potilaista on rajattu raskaiden hoitojen ulkopuolelle.

Kaikkiaan lokakuussa on Satasairaalassa hoidettu yhteensä 24 koronapotilasta vuodeosastolla ja 4 teho-osastolla. Puutteellinen rokotesuoja on ollut 79 % potilaista. Potilaiden keski-ikä on 75,5 vuotta ikähaarukassa 42-98. Kaksi rokotusta saaneita on ollut sairaalahoidossa seitsemän, iältään 72 – 98 vuotta, yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat yli 80 -vuotiaita ja potilaiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Tässä ikäryhmässä rokotteiden tehon on todettu hiipuvan ja heille onkin suositeltu kolmansia rokotuksia. On myös erittäin tärkeää, että hauraiden potilaiden lähiympäristö on kattavasti rokotettu.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on erikoissairaanhoidossa hoidettu 125 potilasta ja teho-osastolla 15 potilasta. Covid-infektioon on Satakunnassa kuollut yhteensä 26 potilasta, joista 16 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.   

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on nostettava

Satakunnassa ensimmäisen annoksen on saanut 74,3 % väestöstä (koko Suomessa 74,8 %), kaksi annosta 66,3 % (koko Suomessa 67,2 %).

Satakunnassa ollaan siis hieman jäljessä valtakunnallisesta keskiarvosta, mutta ero on kaventunut. Viime viikolla ykkösrokotuksia otettiin selvästi aktiivisemmin, kuin edellisillä viikoilla. (Viime viikolla ykkösrokotuksia otettiin 1219, kun edellisillä viikoilla luvut olivat 823 rokotetta ja 511 rokotetta). Erityisesti nuorempien henkilöiden rokotusaktiivisuus on näyttää nousseen, kimmokkeena on todennäköisesti ollut käyttöön otettu koronapassi.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

ATTR kokouksessa pohdittiin edelleen toimenpiteitä rokotuskattavuuden parantamiseksi. Rokotteen ottaminen pyritään tekemään kuntalaisille mahdollisimman vaivattomaksi. Erityisesti pyritään järjestämään matalan kynnyksen rokotuspisteitä paikkoihin, joissa nuoriso liikkuu. Myös työterveyshuoltoja innostetaan edelleen aktivoitumaan koronarokotusten antamisessa.

 

Kolmannet koronarokotukset laajenivat ja influenssarokotukset alkavat

THL linjasi tällä viikolla, että kolmansia koronarokotuksia laajennetaan kaikkiin 60 vuotta täyttäneisiin, lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuviin. Jo aiemmin kolmansia rokotuksia on annettu alkuvuodesta tiheällä annosvälillä rokotukset saaneille. Kolmannen rokotuksen voi antaa, kun vähintään 6 kuukautta on kulunut toisesta rokotuksesta. Satakunnan kunnat ovat varustautuneet rokotusten antamiseen. Niiden tahti kiihtyy noin 4-5 viikon kuluttua, kun määräaika toisesta rokotuksesta on kulunut. 

Myös influenssarokotukset alkavat. Laajemmat rokotuskampanjat alkavat marraskuussa, kun rokotteita on saapunut riittävästi. Ihanteellinen aika ottaa influenssarokote on marraskuusta joulukuuhun, jotta suoja ehtii kehittyä ennen influenssakauden alkua ja kestää koko kauden. Influenssarokote voidaan antaa samaan aikaan koronarokotteen kanssa.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta. Etätyösuositusta jatketaan edelleen marraskuun puoleen väliin asti. Hybridistrategiaan perustuen ATTR ei suosittele uusia rajoituksia Satakuntaan, mutta koska Satakunnan koronatilanne on edelleen selvästi aktiivinen, on tärkeää muistuttaa, että Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus. 

Suositus Satasairaala.fi –sivustolta:

Satakunnassa suositellaan edelleen laajaa maskisuositusta epidemiologiseen tilanteeseen perustuen. Valtakunnallinen suositus koulujen ja oppilaitosten maskinkäytöstä on poistunut. Satakunnan tilanteessa koulujen maskin käytön suositus pidetään vielä voimassa ja ennallaan.

• Aina joukkoliikenteessä.

• Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset

• Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä

• Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä

• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

• Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

• Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus: Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn

 

Etätyösuositusta päätettiin jatkaa edelleen marraskuun puoleen väliin asti.

ATTR totesi kokouksessaan, että käyttöön otettu koronapassi näyttää innostavan rokotteiden ottamiseen etenkin nuorisoa. Samalla passi antaa ravintoloitsijoille mahdollisuuden elinkeinonsa harjoittamiseen. ATTR näkisi hyväksi koronapassin laajemmankin käytön yhteiskunnassa, mutta toteaa, että nykyinen lainsäädäntö ei anna tähän mahdollisuutta.