Satakunta on yhä leviämisvaiheessa – sairaalahoidon tarve on kasvussa

Tiedote 8.10.2021 kello 17:20

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Epidemiatilanne on heikentynyt edelleen Satakunnassa ja on tällä hetkellä Suomen toiseksi huonoin. Positiivisten näytteiden osuus on lähes 7 % kaikista otetuista.

Tilanteeseen vaikuttaa edelleen Rauman telakan laaja epidemia, siellä todetut tartunnat kattavat 40 % kaikista Satakunnassa kahden viikon aikana todetuista tartunnoista. Ilmaantuvuus on kuitenkin korkea myös Porissa, Ulvilassa, Harjavallassa, Kokemäellä ja Säkylässä. Pohjois-Satakunnassa tilanne on muuta Satakuntaa rauhallisempi.

ATTR painottaa, että Satakunnan epidemiatilanne on vaikea, joten maskien käyttöä ja muita koronavarotoimia olisi tärkeää edelleen jatkaa. Myös rokotekattavuus pitäisi saada korkeammaksi. Epidemiatilanteen pahentuessa myös sairaalahoidon tarve on lähtenyt Satakunnassa melko selvään nousuun.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on 9.10.2021 mennessä todettu yhteensä 3183 COVID-19 -tapausta. Tartuntatautirekisteriin on kirjautunut 3158 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta
23.9. – 6.10.2021 on 212,6 / 100 000 asukasta (shp:n tilaston tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 458 tapausta.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 39

Viime viikolla todettiin 260 uutta tapausta (edellisellä viikolla 177 tapausta). Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 86 % tapauksissa. Tartunnat olivat 96 % peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, vain 2 % muista sairaanhoitopiireistä.

Tartunnoista vain 2 % on suoraan ulkomailta. On kuitenkin todennäköistä, että telakan tartunnoista merkittävä osa on välillisesti jatkotartuntoja ulkomailta tulleilta. 90 % telakan tartunnoista on todettu vierastyöläisiltä (180/201).   

Viime viikolla 43 % tartunnoista oli työpaikalta saatuja. Peräti 40 % (103/260) Satakunnan tartunnoista liittyy Rauman telakan epidemiaan.  

Samasta taloudesta oli peräisin 24 % tartunnoista. Ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 8 % tartunnoista, lisäksi 7 tartuntaa (3 %) on peräisin baarissa pidetyistä opiskelijajuhlista. Liikuntaharrastuksen puitteissa todettiin 1 tartunta jääkiekkoharrastuksessa.

Alakouluissa todettiin viime viikolla 2 tartuntaa, joukkoaltistuksia perusopetuksessa todettiin ainakin viisi. Toisen asteen oppilaitoksissa todettiin 3 tartuntaa ja ammattikorkeakoulussa 4 tartuntaa. Päiväkodeissa ei todettu uusia tartuntoja, mutta altistuksia todettiin ainakin kahdessa päiväkodissa. Uuden toimintatavan mukaan oppilaitostartunnoista tiedotetaan kuntien toimesta, erillisiä mediatiedotteita ei näistä laadita.

38 % tartunnan saaneista oli karanteenissa, kun tartunta todettiin. Satakunnassa eristyksessä tänään on yhteensä 266 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa on noin 524 henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 39

Viikolla 39 Satakunnassa otettiin THL:n tilastojen mukaan yhteensä 3861 näytettä, joista positiivisia oli 6,9 %. Viikolla 38 otettiin 3701 näytettä, joista positiivisia oli 5,0 %. Kokonaisnäytemäärät ovat syys-lokakuussa laskeneet, mutta vähemmän kuin muualla Suomessa. Positiivisten näytteiden osuus kaikista otetuista on korostunut. Raumalla positiivisia näytteitä on peräti 9,5 % otetuista näytteistä.

 

Sairaalahoidon tarve on lisääntynyt

Sairaalahoidon tarve Satakunnassa on lähtenyt nousuun ja sen ennustetaan lähiviikkojen ajaksi edelleen hieman nousevan. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 11 Covid-potilasta, joista 3 on tehohoidossa. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosasolla on yksi potilas

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikoilla 12-14 uutta potilasta, joista arviolta 1-3 potilasta voi vaatia tehohoitoa. Tämä edellyttää Satasairaalassa jo erityisjärjestelyjä mm. henkilöstöresurssin varmistamiseksi. Ajanvaraustoimintaa ei kuitenkaan todennäköisesti vielä tarvitse peruuttaa. Myös kunnat ovat valmistutuneet hoitamaan perustason hoitoa vaativia Covid-potilaita.

Valtaosa sairaalaan joutuvista on rokottamattomia, mutta mukana on nyt myös iäkkäitä (keski-ikä noin 80 vuotta) henkilöitä, jotka ovat saaneet kaksi rokotusta. Ikäihmisillä, monisairailla henkilöillä rokotusvasteen on todettu olevan muita huonompi ja rokotteen tehon hiipuvan aiemmin. Siksi onkin hyvin tärkeää, että heidän lähipiirinsä olisi kattavasti rokotettu.  Aivan erityisesti vanhustenhuollossa työskentelevän henkilökunnan tulisi huolehtia rokotesuojansa kuntoon. Kansallinen asiantuntijaryhmä KRAR pohtii kolmansien rokotteiden laajentamista riskiryhmiin ensi viikon aikana.

Satakunnassa kaikkien erikoissairaanhoitoa tarvinneiden Covid-19 potilaiden ikähaitari on laaja 1-97 vuotta. Potilaita on kaikkiaan 113. Lapsia on ollut vain neljä eikä heistä kukaan ole ollut vakavasti sairas. Sairaalassa hoidettujen mediaani-ikä on 60 vuotta. Alle 60 –vuotiaita ollut 48 %.  Eniten sairaalassa on hoidettu ikäryhmiä 61-70 vuotta, 51-60 vuotta ja 41-50 vuotta. Kussakin ikäryhmässä on 20 potilasta. Heistä ehdoton valtaosa on rokottamattomia.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on nostettava

Satakunnassa ensimmäisen annoksen on saanut 82 % satakuntalaisista (koko Suomessa 84 %), kaksi annosta 70 % (koko Suomessa 72 %).

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Satakunnassa ollaan pari prosenttia jäljessä Suomen yleisestä rokotekattavuudesta ja olisi erittäin tärkeää saada rokotustilannetta parannettua. Tavoitteena on saavuttaa 80 % rokotekattavuus kahdella rokotteella lokakuun loppuun mennessä. Edelleen merkittävä osa satakuntalaisista on vailla rokotteen antamaa suojaa. Satakunnan kunnissa on pyritty mahdollistamaan rokotteen vaivaton saaminen, esimerkiksi useilla pop-up –rokotuspisteillä ja mahdollistamalla rokotteen ottaminen esimerkiksi isojen tapahtumien yhteydessä. Myös oppilaitoksiin on jalkauduttu. ATTR kannustaa myös alueen yksityisiä työterveyshuoltoja aktiiviseen rokottamiseen.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastanut alueellisia suosituksia heikentyneen epidemiatilanteen johdosta.

Vaikean epidemiatilanteen vuoksi Satakunnan maskisuositus pidetään alueellisesti muuta maata tiukempana. Maskien käytön, turvavälien noudattaminen ja hyvän käsihygienian toteuttaminen ovat tärkeitä ja auttavat kuormittunutta tartunnanjäljitystä vaikeassa tilanteessa. Rokotukset suojaavat tehokkaasti vaikealta taudilta, mutta kun tartuntoja on runsaasti liikkeellä, myös rokotettu voi saada lieväoireisen tai oireettoman infektion. Iäkkäät ja perussairaat henkilöt voivat sairastua rokotuksista huolimatta, mutta suurin riski on rokottamattomilla tai vai yhden rokotteen saaneilla.

Kun rokotuskattavuus paranee ja tartuntamäärät vähenevät, tiukemmasta maskisuosituksesta voidaan luopua. Asiaa arvioidaan uudelleen kahden viikon kuluttua.

Vaikean epidemiatilanteen vuoksi ATTR suosittelee etätyön mahdollistamista jatkettavan lokakuun loppuun saakka.

Muihin rajoituksiin ei katsota olevan aihetta, sillä merkittävä osa alueen tapauksista on peräisin Rauman telakan ja edellisillä viikoilla akkutehtaan työmaan tapauksista. Jälkimmäinen epidemia on aktiivisilla toimilla saatu jo hallintaan. Telakan epidemian suhteen ankara työ Raumalla jatkuu ja sen ennakoidaan talttuvan noin kahden, kolmen viikon aikana. Jos väestö sitoutuu varotoimiin ja rokotuskattavuus saadaan nousemaan yli 80 %, meillä on hyvät edellytykset saada tilanne hallintaan lokakuun aikana.