Satakunta on yhä leviämisvaiheessa – Satasairaalassa tilanne on rauhallinen, vanhustenhuollon tilanne huolestuttaa

Tiedote 5.11.2021 kello 18:09

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Ilmaantuvuus Satakunnassa on edelleen korkea, erityisesti Harjavallassa ja Pomarkussa.  Positiivisten näytteiden osuus on uudelleen hieman noussut 3,5 %:n, ollen kuitenkin matalampi kuin Suomessa keskimäärin. Näytteenotto on Satakunnassa edelleen varsin aktiivista.

Sairaalakuormitus on erikoissairaanhoidossa maltillista, mutta huolena on epidemioiden leviäminen vanhusten hoivapalveluihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille.  Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen tehokkaasti, vaikka kuormittaakin työntekijöitä raskaasti. Tartunnanjäljityksen priorisointia THL:n ohjeiston mukaisesti valmistellaan, mutta toistaiseksi jäljitystyötä jatketaan entiseen tapaan. Rokotuskattavuus on yhä hieman jäljessä Suomen keskitasosta, ero on kuitenkin pieni.

 

Satakunnan epidemiatilanne

THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella 5.11.2021 on 119,2 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Satakunta sijoittuu tällä luvulla sairaanhoitopiirien puoleen väliin. Koko Suomessa ilmaan-tuvuus on nyt 150 / 100 000 / 14 vrk.

Infektioyksikön oman tilaston mukaan viimeisen 14 v vuorokauden ilmaantuvuus on Satakunnassa 126 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Ilmaantuvuus on suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Harjavallassa ja Pomarkussa. Yli 100 ilmaantuvuuden alueita ovat Pori, Rauma, Säkylä, Kankaanpää ja Kokemäki ja Jämijärvi.  Porissa tilanne on selkeimmin huonontunut kahden viime viikon aikana.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 43

Viime viikolla todettiin 136 uutta tapausta. Tartunnanlähde tai paikka selvisi viime viikolla 83 % tapauksissa, mikä on edelleen erinomainen luku. Poikkeuksellista on, että viime viikolla vain 15 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla.

Tartunnoista vain 3 % on suoraan ulkomailta. 93 % tartunnoista on omasta sairaanhoitoiiristä.

Tartunnoista 35 % todettiin samasta taloudesta. Ystävä- ja lähipiiristä todettiin 14 % ja vapaa-ajan vietosta 6 tartuntaa. Työpaikalta saatuna todettiin vain 10 % tartunnoista, mutta huolestuttavasti suuri osa näistä todettiin sote-toimialan työpaikoilla. Tartuntoja on saatu työtoverilta tai ne ovat syntyneet tilanteissa, joissa Covid-infektio ei ole ollut tiedossa aiemmin. Harrastustoiminnassa todettuja tartuntoja tai ravintolatartuntoja ei todettu yhtään viime viikolla. Ei myöskään tartuntoja, jotka olisi voitu liittää yleisötapahtumiin.

Rekisterin mukaan myöskään oppilaitoksissa tai varhaiskasvatuksessa ei todettu viime viikon aikana yhtään tartuntaa, lukuun ottamatta yhtä työntekijän tartuntaa koulussa.

Satakunnassa eristyksessä 5.11.2021 on yhteensä 223 Covid-9 –potilasta ja karanteenissa on noin 640 koronalle altistunutta henkilöä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 43

Viikolla 43 Satakunnassa otettiin yhteensä 3901 näytettä, joista positiivisia oli 3,5 %. Kokonaisnäytemäärä oli hieman edeltäviä viikkoja matalampi ja positiivisten näytteiden osuus korkeampi kuin edellisellä viikolla. Edelleen Satakunnassa näytteiden otto on kuitenkin aktiivista. SataDiagin tutkimissa näytteissä positiivisten näytteiden osuus oli korkeampi, ollen 5,2 %.  

 

Erikoissairaanhoidon kuormitus on kohtuullista, Porin perusturvan osastoilla tilanne on vaikea

Erikoissairaanhoidon tarve Satakunnassa on jatkunut maltillisena. Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 4 eristyksessä olevaa Covid-potilasta, tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta. Perusterveydenhuollon yksiköiden vuodeosastoilla on jopa 31 koronapotilasta, joista 30 Porin perusturvan vuodeosastoilla.

Arvioidaan, että sairaalahoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 10-15 uutta potilasta, joista tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-3 potilaalle. Tämä potilasmäärä pystytään hoitamaan Satasairaalassa ilman erityisjärjestelyjä. Ajoittain päivystys on kuitenkin ollut ruuhkautunut koronapotilaiden takia.

Perusterveydenhuollon kuormitus on aiemman arvion mukaan lisääntynyt, sillä osa sairastuneista hauraista ja monisairaista potilaista on rajattu raskaiden hoitojen ulkopuolelle. Porin perusturvan vaikeaa tilannetta selittävät Noormarkun kotikuntoutusosaston, Noormarkun ja Ulvilan vuodeosaston ja Attendon Kuninkaanhaan hoitokodin epidemiat, joista on tiedotettu tänään erikseen.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on hoidettu yhteensä 137 sairaalahoitoa vaatinutta koronapotilasta, joista 16 on ollut tehohoidossa. Koronakuolemia on ollut yhteensä 34, joista 21 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä.

Puutteellinen rokotesuoja on ollut 89 % kaikista erikoissairaanhoidossa olleista potilaista. Täysin rokottamattomia on ollut 79% erikoissairaanhoidossa hoidetuista. Potilaiden keskimääräinen ikä (mediaani) on ollut 60,5 vuotta ikähaarukassa 1-98. Lapsia on hoidossa ollut vain kolme, eikä heistä kellään ole ollut vakavaa tautia.

Kaksi rokotusta saaneita on ollut erikoissairaalahoidossa 13 henkilöä, iältään yhtä lukuun ottamatta yli 80 -vuotiaita.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla ja hoivalaitoksissa viime viikkoina sairastuneet ovat olleet valtaosin kahdesti rokotettuja. Kyseiset potilaat ovat iäkkäitä ja monisairaita ja toisesta rokotuksesta on ollut aikaa noin viisi kuukautta. Tässä ikäryhmässä rokotteiden teho ei ole yhtä hyvä kuin muilla ja rokotteen teho hiipuu aiemmin. Siksi on olennaisen tärkeää, että lähiympäristö ja potilaita hoitavat henkilöt on rokotettu mahdollisimman kattavasti ja että kolmannet rokotukset annetaan THL:n suosituksen mukaisesti.

Valtakunnallisessa tarkastelussa viimeisen kahden kokonaisen viikon aikana (18.10.–31.10.) rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon 12 kertaa useammin kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut henkilöt. Erikoissairaanhoitoon joutumisen todennäköisyys on ollut suurin 40−69-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä. Satakunnassa erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrä kahden viikon aikana on niin pieni, että siitä ei voida prosenttiosuuksia laskea.

 

Rokotusten edistyminen Satakunnassa, rokotuskattavuutta on edelleen nostettava

Satakunnassa ensimmäisen annoksen oli eilen saanut 75,1 % koko väestöstä (koko Suomessa 75,5 %), kaksi annosta 68,7 % (koko Suomessa 69,8 %). Satakunnassa ensimmäisten annosten osalta ollaan vain aavistuksen jäljessä valtakunnallisesta keskitasosta, tehosteannosten osalta eroa valtakunnalliseen keskiarvoon on kuitenkin 1,1 %.

Valtakunnallisesti on uutisoitu, että kuluvana päivänä yli 12-vuotiaan väestön täysi rokotussuoja tavoittaa 80 % tavoiteluvun.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Satakunnan kunnat rokottavat aktiivisesti sekä koronaa, että influenssaa vastaan. Rokotuksen ottaminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoiksi ja erilaisia ajanvarauksettomia mahdollisuuksia rokotusten ottoon on pyritty järjestämään.

 

Kolmannet koronarokotukset laajenivat ja influenssarokotukset alkavat

Influenssarokotukset ovat alkaneet koko Satakunnassa ja kunnat ovat tiedottaneet asiasta erikseen.

Lisäksi Satasairaalassa rokotetaan aiemaan tapaan sellaisia potilasryhmiä, joiden hoitokäyntien yhteydessä se on mielekästä ja järkevää.

Ihanteellinen aika ottaa influenssarokote on marraskuusta joulukuuhun, jotta suoja ehtii kehittyä ennen influenssakauden alkua ja kestää koko kauden. Influenssarokote voidaan antaa samaan aikaan koronarokotteen kanssa.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

ATTR on tarkastellut alueellisia suosituksia epidemiatilanteen johdosta.

Aktiivisena jatkuvan epidemiatilanteen takia Satakunnassa on edelleen voimassa laaja maskisuositus. Erityisen tärkeää on, että suu-nenäsuojusta käytetään kattavasti asioitaessa tai vierailtaessa sairaaloissa tai hoitolaitoksissa.

Etätyösuositusta suositellaan 15.11.2021 jatkamaan hybridimallina, mahdollistaen henkilöstön joustava etätyöskentely silloin kun se työn luonteeseen sopii. Lähityössä on tarpeen huomioida koronavirukselta suojautuminen ja edistää järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Maskien käyttöä suositellaan tilanteissa, joissa ihmisiä kohdataan. Työnantaja päättää etätyön tekemisestä ja maskin käytöstä työpaikalla.

Kaikki voimassa olevat suositukset löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta osoitteesta https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset