Satakuntalaisilla on maanantain jälkeen todettu neljä uutta COVID-tapausta. On kaikkien vastuulla, että tilanne saadaan pidettyä hyvänä.

Tiedote 7.10.2020 kello 16.30

Satakuntalaisilla on maanantain jälkeen todettu neljä uutta COVID-tapausta. Tapauksia on nyt kaikkiaan 102, näistä viimeinen ei ole vielä päivittynyt koronakarttaan. Koronatilanne on Suomessa selvästi huonontunut ja se heijastaa myös alueellemme. Esiintyvyys on Satakunnassa edelleen manner-Suomen alhaisin (THL:n koronakartassa tänään 3,7 / 100 000 / 14 vrk). Jatkuvaa valppautta kui-tenkin tarvitaan, jotta tilanne ei pääse huononemaan. Joukkokokoontumisia on syytä välttää ja varotoimia noudattaa. Tilanteen säilyminen hyvänä on jokaisen meidän vastuulla.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Kaikkien tapausten tartunnanlähteet on selvitetty yhteistyössä kuntien kanssa. Yksi tartunnan saaneista oli jo aiemmin karanteenissa liittyen Vaasan opiskelijariennoissa saatuun tartuntaan, yksi tartunta on suoraan ulkomailta ja kaksi henkilöä ovat todennäköisesti saaneet tartunnan pääkaupunkiseudulta. Toiseen näistä liittyy SataEdun ra-kennuspuolen ryhmän joukkoaltistuminen Ulvilassa, josta Porin kaupunki ja oppilaitos tiedottivat aamulla. Lähikontaktit on asetettu karanteeniin, Porin perusturvan hoitajat ovat yhtä lukuun ottamatta tavoittaneet kaikki altis-tuneiksi määritellyt. Oppilaitokseen liittyen heitä on 23. Lisäksi Satakunnassa eilen todettiin COVID vaasalaisella henkilöllä, jonka tartunta oli myös peräisin opiskelijatapahtumasta. Eri puolilta Suomea tulee alueelle ilmoituksia altistumistilanteista, joiden vuoksi satakuntalaisia joudutaan asettamaan karanteeniin. Karanteenipäätöksen tekee kotikunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Kaikissa ratkaisuissa noudatetaan kansallisia linjauksia. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/karanteeni-eristys-ja-karanteenia-vastaavat-olosuhteet

Mitä karanteeni tarkoittaa?

Väestöllä tuntuu olevan epäselvyyttä siitä, mitä karanteeni tarkoittaa. Kyseessä on tartuntatautilain perusteella annet-tava viranomaismääräys, jonka avulla pyritään estämään tartunnan leviäminen väestössä. Kun henkilö määrätään karanteeniin hän saa kunnan tartuntatautiviranomaisilta kirjalliset ohjeet ja viranomasimääräyksen.

Tartuntatautipäiväraha korvaa hänen ansionmenetyksensä, vaikka hän ei ole sairas. Hän ei saa olla lähikontaktissa muihin henkilöihin kuin perheenjäseniinsä ja hänen tulee pysyä kotona tai siinä paikassa, joka karanteenipaikaksi sovitaan. Karanteeni on nykymääräysten mukaan 14 vuorokauden mittainen viimeisestä altistumisesta lukien. Sairastuneen potilaan kanssa samassa taloudessa asuvan karanteeni on 21 vuorokautta potilaan oireiden alusta alkaen. Valtakunnassa noudatetaan yhtenäistä ohjeistoa.

Yleinen ajatusvirhe erityisesti joukkoaltistuksissa on, että pelätään tartuntaa, kun on oltu tekemisissä henkilön kanssa, joka on asetettu karanteeniin. Karanteeniin asetettu ei kuitenkaan ole tartuttava, ellei hän sairastu. Karanteeniin asetetun perheenjäsenet saavat pääsääntöisesti liikkua normaalisti. Jos karanteenissa oleva henkilö kuitenkin sairastuu, hänen tulee hakeutua viipymättä testiin ja tällöin myös perheen pitää pysyä kotona, kunnes vastaus saadaan.

Toisin kuin matkustamiseen liittyvää vapaaehtoista karanteenia, karanteenia ei voi lyhentää altistuksen jälkeisellä testaamisella. Tämä siksi, että oireettoman henkilön testaamisella nähdään vain tilanne testauspäivänä. Infektio voi olla itämässä eikä yksittäinen negatiivinen testi sitä poissulje. COVID-infektion itämisaika on 1-12 vuorokautta, tavallisimmin noin 4-5 vuorokautta. THL on tehnyt mallinnuksia siitä, voidaanko karanteenia lyhentää ja jäämme odottamaan valta-kunnallista päätöstä asiassa.