Satapsykiatria-uudisrakennus nousee Satasairaalan kampukselle

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 4.7.2019 poikkeusluvan Satapsykiatria-uudisrakennushankkeelle.

Satapsykiatria on osa satakuntalaista mielenterveys- ja päihdepotilaiden palvelujärjestelmää ja palvelee kaikkia satakuntalaisia. Päätöksen perusteina ovat alueen palvelutarve, päivystysasetuksen mukaisen psykiatrisen hoidon turvaaminen, mahdollisuus toiminnan kehittämiseen ja hoitoprosessien uudistamiseen sekä terveelliset ja turvalliset tilat potilaille ja henkilöstölle.

Uudisrakennukseen sijoittuvat

  • vanhuspsykiatrian sisältävät aikuispsykiatrian osastot ja avohoidon toiminnot (Porin alue ja erityispoliklinikat)
  • Porin alueen nuorisopsykiatrian osaston ja avohoidon toiminnot
  • lastenpsykiatrian osaston ja avohoidon toiminnot
  • toiminnallisten terapioiden yksikkö
  • sairaalakoulu
  • psykiatrian hallinto
  • tilat lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoille
  • tilat tieteelliseen tutkimukseen
  • tilat potilasjärjestöille ja vapaaehtoistoiminnalle

Satapsykiatria-uudisrakennus nousee Satasairaalan Tiilimäen kampukselle ja sen tilat tulevat Satakunnan sairaanhoitopiirin omistukseen. Tilat mahdollistavat psykiatrisen hoidon siirtämisen vuonna 1903 käyttöönotetusta Harjavallan sairaalasta muun erikoissairaanhoidon yhteyteen Poriin.  Uudisrakennushankkeen varsinaiset rakennusinvestointia koskevat kustannukset ovat yhteensä 50 902 000 euroa.