Satapsykiatrian akatemia alkaa kouluttaa Satakunnan lääkäreitä verkossa

Satapsykiatrian akatemia on julkaissut ensimmäisen verkkokurssinsa M1-lähetteen tekeminen Googlen Classroom -sovellukseen.  Kurssi on tarkoitettu terveyskeskusten ja päivystysten lääkärien perehdyttämiseen.

Satapsykiatrian akatemia on Satapsykiatrian (Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon vastuualue) verkkokoulutuskokonaisuus. Satapsykiatrian akatemia tuottaa erilaisia verkkokoulutuksia psykiatrian alalta sekä Satapsykiatrian että Satakunnan alueen lääkäreiden tarpeisiin. Seuraava verkkokoulutus on jo suunnitteilla. Sen aiheena on potilaan somaattisen statuksen tutkiminen ennen psykiatriseen hoitoon ohjaamista.

Verkkokurssin aiheeksi tarkkailulähetteen tekeminen valikoitui, koska melko usein puutteellisesti täytetyt M1-lähetteet aiheuttavat vastaanottavalle lääkärille ongelmallisen tilanteen. Joskus esimerkiksi potilas joudutaan palauttamaan uuteen M1-arvioon, jos lähete on hyvin puutteellinen. Tahdosta riippumattomaan hoitoon lähettämiselle on tiukat kriteerit, koska lähetteessä puututaan yksilön itsemääräämisoikeuteen. M1-tarkkailulähetettä käytetään, kun potilas lähetetään psykiatriseen arvioon hänen tahdostaan riippumatta. 

M1-lähetteen tekeminen -verkkokurssi koostuu kolmesta verkkotehtävästä. Ensimmäisessä osiossa akuuttipsykiatrian ylilääkäri Teemu Elo pitää verkkoluennon tarkkailulähetteen tekemisestä. Toinen osio on myös videotallenne, johon on kuvattu kuvitteellinen potilaan haastattelutilanne terveyskeskusvastaanotolla. Haastattelijana toimii vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu ja potilaana sairaanhoitaja Jarkko Viljanen. Haastattelun katsottuaan kurssin osallistuja tekee näkemänsä ja kuulemansa perusteella potilaasta tarkkailulähetteen. Kolmannessa osiossa on väärin täytetty M1-lähete, josta kurssilaisen on löydettävä virheellisesti täytetyt kohdat ja ehdottaa niihin oikealaista korjausta.

Satapsykiatrian akatemian verkkokurssi M1-lähetteen tekeminen on suunnitellut ja toteuttanut Satapsykiatrian akatemian projektiryhmä. Kaikki materiaali, videot mukaan lukien, on tehty itse. Verkkokurssi on tehty ajatellen satakuntalaisia tarpeita, mutta verkkokurssille voi osallistua myös maakunnan rajojen ulkopuolelta.

Osallistuakseen verkkokurssille lääkäri tarvitsee gmail-osoitteen. Osoite tarvitaan Googlen palveluihin kirjautumiseen. Lisäksi osallistuja tarvitsee verkkokurssin koodin, jolla kirjautua kurssille sisään. Satakunnan alueen terveyskeskukset saavat omassa tiedotteessaan koodin sisäänkirjautumista varten.