Satasairaala joutuu siirtämään kiireettömiä leikkauksia 29.-30.3.2022

Tälle viikolle 29.-30.3.2022 suunniteltuja kiireettömiä, toimenpiteen jälkeen vuodeosastohoitoa vaativia leikkauksia joudutaan siirtämään eteenpäin. Siirrettäviä leikkauksia on yhteensä noin 20. Siirroilla turvataan Satasairaalan valmius hoitaa päivystyksellistä ja kiireellistä leikkausta vaativat potilaat. Päivystykselliset ja muut kiireelliset sekä  syöpäsairauksien hoitoon liittyvät leikkaukset tehdään normaalin käytännön mukaisesti.

Syynä kiireettömän toiminnan rajoittamiselle ovat poikkeuksellinen Covid-kuormitus ja henkilöstövajaus koronon aiheuttamien sairauspoissaolojen johdosta, jota voimassa oleva ylityö- ja vuoronvaihtokielto hankaloittaa.  

Pyrimme järjestämään uudet leikkausajat mahdollisimman nopeasti.

Pahoittelemme leikkausten siirroista syntyviä viiveitä ja haittoja.