Satasairaala muistuttaa potilasvierailujen rajoituksista ja suojainkäytännöstä

Satasairaalan vierailuja koskevan ohjeistuksen tarkoituksena on suojata sekä sairaalassa hoidettavana olevia potilaita että henkilökuntaa COVID-tartunnalta.

Jos sinulla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia, sairaalavierailu muodostaa vakavan tartuntatautiriskin ja vaarantaa potilasturvallisuuden. Älä siis vieraile sairaalassa, jos sinulla on lieviäkin oireita.

Terveet, oireettomat läheiset voivat vierailla rajoitetusti tapaamassa sairaalahoidossa olevia potilaita. Vierailijoiden määrä on korkeintaan kolme läheistä. Vierailijat ilmoittautuvat yksikön kansliassa, jossa he saavat vierailuun liittyvät toimintaohjeet ja tarvittaessa myös suojaimet.

Henkilökunta ohjeistaa vierailijat  käsihuuhteen ja suojaimien käytössä. Jos potilas on yli 70-vuotias tai immuunipuutteinen, vierailijat käyttävät vierailun ajan visiiriä tai kirurgista suunenäsuojusta. On myös muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä potilaisiin että henkilökuntaan.

Yhteisillä toimilla suojaamme toinen toisiamme koronavirustartunnalta!