Satasairaala on sairaanhoitopiirien ykkönen vuoden 2021 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaohjauksen laatua mittaavassa CLES-kyselyssä

Opiskelijaohjauksemme laatu oli kansallisessa sairaanhoitopiirien vertailussa Suomen parasta keskiarvolla 9.10 CLES-palautteiden perusteella. Opiskelijat arvioivat opiskelijaohjauksen laadun toiseksi parhaaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (ka 9.05) ja kolmanneksi parhaaksi Essoten (8.93).

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat arvioivat harjoitteluaikana muun muassa työyksikön ilmapiiriä, hoidon/asiakastyön lähtökohtia, ohjauksellisia lähtökohtia sekä ohjaussuhteen toimivuutta asteikolla 1-10 vastaamalla CLES-kyselyyn,  jota käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti mittaamaan opiskelijaohjauksen laatua ja oppimisympäristöä.

Vuonna 2021 meillä kyselyyn vastasi 468 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 64,9 %. CLES-tulosten perusteella meillä ohjattua harjoittelua suorittavat opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskelijaohjauksen laatuun. Ohjaussuhteen toimivuus saa opiskelijoilta erittäin hyvän keskiarvon, samoin ohjaukselliset lähtökohdat ja hoidon/ asiakastyön lähtökohdat. Ohjaussuhteessa opiskelijat arvostavat yksilöllistä ohjausta, yhteistyösuhteen tasa-arvoisuutta, molemminpuolista vuorovaikutusta, kunnioitusta ja hyväksyntää sekä ohjaajan myönteistä suhtautumista ohjaustehtävään. 

Sosiaali- ja terveysalalla suoritettava harjoittelu ja työssäoppiminen ovat osa ammattiin valmistavaa koulutusta. Harjoitteluyksikkömme tarjoavat opiskelijoille mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta, jota kehitämme jatkuvasti saamamme palautteen avulla.

Harjoittelua parhaillaan suorittavat fysioterapiaopiskelijat, Teemu Levänen, Emmi Talja, Jenna Laakso, Sari Jokimäki ja Tuomas Puisto pitävät opiskelijoiden ohjausta ammattitaitoisena ja arvostavat mahdollisuutta tutustua usean eri yksikön toimintaan.
Harjoittelua parhaillaan suorittavat fysioterapiaopiskelijat Emmi Talja, Tuomas Puisto, Teemu Levänen, Sari Jokimäki ja Jenna Laakso pitävät opiskelijoiden ohjausta ammattitaitoisena ja arvostavat mahdollisuutta tutustua usean eri yksikön toimintaan.