Satasairaalaan on turvallista tulla hoitoon

Satasairaalassa on muutaman viikon ajan lisätty kiireetöntä toimintaa sekä poliklinikoilla että leikkaussaleissa siten, että nämä toimivat vähitellen lähes koko kapasiteetillaan. Myös uniapneapoliklinikka on käynnistynyt uudelleen. Silmätaudeilla leikataan kaihipotilaita lähes normaali määrä. Kesällä lisäämme leikkauskapasiteettia aiempiin kesiin verrattuna huomattavasti, mikäli pandemiatilanne sen sallii.

Hallituksen antamista yli 70-vuotiaiden potilaiden rajoitussuosituksista johtuen emme ole kutsuneet hoitoon tätä ikäryhmää muuten kuin kiireellisessä hoidossa. Olemme erittäin huolissamme kyseisen ikäryhmän hoidon tarpeesta ja sen toteutumisesta. Suomessa ei ole yhtenäistä linjaa siitä, miten tämän riskiryhmän potilaiden tutkimukset ja hoito tulisi toteuttaa. Olemmekin Satasairaalassa päättäneet, että tulemme järjestämään jatkossa yli 70-vuotiaille tarkoitettuja päiviä, jolloin heitä pystytään turvallisesti tutkimaan ja hoitamaan pitämällä turvavälit ja suojautumalla riittävästi. Tällaisia päiviä tullaan järjestämään erityisesti silmätaudeilla, mutta myös muilla poliklinikoilla mahdollisuuksien mukaan. Yli 70-vuotiaiden leikkaushoitoakin pyritään lisäämään, jos hoito vain pystytään toteuttamaan turvallisesti ajatellen myös leikkauksen jälkeistä jatkohoitoa heräämössä ja osastoilla.

Satasairaala organisoi jatkossa turvallisen hoitoprosessin myös yli 70-vuotiaille, joten hoitoon kutsua on turvallista noudattaa! Kutsun yhteydessä tarkistamme aina, ettei kenelläkään ole hengitystieoireita eikä kontakteja oireisiin henkilöihin. Jos pandemiatilanne vaikeutuu rajoitusten purkautuessa, muutamme jälleen toimintaa siten, että kaikkein kiireisimmät potilaat saavat tarvitsemansa hoidon. Tilannetta seurataan aktiivisesti koko

Toimintojen vähentäminen koronakriisin alussa

Koronakriisin alussa jouduimme vähentämään kiireetöntä toimintaa (poliklinikoita ja leikkaushoitoa) merkittävästi, koska valtiovalta velvoitti meidät varautumaan suureen määrään koronainfektiopotilaita ja lisäämään mm. tehohoitokapasiteettia. Tällöin jouduttiin nopealla aikataululla kouluttamaan erityisesti leikkausosaston hoitajia tehopotilaiden hoitoon. Jouduimme myös muokkaamaan sairaalan tiloja siten, että lisääntynyt tehohoito voitaisiin toteuttaa. Perustimme pandemiapoliklinikan ja pandemiaosaston, ja vähensimme muuta vuodeosastohoitoa.

Pandemiatilanne Satakunnassa on rauhallinen

Hallituksen tekemien rajoituspäätösten seurauksena pandemiatilanne on ollut Suomessa hyvin rauhallinen lukuun ottamatta Uuttamaata. Satakunnassa on koko aikana todettu vain 53 Covid-positiivista henkilöä ja sairaalahoitoa on tarvinnut vain 7 potilasta, joista 2 tehohoitoa. Koronatestejä tehdään oireisille joka päivä Satakunnassa noin 100 ja oireisia koronaepäiltyjä on karanteenissa useita päivittäin odottamassa vastausta koronatestistä. Positiivisia on löytynyt kuitenkin viimeisen kuukauden aikana vain yksi. Olemme silti koko ajan varautuneita siihen, että tilanne voi muuttua. Tosiasia on kuitenkin se, että Satakunnassa on tällä hetkellä todella pieni riski saada tartunta. Hyvä käsihygienia ja turvavälien pitäminen on vähentänyt muitakin tulehdussairauksia, erityisesti lapsilla ja keuhkokroonikoilla, joiden osastohoidon tarve on ollut vähäistä.