Satasairaalalle tunnustus työturvallisuuden parantamisesta

Ryhmäkuva henkilöistä työsuojeluvaltuutettu Sisko Pakarinen, sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto sekä työsuojeluvaltuutetut Susanna Tasku ja Jari Hakala
Työsuojeluvaltuutettu Sisko Pakarinen, sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto sekä työsuojeluvaltuutetut Susanna Tasku ja Jari Hakala kiittävät koko henkilöstöä tuloksekkaasta työturvallisuuden parantamistyöstä.

 

Satasairaala sai tunnustuksen pitkäjänteisestä työturvallisuuden parantamisesta Nolla tapaturmaa –foorumissa. Satasairaala saavutti työturvallisuuden tason III (suuntana maailman kärki) tasoluokituksen.

Satasairaalan työtapaturmien määrä laski lähes 40 %, minkä ansiosta tunnustus saatiin. Satasairaalassa kaksi kolmasosaa henkilöstöstä on suorittanut työturvallisuusperehdytyksen.

Avain hyvään turvallisuuskehitykseen on nolla tapaturmaa –tavoitteeseen sitoutumisessa. Nyt pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa tulosta. Siitä suuret kiitokset koko henkilöstölle.

- Satasairaalassa johto tekee turvallisuuskierroksia, työtapaturmat tutkitaan ja niistä opitaan. Henkilöstön turvallisuusosaamista on lisätty verkkokoulutuksen avulla, Satasairaalan työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa kertoo.

Tasoluokituksen kriteerit on luotu yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa. Tasoluokitukseen vaikuttaa muun muassa työpaikan työtapaturmataajuus ja tapaturmien vakavuus. Lisäksi edellytyksenä on, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Vuosittaisen tasoluokituksen sai kaiken kaikkiaan 87 työpaikkaa eri toimialoilta.

Mikä on Nolla Tapaturmaa –foorumi?

Nolla tapaturmaa -foorumi on 450 työpaikan verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. Se tarkoittaa sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen.