Satasairaalan kehittämishankkeille kolmas palkinto ja kunniamaininta Näytöllä tuloksiin –kilpailussa

Satasairaalan kehittämishankkeet saivat kolmannen palkinnon ja kunniamaininnan Näytöllä tuloksiin -kilpailussa, jonka palkinnot luovutettiin perjantaina 9.6.2022 terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa Helsingissä.

Satasairaalan kuudella aikuisten vuodeosastolla toteutettu kehittämishanke Potilaan unen tukeminen vuodeosastolla palkittiin kolmannella palkinnolla. Sekä hankkeen alussa että lopussa haastateltiin yli sataa vuodeosastopotilasta.

- Kehitimme toimintamallin hoitajien käyttöön potilaan unen laadun parantamiseksi. Toimintakäytäntöjä on arvoitu sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan osalta, ja niiden on todettu parantavan potilaiden unta ja levonsaantia, kertoo kehittämisylihoitaja Marita Koivunen. –Vuodeosastopotilaan kiputilan ja muiden sairauden oireiden, pelkojen ja huolien lisäksi huomioitavia asioita ovat esimerkiksi valaistus, lämpötila ja ääniympäristö.

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto sai kunniamaininnan vauvamyönteisen toiminnan kehittämisestä tutkimusnäyttöön  perustuvien yhtenäisten hoitokäytäntöjen luomiseksi. Tavoitteena on edistää sairaana vastasyntyneenä, ennenaikaisena tai pienipainoisena syntyneiden vauvojen ja perheiden varhaista imetystä ja läheisyyttä. Keinoja ovat esimerkiksi varhainen iho-kontakti heti jo synnytyssalissa, äidin ja vauvan erossaoloajan minimointi, perhehuoneiden käyttö, yksilöllinen vanhempien ohjaus ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen kotiutumisen jälkeen.

Kolmas palkinto
Kolmannen palkinnon vastaanottivat projektisuunnittelija Minna Heino, kehittämisylihoitaja Marita Koivunen, sairaanhoitaja Johanna Hakala ja kunniamaininnan ylihoitaja Tuula Kuivalainen, osastonhoitaja Eija Koskinen ja sairaanhoitaja Hanne Väyrilä-Hautamäki.