Satasairaalan simulaatiokeskus nostaa sosiaali- ja terveysalan ammatillisen täydennyskoulutuksen Satakunnassa uudelle tasolle

Uusi simulaatiokeskuksemme tarjoaa monipuoliset, viimeisintä teknologiaa hyödyntävät harjoittelutilat potilasturvalliseen moniammatilliseen täydennyskoulutukseen. Simulaatiokeskuksen koko on 370 m² verran ja se sisältää kaksi muunneltavaa simulaatiotilaa, kodinomaisen tilan ja ambulanssin. Kaikilla neljällä tilalla on oma ohjaamonsa, mikä mahdollistaa simulaatioharjoituksen ohjaamisen rauhallisessa ympäristössä.  

Simulaatiokeskuksessa on myös opetustila teorialuentoja, laite-esittelyjä ja kädentaitopajoja varten. Opetustilassa sijaitsee myös kaksi toimenpideharjoitteluun käytettävää simulaattoria.

Simulaatio-opetus vahvistaa ammatillista osaamista

Simulaatio-opetus on tehokas ammatillista osaamista vahvistava koulutusmuoto, jossa pyritään mahdollisimman todentuntuiseen käytännön työtaitojen harjoittamiseen. Simulaatiokoulutuksessa voidaan harjoitella niin teknisiä taitoja, kuten elvytystä tai potilaan tutkimista sekä ei-teknisiä taitoja, kuten asiakkaan kohtaamista, henkilöiden välistä kommunikaatiota tai tilanteen johtamista. Simulaatiokoulutus mahdollistaa turvallisen virheet sallivan harjoittelun ja siinä yhdistyvät monet oppimistavat.  

Simulaatiokoulutuksessa käydään läpi oppimistavoitteet ja teoria tai malli siitä, mitä halutaan harjoitella. Osa simulaatiokoulutuksessa mukana olevista henkilöistä osallistuu itse harjoitukseen ja osa seuraa harjoitusta seurantatilasta videolaitteiden välityksellä. Simulaatioharjoitus on mahdollista videoida ja tallennetta voi käyttää apuna simulaatioharjoituksen päättävässä oppimiskeskustelussa.

Satasairaalassa työskentelee tällä hetkellä noin 60 kouluttautunutta simulaatio-ohjaajaa. Ohjaajat ovat sekä lääkäreitä että sairaanhoitajia. Simulaatiokeskuksen toimintaa koordinoi ja kehittää simulaatiokoordinaattori Jenni Lehtonen. 

Simulaatiokeskuksen tilat palvelevat jatkossa koko Satakuntaa

Simulaatiokeskusta käytetään aluksi etupäässä Satasairaalan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja lääketieteen opiskelijoiden opetukseen. Ensi vuonna simulaatiokoulutuspalvelut laajenevat Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten täydennyskoulutukseen. Tarjoamme tiloja ja osaamista myöhemmin myös muiden yrityksien ja yhteisöjen koulutuskäyttöön 

Simulaatiokeskus rakennettiin sorapohjaiseen tyhjään tilaan sairaalan pohjakerrokseen ja kustannukset olivat noin miljoona euroa.

Toimintaa simulaatiokeskuksessa
Sairaanhoitaja Janina Järvinen, erikoislääkäri Tanja Ahtiainen ja erikoistuva lääkäri Heta Lähteenoja esittelivät tänään järjestetyssä simulaatiokeskuksen mediatilaisuudessa toimintaa elvytyssimulaatiossa.