Selkokieli on laatua ja tasa-arvoa!

Toimittaja Riikka Suominen arvostelee Apu-lehden kolumnissa uuden ilmastolakiluonnoksen vaikeakielisyyttä. Kansalaisilla on mahdollisuus kommentoida luonnosta, mutta se on kapulakielen ja monimutkaisten lauserakenteiden vuoksi käytännössä mahdotonta. Suominen vaatiikin, että julkinen viestintä pitää tehdä selkokielellä, kuten meillä Satasairaalassa on tehty.

Otetaan kaikki mallia Satasairaalasta!

Selkokieli on yksinkertaista suomen kieltä, jota on yleiskieltä helpompi lukea ja ymmärtää. Suominen kirjoittaa kolumnissa: ”Satasairaalassa potilaille suunnattu tieto on selkokielellä, samoin esimerkiksi henkilökunnan työturvallisuusohjeet. Ajatus on, että kaikki hyötyvät ymmärrettävästä viestinnästä. Rakastan ideaa erityisesti, koska sairaalaan joutuva on usein haavoittuvassa asemassa. Samoin sosiaaliturvaa hakeva. Siksi pitää vaatia, että Kelan lähettämän kirjeen tai OmaKantaan kirjatun diagnoosin ymmärtää yhdellä vilkaisulla. Myös henkilö, jolle suomi ei ole äidinkieli.”

Toimittaja Suominen on asian ytimessä. Ymmärrettävä kieli edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta, se lisää sairaalassa potilasturvallisuutta ja se on myös merkki hyvästä ja laadukkaasta asiakaspalvelusta. Haluamme täällä Satasairaalassa jatkaa onnistumisia ymmärrettävän kielen parissa. Selkokieli sopii kaikille!