Sini Gahmberg aloittaa Satasairaalan viestintäpäällikkönä 3.5.2021

Filosofian maisteri Sini Gahmberg on valittu Satasairaalan viestintäpäälliköksi. Viestintäpäällikön tehtävä on uusi. Gahmberg aloittaa tehtävässä 3.5.2021.

Viestintäpäällikkö vastaa Satasairaalan viestinnän kehittämisestä, suunnittelusta, toteuttamisesta ja seurannasta sekä budjetoinnista. Viestintäpäällikkö kuuluu myös sairaanhoitopiirin johtoryhmään.

Gahmberg siirtyy tehtävään  Posiva Oy:n viestintäpäällikön toimesta.