Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelu COVID-19 virusepidemian aikana

Satasairaalan johtajaylilääkärin päätöksellä 24.3.2020 potilas/asiakastyössä suunnitellut (sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla Jobiili-varauksien mukaiset ja oppilaitoksen vahvistamat sekä muutoin sovitut) kevään 2020 harjoittelujaksot on peruttu 16.3.2020 alkaen.

Ennen 16.3.2020 (sosiaali- ja terveysalan opiskelijat) alkaneet harjoittelujaksot saa suorittaa loppuun huomioiden kuitenkin yksiköiden toiminnassa ja henkilöstön sijoittumisessa tapahtuvat muutokset, joiden johdosta harjoittelujakso voidaan keskeyttää.

Opintojen loppuvaiheessa olevien keväällä valmistuvien mahdollisuudet suorittaa tutkinto pyritään turvaamaan jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen varmistamiseksi olosuhteet ja resurssit huomioiden.