Suomen ensimmäinen sairaanhoitopiiri sertifioitu työterveys- ja työturvallisuusstandardin mukaisesti

Iloinen työturvallisuuden työryhmä hurraa sertifikaatin kunniaksi.

- Olemme erittäin ylpeitä Satakunnan sairaanhoitopiirille myönnetystä työterveyttä ja –turvallisuutta koskevasta ISO45001 -sertifikaatista, jolla on suuri merkitys Satasairaalan turvallisuus- ja hyvinvointikulttuurin rakentamisessa, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto iloitsee.

Nyt myönnetty sertifikaatti on Suomen ensimmäinen sairaanhoitopiirille myönnetty sertifikaatti, mikä on hieno kehitysaskel julkiselle sote-alalle.

- Standardi sopii mainiosti myös julkiselle sektorille ja luo perustan hyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamiselle, ISO45001 -järjestelmän käyttöönoton projektipäällikkö Katri Mannermaa jatkaa.

Turvallisuustyön kehittäminen ei pääty sertifikaatin myöntämiseen, vaan työ jatkuu ennaltaehkäisevällä toiminnalla, positiivisia onnistumisia huomioivalla turvallisuuskulttuurin edistämisellä sekä jatkuvalla oppimisella.

- Satasairaalan terveellinen ja turvallinen toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen, osallistavaan toimintaan, yhdessä oppimiseen sekä onnistumisten havaitsemiseen ja jakamiseen, Haavisto sanoo.

Johtamisen kaikille tasoille on kuvattu vuosikellot, prosessikuvaukset sekä kaikki TTT-ohjeet ovat päivitetty uuden onnistumista huomioivan kulttuurin ympärille. Työturvallisuutta, -terveyttä ja hyvinvointia johdetaan nyt joka tasolla vakioidusti. Johdon katselmuksissa arvioidaan johtamisen onnistumista.

- Pitkällä aikavälillä tuloksia alkaa syntyä, mutta muutos ei synny ilman työntekijän omaa oivallusta, mitä järjestelmällä ajetaan takaa, Mannermaa jatkaa.

Ilman työntekijöiden aktiivista omaa toimintaa oman hyvinvointinsa ja turvallisuutensa edistämiseksi turvallisuuskulttuuri voi jäädä reagoivalle tasolle.

- Edelleen tarvitaan työnantajan vahvaa sitoutumista ja vakioitua johtamista TTT-asioissa, mutta osallistava toiminta on tämän standardin avain turvalliseen ja terveelliseen toimintaan, Mannermaa painottaa.

Standardin käyttöönoton aikana Keva rahoitti turvallisuuskulttuurinmuutosprosessin, jonka toteutti Työterveyslaitoksen Anna-Maria Teperi. Hän on ansioitunut ns. safety II-kulttuurin kehittämiseen Suomessa. ISO-sertifikaatin myönsi Kiwa Inspecta.

ISO 45001 on työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästandardi sekä johtamismalli, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. ISO 45001 -standardin mukaisen johtamismallin tarkoitus on ehkäistä työperäisiä kuolemia, tapaturmia, vahinkoa terveydelle ja edistää työhyvinvointia. ISO45001:2018 sertifikaatti kattaa koko sairaanhoitopiirin toiminnan liikelaitoksineen.