Synnyttäjän puoliso tai tukihenkilö voi osallistua vuodeosastohoitoon 1.6.2020 alkaen

Ryhdymme asteittain purkamaan sairaalakäyntien ja -vierailujen rajoituksia Satakunnan rauhallisen koronatilanteen ja valtakunnallisten linjausten perusteella.

1.6.2020 alkaen Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella asuva oireeton puoliso tai tukihenkilö voi osallistua vuodeosastolla tapahtuvaan hoitoon. Synnytyksen aikana synnytyssalissa puolison tai tukihenkilön läsnäolo on ollut mahdollista rajoituksista huolimatta tähänkin asti. Synnyttäjällä on oikeus ottaa mukaansa puolison lisäksi doula niin toivoessaan.

Sen sijaan poliklinikkakäyntiin tai leikkaussalitoimenpiteeseen puoliso tai tukihenkilö ei edelleenkään voi toistaiseksi osallistua. Keisarileikkauksen jälkeen puoliso tai tukihenkilö voi tulla perheheräämöön niin kuin tähänkin asti.

Pyrimme noudattamaan Suomen kaikkien synnytyssairaaloiden yhteisiä linjauksia huomioiden kuitenkin paikalliset olosuhteet. Lisäämme rajoituksia uudelleen, jos koronavirustartuntojen määrä sairaanhoitopiirin alueella kääntyy nousuun.

On ehdottoman tärkeää noudattaa sairaalan antamaa ohjeistusta.
Muistamme myös hyvän käsihygienian ja turvavälit!