Tiedote SataMaidon listerialöydöksen vuoksi - Terveyshaitat epätodennäköisiä

SataMaito suoritti 12.5 varotoimena laajan tuotteidensa takaisinvedon (10.5., 11.5, tai 12.5. pakatut tuotteet), kun tehostetussa omavalvonnassa löytyi kahdesta näytteestä herkällä geenimonistukseen pohjautuvalla pikatestimenetelmällä listeriabakteeria.

Tarkoissa lisätutkimuksissa on paljastunut, että ainoastaan 12.5.2015 pakatussa ykkösmaitoerässä löytyi pieni pitoisuus listeria-bakteeria (korkeintaan 20 pesäkettä/g). Muissa laajoissa näytteissä ei ole listeriaa todettu viljelymenetelmällä. Pikamenetelmä voi osoittaa myös kuolleita bakteereita, jotka eivät ole tartuttavia. Ykkösmaito saatiin pois kuluttajilta varsin nopeasti ja todennäköisesti sitä ei ole juurikaan käyttöön. Terveysriskit tähän liittyen ovat siis epätodennäköisiä. Saatavana olevia SataMaidon tuotteita on turvallista käyttää.

Satakunnan sairaanhoitopiirin 20.5.2015 julkaisema tiedote.