Tietosuojavastaava auttaa tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä

Satasairaalan tietosuojavastaava Silja Iltanen neuvoo potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä.

- Henkilötieto tarkoittaa tietoa, josta sinut voidaan tunnistaa, kertoo Iltanen. - Potilastiedot ovat henkilötietoja, ja niiden käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kansallinen lainsäädäntö täydentää ja täsmentää yleistä tietosuoja-asetusta. Potilastietojen hallintaan ja käsittelyyn sovelletaan tietosuojalain lisäksi lakia potilaan asemasta ja oikeuksista ja lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Tietosuojan lainsäädännön vaatimukset, tiedonhallintalain vaatimukset ja tietojärjestelmien haasteet ovat viime aikoina merkittävästi lisääntyneet. Tietosuojavastaava seuraan tietosuojalainsäädäntöä ja neuvoo siihen liittyvissä kysymyksissä potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään sekä Satasairaalan henkilöstöä. Hän valvoo henkilötietojen käsittelyä, auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa ja toimii myös viranomaisten yhteyshenkilönä mahdollisissa tietoturvaloukkauksissa.

Lisätietoa tietosuojasta Satasairaalassa
https://www.satasairaala.fi/potilaille/potilaan-oikeudet-ja-tietosuoja/tietosuojavastaava

Lisätietoa tietosuojaoikeuksista ja henkilötietojen hallinnasta
https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot