Tuberkuloosintapauksen käynnistämä epidemiaselvitys on kesken

Porissa ilmenneen tuberkuloositapauksen johdosta käynnistynyt tuberkuloosin epidemiaselvitys on kesken. Toistaiseksi epidemiaselvityksessä ei ole löytynyt uusia tapauksia.

Infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä antaa medialle lisätietoja epidemiaselvityksen tarkemmasta kulusta tänään kello 16.30 – 18.00, puhelin 044 707 7932.