Tuhkarokkoaltistus Satasairaalan lasten päivystyksessä 13.1.2020

Altistuneita saattaa olla aiempaa enemmän, vain yksi tuhkarokkotapaus on todettu

Satasairaalan lasten päivystyksen odotustiloissa 13.1.2020 klo 12 - 16 asioineet ovat saattaneet altistua tuhkarokkotartunnalle.  Tuhkarokkoon sairastunut potilas odotti odotustilassa klo 12 - 14 ennen kuin epäily tuhkarokosta syntyi.

Odotustilojen remontti on aiheuttanut tilanteessa lisähaastetta. Lasten päivystyksessä ja lastenpoliklinikalla asioineisiin on oltu yhteydessä 15.1.2020 mennessä. Valtaosalla lapsista ja heidän saattajistaan on ollut rokotussuoja kunnossa. Tarvittavat täydennysrokotukset on ohjattu annettaviksi omassa terveyskeskuksessa ja ne, joille rokotusta ei ole voitu antaa on ohjattu saamaan immunoglobuliinia lasten osastolle.

Toivomme vielä, että Satasairaalan lastenosastolla vierailleet tai saattajana olleet tarkastavat, ovatko he liikkuneet edellä mainittuna aikana lasten päivystyksen odotustiloissa. Mikäli näin on tapahtunut ja rokotussuojassa on puutteita, toivomme, että olette yhteydessä lasten päivystykseen tai omaan terveyskeskukseenne. Mahdollisesti puuttuva rokotussuoja tulee täydentää.

Vain yksi tuhkarokkotapaus Satakunnassa on todettu. Kyseessä on rokottamaton lapsi, joka on saanut tartunnan todennäköisesti Rovaniemellä hyvin kansainvälisessä ympäristössä. Sairastuneen sisarus on kotikaranteenissa ja hänen sairastumisensa lähipäivinä on todennäköistä, mutta hän ei ole voinut tartuttaa ketään.

Satakunnassa rokotuskattavuus on hyvä, joten epidemian kehittyminen on epätodennäköistä.

 

Ohjeita mahdollisesti altistuneille 

Henkilöitä, jotka ovat käyneet kyseisissä tiloissa edellä mainittuina aikoina, kehotetaan tarkistamaan, onko oma suoja kunnossa. 

  • Kaksi MPR-rokotetta antaa hyvän suojan tuhkarokkoa vastaan. Jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa.
  • Jos olet sairastanut tuhkarokon, et tarvitse rokotetta.
  • Mikäli oma tai lapsesi rokotussuoja puuttuu tai et tiedä sairastaneesi tuhkarokkoa, ota viipymättä puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen.
  • Erityisesti 1965-1975 syntyneillä voi olla puutteellinen rokotussuoja.
  • Suurimmalla osalla ennen vuotta 1965 syntyneitä on lapsena sairastetun taudin antama suoja.

Jos tuhkarokkoon sopivia oireita ilmaantuu kolmen viikon kuluessa mahdollisen altistuksen jälkeen, ota ensin puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tarkempia ohjeita varten. 
  

Erittäin herkästi tarttuva sairaus
 
Tuhkarokko on poikkeuksellisen tarttuva sairaus. Se tarttuu huoneilman välityksellä ja tartuntaan voi riittää samassa tilassa oleskelu. 
 
Tuhkarokkoon sairastuneen ensioireet alkavat yleensä 9-11 vuorokauden kuluttua altistumisesta. Ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa yleensä 3-5 vuorokauden kuluttua ensioireista ja kestää runsaan viikon. Tuhkarokkoa sairastava potilas on tartuttava 4 vrk ennen ihottumaa (eli jo 1 vrk ennen ensioireita) ja 4 vrk ihottuman puhkeamisen jälkeen. Tässä tapauksessa mahdolliseksi tartuttavuusajaksi on arvioitu 7.1 – 15.1.2020.
 
Jos altistunut sairastuu 3 viikon sisällä tuhkarokkoon sopivin oirein:
3 vuorokauden sisällä altistuksesta annettu rokote antaa hyvän suojaa tuhkarokolta. Lievä sairastuminen on mahdollista, mutta rokotettu ei enää tartuta tuhkarokkoa eteenpäin. Mikäli altistuneelle ilmaantuu tuhkarokkoon sopivia oireita kolmen viikon sisällä, tulee olla puhelimitse yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai lastentautien päivystykseen jatko-ohjeiden saamiseksi. Riski tartunnan laajempaan leviämiseen on vähäinen