Uusi psykiatrisen avohoidon päiväyksikkö aloitti toimintansa Harjavallassa

Satakunnan neljäs aikuisten psykiatrisen avohoidon päiväyksikkö avautui Harjavallassa lokakuun alussa.

- Päiväyksikkö mahdollistaa asiakkaan intensiivisemmän avohoidon tilanteissa, joissa polikliininen hoito ei riitä, kertoo psykiatrian vastuualueen ylihoitaja Kristiina Puolakka. – Päiväyksikkö tarjoaa myös osastohoitojakson päättäville potilaille avohoitoa tiiviimpää tukea kotiin ja arkeen palaamisen ja sopeutumisen vaiheissa.

Päiväyksikköhoitoa on kehitetty pitkäjänteisesti vastaamaan aikaisempaa paremmin yksilölliseen hoidon ja tuen tarpeeseen. Alun alkujaan päiväyksikköhoito tarkoitti arkiviikon pituista hoitoa kello 9-15 välillä. Nyt hoitojakso suunnitellaan yksilöllisesti potilaan hoidollisen tarpeen mukaan. Potilas voi käydä päiväyksikössä esimerkiksi keskustelemassa ammattilaisen kanssa voinnistaan, osallistumassa tiettyihin ryhmätoimintoihin tai hänelle itselleen soveltuvina päivinä ja ajankohtina.

- Ryhmiin osallistuminen ja päiväyksikön yhteisö tarjoavat potilaille myös vertaistukea ammattilaisavun lisäksi, kertoo Kristiina Puolakka.

Tiiviit avohoitopalvelut lähelle asiakkaita

Päiväyksikkötoiminta vie palvelut lähelle asiakkaita tarjoamalla niitä eri paikkakunnilla. Tällä hetkellä päiväyksikkötoimintaa on neljällä paikkakunnalla, Kankaanpäässä, Raumalla, Porissa ja Harjavallassa. Päiväyksikköhoidon tavoitteena tukea potilaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja hyvinvointia eli kotona pärjäämistä siten, että osastohoidon tarvetta ei synny.

- Kun psyykkinen vointi huononee, voi palvelujen piiriin hakeutumisen kynnys ja mahdollisuudet voivat nousta ylitsepääsemättömiksi, kertoo aikuisten avohoidon muutoskoordinaattori Terhi Kauppila. – Onkin tärkeää tarjoa avohoitopalveluita mahdollisimman lähellä asiakkaita.

Harjavallan päiväyksikössä työskentelee neljä sairaanhoitajaa, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä poliklinikan moniammatillisen tiimin kanssa. Tiimiin kuuluu erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Päiväyksikkö sijaitsee Harjavallan sairaalan alueella.

Terhi Kauppila ja Kristiina Puolakka
Avohoidon muutoskoordinaattori Terhi Kauppila ja ylihoitaja Kristiina Puolakka.