Uusi Satapsykiatrian rakennus mahdollistaa uudenlaisen toiminnan

Satapsykiatrian S-rakennus valmistuu toukokuussa 2023 Satasairaalan Tiilimäen kampukselle. Rakennuksen lähtökohtana on kansallinen mielenterveysstrategia, ja sen myötä parannetaan koko maakunnan mielenterveyspalveluita.

Hoitoyhteistyö somaattisen puolen kanssa tuo psykiatrisen hoidon samalle viivalle muun sairaalatoiminnan kanssa ja auttaa vähentämään siihen liittyvää stigmaa. Psykiatrinen päivystys keskittyy muun päivystyksen yhteyteen ja sairaalasta löytyy ammattitaito kaikenikäisten psykiatristen potilaiden hoitoon. Satasairaala sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien päässä, jolloin myös psykiatristen potilaiden on helppo tulla sairaalaan.

Sairaalarakennus on suunniteltu tutkimusnäyttöön perustuen, ja siinä on kiinnitetty erityistä huomiota viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Potilaat sijoitetaan pääsääntöisesti yhden hengen huoneisiin ja rakennuksen yhteyteen valmistuu viisi ulkoilualuetta.

Tilojen suunnittelussa on pyritty mahdollisimman suureen käyttöasteeseen, monikäyttöisyyteen ja muunneltavuuteen. Suunnitelmassa on huomioitu rakennuksen energiankäytön ekologisuus ja taloudellisuus. Osa sairaalan tarvitsemasta sähköstä tuotetaan sen katolle sijoitettavilla aurinkopaneeleilla. Myös tilojen tulevat käyttäjät ovat osallistuneet suunnitteluun muun muassa erilaisissa työpajoissa.

Lue lisää esitteestä Satapsykiatria – toimiva ja turvallinen psykiatrinen sairaala.