Veritapaturmien ehkäisemisestä ja ennakoinnista Satakunnan hyvinvointialueella on tehty uusi ohje

Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä verialtistus- ja pistotapaturmaohje, joka löytyy www.hoito-ohjeet.fi –sivustolta.

Jokaisen yksikön esihenkilön tulee suunnitella etukäteen, miten toimitaan mahdollisen veritapaturman satuttua.  Oheisessa ohjeessa käydään lyhyesti läpi ne asiat, jotka toimipaikan vastuuhenkilön tulee huomioida verialtistutapaturman ehkäiseminen ja ennakoiminen Satakunnan hyvinvointialueella.pdf (hoito-ohjeet.fi)

Aiheesta järjestetään Teams-koulutusta 8.4.2023 kello 14.00 – 15.00
Esihenkilö- ja toimipaikkavastaavakoulutus - verialtistumisen ennaltaehkäisy ja pistotapaturmiin varautuminen käytännössä.

Satakunnan Hyvinvointialueen  henkilöstö ilmoittautuu OSS-osaamisenhallintajärjestelmän kautta ja organisaation ulkopuoliset henkilöt sähköpostitse koulutus@sata.fi